Jiyotis: Mantra Nedir?

Mother Guru Amma’ya bir soru sorulur “Müridi olacağımız bir Gurumuz olursa Jiyotişe ve dinsel seromonilere niye ihtiyacımız olsun” Amma’nın cevabı ; “Guruya tamamen teslim (teslimiyet) olduğumuzda gezegenlerin etkileri durur Guru bütün karmamızı üstlenir bu durumda Jiyotiş ve dinsel seromonilere hiç ihtiyaç kalmaz” Bir nefes aldıktan sonra sözlerine devam eder “Buna rağmen bu seviyede olan teslimiyeti çok az gördüm” der.

Mantralar değişime sebeb olabilecek güce sahip sesler olarak yorumlanır. Tespih çekilerek (Japa) sesli veya sessiz-zihinsel olarak tekrarlanan evrenin yasalarının bilgisini içeren belki günlük yaşamda pek anlamı olmayan kelimeler.

Diğer kelimeler ile karşılaştırdığımızda Mantraları bu kadar özel yapan nedir. Mantraların insanlar tarafından oluşturulmamış olması onları bu kadar güçlü kılıyor. Mantraların ermiş insanlar tarafından bizlere verildiğini düşündüğümüzde mantra yüksek varlıklardan insan faktörü ile bize ulaşıyor bu nasıl mümkündür nasıl olur da bunlar insanlar tarafından oluşturulmamıştır diyebiliriz. Unutulmaması gereken en önemli ermişlerin mantraların yaratıcıları olmadığıdır. Bu yüce insanlar mantraların mucitleri değildir. Ermişler mantraların varlığından haberdar olup onları bizim bilinç düzeylerimize indiren bizim yararımıza sunan aracılardır. Derin meditasyon ve bilinç düzeylerinde mantraları algılayan pasif olarak duyan varlıklarına tanık olan ermişlere şukran borçluyuz. Tabiki vurgulayıp eklemekte yarar var mantraları duyabilecek seviyeye içinde bulunduğumuz bu karanlık çağda gelecek pek az insan yaşamakta.

Mantralar birçok değişik dillerde olmakta hangi mantralar hangi dilde ne kadar çalışıyor bunu bilmek oldukça güç. Ama bir şey varki evrenin dili olan Sanskirik dilinde duyulan mantraların yaratığı etki bambaşka. Arapça mantralar da oldukça etkili eğer belirli bir disiplin içinde öğrenilirce bu mantralarla ermeye oldukça yaklaşmak mümkün. Bu alandaki bir deneyimimi aktarmadan geçemeyeceğim Maharaşi Maheş Yogi batıya titreşim tekniği adı altında bir şifa tekniği sundu. Adına ne dersek diyelim bu bir Sufi tekniği olup arapça ayetlerin (veya mantra da diyebileceğimiz) okunup vucudun etkilenen bölümüne üflenerek yapılan bir sifa tekniği. Ben de bu tedaviden yararlanma imkanını buldum. Arapça mantraların çalıştığına tanık oldum. Bu tedaviden yararlanmak isteyen olursa son durumu bimemem ama o dönemlerde beyan edilen her hastalığın tedavisinden sonuç alınamamıştır. İlgilenenlerin bu konuda biraz uyanık olmalarında yarar görüyorum çünkü ücret iade edilmiyor. Insanoğlu yakın tarihlerde değişik sahnelerde değişik senaryolara tanık olmuştur. İlginç bir örnekte Sultan Süleyman olsa gerek. Mantralara hakim olarak neler yapılabileceğini ıspatlamış.

Jiyotis (Hint Astrolojisi) açısından baktığımızda mantraların hece sayısı önem kazanmakta. İçinde bulunduğum Jiyotiş eğitimi geleneğinde eğer doğum çizelgesindeki dokuzuncu evi aktif hale getirmek istiyorsak (evin belirtilerinden biri kişinin din potansiyeli) yaşamımızın bu alanını canlandırmak istiyorsak 9 heceli bir mantra seçmeliyiz. İslamiyetteki bir mantradan örnek vereceğim ‘Bismillahirrahmanirrahim’. Bu 9 hece mantra genelde sık ve her şeyden önce kullanılır. Amaç açık söyleyenin dini imanını artırmak. Zorlukların üstesinden gelmek istiyorsak Sanskiritçe olan ‘Om Namah Shivaye’. 6 heceli olan bu mantra 6ncı evle ilintilidir. 6ncı evin özelliklerinden biri zorluk çok çalışma.....

Tabiki sadece hece sayısı mantranın nasıl kullanılması gerektiğini belirlemede tek unsur değil.

Yaradılışın üç ayağı;

Fiziksel bünye(Çizelgede-Lagna)
Şuur.Bilinç (Çizelgede-Ay ve Ay çizelgesi)
Ruh [Atma] (Çizelgede-Güneş ve Güneş çizelgesi).

Fiziksel vucut gözle görülebilir fakat şuurdan etkilenen enerjiden oluşan [subtle] vucut gözle görülmeyen dış plazmadan oluşur.
Fiziksel vucut güçlü elektrik uyarıları ile kontrol edilir sinir sistemi dediğimiz sistemde renk ile kodlanmış mesajlar taşınıp fiziksel bünyenin kontrolu sağlanır. Fiziksel bünyenin korunumu değerli taşlar (elmas mercan gibi) ve tılsım ile olur. Buna TANTRA denir.
Enejiden oluşan vucut - ki bu şuurdur- Nadi denilen şuur sisteminden oluşur ve 7 merkezlidir. Merkezlere Chakra denir. Chakralar subtle vucudu ve dolayısı ile fiziksel vucudu kontrol ederler. Bu iki vucut yaşamda kalabilmek için birbirleri ile dayanışma içerisindedir. Subtle vucudun bilincimiz ve duygularımız üzerinde direk etkisi vardır. Subtle bünyenin koruması sesler ile olur kelimeyi oluşturan sesler ile(fonem). Buna da MANTRA denir. Fiziksel beden kızıl ötesi ve mor ötesi(Rahu ve Ketu) dahil olmak üzere bütün ışıklardan etkilenir. Oysa subtle beden sadece 7 ışıktan etkilenir. Gözle görebildiğimiz omurilikte oluşan 7 ışık. Sözü geçen 7 ışık Rahu ve Ketu'nün dışında 7 gezegeni temsil eder.

Mantralar insanoğlunun yararına Rişhi dediğimiz ermişler tarafından hali hazırda sunulmuştur. Birbaşka değişle bu cömertlik Rişhilerin insanoğlunu kutsamasıdır. Mantraların hali hazırda yaşamımızda olması Rişhilerin bize lutfudur. Mantraları kullanmak insanoğlunun doğal hakkıdır. 108 tane olan Upanişatlar mantralarla doludur.

Hatırlatmada yarar görüyorum bazı mantralar sadece Dikşa guru dediğimiz Guru tarafından verilir. Bazılarına da hiç guru gerekmez. Niye diye sorulduğunda şöyle açıklanıyor mantranın kilitini açmak gerekiyor bu kilitte gurularda bulunuyor.


Alinti....