Bakış: Hipnotik etkilerin çok önemli bir yardımcısı ve birçok ünlü hipnozcunun deneklerinde uykuyu oluşturabilmek için kullandıkları bir yöntemdir. Bakışın gerçek amacı gözlerden çıkan manyetik etkileri düzenli sürekli ve uzun süre devam ettirmektir.

Söz: Hipnotizmde gerçekten bir güçtür. Hipnoz yapan kişi bu yolla deneğin beynine sokmak istediği fikirleri yollar. Bu bir fikir ya da hareket olabilir. Telkinde göz önünde tutulacak iki şey vardır; "sözlerin seçilmesi ve konuşma tarzı".

Düşünce: Hipnotik deneylerde bakış söz kadar önemli olan düşünce arzu edilen bir olayın olması için o yöne doğru yönelmesi ve ısrarla o nokta üzerinde tutulması anlaşılmalıdır. İnsanın zihin gücünün devamlı olarak bir fikir ya da davranış üzerinde durması yoğunlaşması ve bunu şiddetle arzu etmesi diğer zihinlere etki ettiği bugün deneylerle açıklanmış ve müspet sonuçlar elde edilmiştir.

Etkili bir düşünce gücü için ilk şart konsantrasyondur. Konsantrasyon yoluyla meydana getirilen güç o kadar kuvvetli ve o kadar şaşılacak olaylar ve etkiler meydana getirir ki bugün bile insanlık bunları keramet veya birtakım mucizeler diye adlandırır. Hint fakirleri İslam aleminin derviş ve şeyhleri Tibet'in lamaları güçlerini konsantrasyondan ve psişik güçlerin yardımlarından almaktadır. Telepati psikokinezi gibi psişik fenomenlerin kendi kendine telkin ve hipnoz gibi kişisel çalışmaların dayandığı temel konsantrasyon olayıdır.

ALINTIDIR.