Feng Shui Hayvan Objeleri

Feng shui uygulaması her zaman olumlu konumların arayışı ile başlar. Eski zamanlarda her şey en iyi yerleşim yerinin seçimiyle belirlenmiştir ve Feng shui uzmanı için dikkate alması gereken değerler listesinde tepe ve su rezervuarlarıyla temsil edilen havalinin doğal manzarası ilk sıralarda yer almıştır. Günümüzde insan eliyle yollar binalar siteler ve kentler gibi Feng shui uygulamasına yeni boyutlar kazandıran yapılar yaratılmış bulunmaktadır. Sonuç itibariyle doğal manzaranın analizinin yanı sıra günümüzde demir ve betondan suni yapılar ayrıca yolprü ve otoyolların ayrıntılı analizi gerekmektedir. Hong Kong’da “yeşil ejderha – beyaz kaplan” Feng shui’in eşanlamlısı olarak kullanılmaktadır. Burada Feng shui teorisinin temel yapısını temsil eden dört semavi hayvan sembolünden söz edilmektedir. Bu dört hayvan : siyah kaplumbağa koyu kırmızı anka kuşu yeşil ejderha ve beyaz kaplandır. Bu hayvanlar klasik Feng shui değerlerini belirlemektedir.

Siyah kaplumbağa

Yapının gerisinde (ideal şemaya göre kuzeyde) yardım ve destek konularında şansı temsil eden siyah kaplumbağa yeri bulunur. Bu yükseklik yoksa Feng shui’niz eksiktir ve sizi ve ailenizi nesilden nesle koruyacak şans da olmayacaktır. Siyah kaplumbağa tepesi özellikle soyun başı evin reisi evi geçindiren erkek için manzaranın en önemli elemanıdır. Gerçekten de kaplumbağa öyle güçlü sembol ki bu kutsal hayvanın her türünü – kara veya su kaplumbağası – evinde bulunduran aileler genellikle aile gelirinin yıldan yıla arttığını gözlemleyecektir. Kaplumbağa yavaş ve istikrarlı iyileşme sağlan yaşam seviyesi ve geliri yükseltir.

Koyu kırmızı Anka kuşu

Size mutlu olanaklar getirecek anka kuşunun yeri evinizin önü giriş kapısının tam karşısıdır (ideal şemaya göre güney). Evinizin giriş kapısı güneyde bulunuyorsa şansı çekmek için mükemmel yönelimdir. Eski Çin efsanesine göre anka kuşu tüm kanatlı yaratıkların kralıdır. Her bin yılda bir ve ancak ülkeyi büyük ve bonkör kral yönettiği zamanlarda ortaya çıktığı söylenir. Diğer bir deyişle anka kuşu olumlu zamanlarda meydana çıkar. Anka kuşu ayrıca şaşırtıcı yeniden doğma özelliklerine göre saygıdeğerdir. Azametli ve büyülü anka kuşu yeniden başarıya koşmak ve ulaşmak için topraktan külden ve hayal kırıklığından doğar. Bu bakımdan anka kuşu mağlubiyet karşısında zaferi ve beklenmedik yerden yardımı sembolize eder. Feng shui’de anka kuşu olarak yorgun ayaklarınıza dinlenmeyi sağlayacak iskemle rolünde olabilecek küçük tepe olarak algılanmaktadır! Doğal tepe bulunmadığı takdirde “anka kuşu” tepesi örneğin bir metre yüksekliğinde toprak dolgu şeklinde kolayca yapılabilir. Horoz filaman ve tavus kuşu dahil her türlü tüylü kuş anka kuşunu sembolize edebilmektedir.

Yeşil ejderha

Evden dışarıya baktığınızda giriş kapınızın sol tarafı (ideal şemaya göre doğu) yeşil ejderha için uygun bir yerdir. Bu hayvan maddi başarı anlamında her türlü şansı getirmektedir : zenginlik konum itibar ve hakimiyet. Ejderha iyi şansın yüksek sembolü ve Çin mistik hayvanlar aleminde en önemli semavi hayvandır. Feng shui bakış açısından yeşil ejderhanın tepesini simgeleyen taraftaki yerin seviyesi sağ tarafa göre daha yüksek olmalıdır. Bu bireysel çevrenizde ejderha etkisinin hakim olmasını sağlayacaktır.

Beyaz Kaplan

Giriş kapısının sağ tarafında (ideal şemaya göre batı) size koruma ve himaye sağlayacak beyaz kaplanın yeri bulunmakta. Feng shui’de beyaz kaplan ancak ejderhanın bulunduğu yerlerde ortaya çıkar. Böylece ejderhayı sembolize eden veya andıran tepeler bulunmadığı takdirde aslana da rastlanmayacağı tahmin edilmektedir. Beyaz kaplanın himayeliği aileyi soygun afetler veya iflasa karşı koruyacaktır. Beyaz kaplanın getirdiği şansı küçümsememek gerekiyor. En azından temkinli davranılmalı ve kaplanın ev sakinleri üzerine yönlenebilecek gazabını hareketlendirmekten kaçınılmalıdır. Demek ki ejderhanın hakimiyeti ve dolayısıyla kaplanı kontrol altında tutması için evin veya bahçenin sağ tarafın seviyesi sol taraftan biraz daha aşağıda olmalıdır. Kaplan tarafının seviyesi ejderhanın tarafından daha yüksek ise beyaz kaplanı “sakinleştirmek” için Feng shui düzeltmesi yapılmalı. Bu bağlamda her zaman evin içinde kaplan görüntülü tabloların asılmasına karşı uyarıda bulunuyorum. Ejderha veya kaplan yılı doğumlu olmayan herkes kaplanın azgın enerjisine karşı koyamayabilir.