Gerizörlük yani şifacılık toprakma yetenegi olan kişilerce nötr etki altında ki kişinin eksi enerjisini alarak arındırma ve dengeleme çalışmasıdır.. Topraklama yetisi oldugu için ritüeli gerçekleştiren birey herhangibir olumsuz sonuçla karşılaşmaz. Şifa vermek yada şifalandırmak karşınız ki kişiyi rahatsız durumlardan arındırmaktır. Negatif enerjisini pozitife getirmek yada en azından dengelemektir.. Bunu bir paratoner işlevinede benzetebiliriz..

Ruhsal şifacılıgın işleyiş çarkı sizden karşıya enerji vermek degil aksine almaktır. Fakat şifacının bilgi deneyim ve tecrübesi ön planda olmalıdır çünkü geri dönüş şoklarını kullanabilmeli ve enerji yönlendirmeyi titizlikle sağlamalıdır. Ve şifacının öncelikli kendisini şifalandırabilmesi zihinsel ve fiziksel arı olması süptil bilinç vibrasyonlarını tanıması ve kanalize edebilmesi Ruhsal rehberlerle iletişim gücü olması ön şartlardandır..

Ruhsal Şifacılarda bazı psişik yeteneklerde son derece gelişmiş olmalıdır bunlar tanımlamalarda gerekli olacaktır.. Örnegin Durugörü duruişiti yada hisse-il Kublu vs. Şifalandırma çalışmasının yapıldıgı ortam her türlü manyetik cihazdan arındırılmalı herhangibir enerji frekans dagıtımına izin verilmemelidir..

Ruhsal şifacılıkta bilinmesi gereken belkide en önemli nokta burada şifacının elbette bir aracı konumda oldugunu bilmektir şifa kanallarını yüce kaynaktır..