Bu konuda çok çeşitli görüşler vardır. Sessiz sakin sade döşenmiş gürültüden uzak rahat bir oda olmalı. İdeal sıcaklık 18 – 20 derece olmalı oda biraz nemli olmalı ışık sujeye direkt gelmemeli oda biraz loş olmalı denilmektedir.

Bazı hipnotistler de fiziki koşulların hiçbir öneminin olmadığını ve kişi istediği takdirde her koşulda ve her yerde transa girebileceğini söylerler.

Bazı hipnotistlere göre suje çok rahat bir koltukta yarı uzanır biçimde oturmalı ya da derin transa girdiyse tamamen yatırılmalıdır.

Bazı hipnotistlere göre kişi ayakta da hipnotize edilebilir oturmasının ya da uzanmasının bir önemi yoktur.

Bazı hipnotistler hipnoz seansı sırasında müzik kullanılmasının yararlı olduğunu düşünür bazılarına göre buna gerek yoktur.

Benim görüşüm ise eğer kişi çok istiyorsa her yerde ve her koşulda hipnoza alınabilir. Ama uygun şartlar oluşturulursa hipnozun etkinliğinin ve başarı şansının arttığı kanaatindeyim.

Kişi ayakta ya da oturarak hipnoza alınabilse de benim tercihim kişinin rahat bir koltuğa oturması ve transı derinleştiğinde koltuğun tamamen yatırılması şeklindedir. Ayakta hipnotize edilen suje derin bir transa girdiğinde fiziksel olarak rahatsız olmakta bu da yapılan işin etkinliğini azaltmaktadır.

Hipnoz sırasında müzik kullanmanın olumlu ya da olumsuz bir etki yarattığını görmedim. O nedenle müzik konusundaki düşüncem tamamen nötr. Fakat hipnoz uygulamaya başlamadan önce yaptığım görüşme ya da psikoterapi seansında bazı müzikleri kullanmanın olumlu etkisinin olduğunu fark ettim. Kişiyi rahatlatmak için bir sağ beyin faaliyeti olan müziği görüşmelerim sırasında kullanıyorum.

Ortamın sessiz olması önemli olmakla beraber sürekli gelen rutin sesler (tarafikteki arabaların sesi gibi) transı etkilemez. Ama ani oluşan telefon ya da kapı zili veya caddeden geçen ambülansın siren sesi trans üzerinde bozucu etki yapabilir. Ama bu durumu hemen kendi lehimize çevirerek “duyduğun zil sesi seni biraz daha derin bir transa sokacak” şeklinde bir telkin verilerek durumdan faydalanılabilir.

Ortamdaki ışık konusunda; özellikle ışığın sujenin gözüne direkt gelmemesi benim dikkat ettiğim bir konudur. Gün ışığı olmadığı zamanlarda indirekt aydınlatma kullanmak daha iyidir.

ALINTIDIR.