Yogi Bhajan tarafından 1968’de Hindistan’dan Amerika’ya getirilen kundalini yoga birçok yoga tekniğinden bir tanesidir.

Yogi Bhajan 1929’da Hindistan’da doğdu. Yoga eğitimine sekiz yaşinda baslayan Bhajan on altı yaşında Kundalini Yoga "USTA" (master) mertebesine ulaştı. İnsanın bilincinin gelişmesini sağlayan bu sistem nefes tekniklerini ses çalışmalarını yoga hareketlerini ve meditasyonu içerir. Teknik 1968’a kadar sadece Hindistan’da cok gizli bir şekilde öğretildi.

Kundalini sarılmış anlamına gelen kundala'den gelir. Halka şeklinde sarılı bir yılan simgesi Kundalini'yi temsil etmek için sıkça kullanılır. Şakti ise güç demektir. Böylece Kundalini Şakti sarılmış veya potansiyel güç anlamına gelir. İnsanda potansiyel enerji veya diğer bir deyişle bedensel organizmanın işlevleriyle ilgili olmayan enerjinin omuriliğin dibinde kök çakrada yattığı belirtilir adı kundalini enerjisidir. Kundalini insan bedenindeki İlahi Kozmik Enerjidir

Kundalini Yoga enerjiyi uyandırarak ve orta kanaldan yukarıya çakraların içinden başın tepesindeki taç çakraya yönlendirmeyi içerir. Yoga birleşme demektir ve Kundalini Yoga kundalini enerjisi ile saf bilincin birleşmesi anlamına gelir. Bu tam bir şekilde gerçekleştiği zaman kişi tam şuurlu farkındalıklı ve aydınlamış olur.

Çakralar veya enerji merkezleri fiziksel değildir ama yine de bedendeki bazı fiziksel merkezlere denk düşer. Çakralar bulundukları bölgede fizik bedeni düzenlemeye ve yönetmeye yarar. Enerji düşünceyi takip eder ve belirli bir merkezde yoğunlaştığı zaman kişinin içinden dünyayı algıladığı ve yaşadığı belirli bir çerçeve yaratılmaktadır. Örneğin zihin cinsel çakrada olduğu zaman insan duyusal hazlar üzerinde yoğunlaşmış olur oysa kalp merkezi insanı başkalarına karşı daha duyarlı ve şefkatli kılmaktadır. Esas yedi çakra (enerji merkezleri) ve onlara denk gelen şuur halleri kişilerin dünyayı farklı şekilde algılamalarını ve yaşamalarını açıklamaktadır.

Geleneksel olarak kundalini enerjisi hem potansiyel enerji hem de potansiyel kişisel ve kişilik ötesi anılar içermektedir. Psikoloji bilimi bu muazzam bilinmeyen güçten bilinçaltı olarak söz eder. Bilinçaltına bilinçli erişime sahip olan kişiler bu güçlü enerjiyi öngörüyü ve yaratıcılığı yaşarlar. Bu potansiyel enerjiyi harekete geçirmek bilinçaltını bilince dönüştürmeye yani kundalini’nin uyarılmasına denir. Bu müthiş bir yaşam değiştiren deneyim olabileceği gibi bilinçaltı küçük parçalar şeklinde bilincin farkındalığına getirildiği yavaş bir süreç de olabilir.Her derste duruşlarnefes çalışmalarısesin kullanıldığı mantralar ve meditasyon teknikleri bütünsel kullanılarak meridyenler ve sinir sistemi güçlendirilir ve salgı bezlerinin dengelenmesi sağlanır. Kundalini Yoga tüm fiziksel duygusal ve zihinsel uygulamalar sayesinde çok daha ötesinde deneyimler kazanmayı sağlayan iyileştirici bütünsel bir sistemdir.

“Biz ruhani olmaya çalışan insanlar değiliz insan olmaya çalışan ruhani varlıklarız.”