1. Hipnotizör danışana uygulayacağı terapi yöntemini anlatmalı ve onayını almalıdır.

2. Hipnotizör danışanın bağlantıda olduğu diğer sağlık görevlileri ile bilgi alışverişinde bulunmalı ve uyum içinde çalışmalıdır.

3. Hipnotizör danışana ait bilgi ve uygulanan terapi hakkındaki gizliliği korumalıdır.

4. Hipnotizör danışanın saygınlığını ve yaşam kalitesini korumaya azami özen göstermelidir.

Hipno-Terapinin Etkinliği
Amerikan Psikoloji Birliği Psikolojik Hipnoz Bölümünün 1993’deki tanımına göre:

Hipnoz; psikoanaliz veya davranışsal terapi benzeri bir tedavi türü değildir.

Yerine terapiyi kolaylaştırıcı bir yöntemdir. Kendi başına bir tedavi olmadığı için tedavinin sürdürülmesi için hipnoz eğitimi almış olmak tek başına yeterli değildir. Klinik hipnoz sadece kendi profesyonel ilgi alanlarında hipnozun klinik kullanım konusunda yeterli eğitimi almış eğitimli sağlık mensuplarınca uygulanmalıdır.

Amerikan Psikoloji Birliği aynı zamanda yeterlilik güvenirlilik profesyonel ve bilimsel sorumluluk sahibi ve kişilerin haklarına iyiliklerine ve sosyal sorumluluklarına saygılı kişilerce uygulanması gerekliliğini de işaret etmiştir.

ALINTIDIR.