1. MAYALAMA

• Making Acception Your Awareness
Sujeye bilgi vermek örneklemek kabulunu sağlamak (kitap tavsiye etmek filmler örnekler vs. İle). Aynı zamanda sujeden yatkınlıkları hakkında bilgi almaktır (görsel mi işitsel mi? gibi).

2. İNDÜKSİYON

• Direkt ya da indirekt yöntemle hipnoza sokmak

Direkt teknik; gözle tespit sözle telkin esasına dayanır. Başlangıç çalışmalarında tavsiye edilmez. İndirekt teknik (ericksonian teknik) günümüzde daha çağdaş kabul edilen bir tekniktir. Klasik direkt tekniğin kuralcılığından uzak olan bir iletişim sanatıdır.

İndüksiyon Derinlikleri

• Letarji
• Katalepsi
• Somnambulizm

3. OTOHİPNOZ

• Hipnotizör tarafından sınırları çizilerek ( zaman ve mekan sınırları ile ) anahtar işaretler verilerek hipnozu nerede nasıl kullanabileceğini öğretmektir. (self hipnozdan farklıdır). Post hipnotik telkin verilir.

Otohipnozun Aşamaları:


a. Doğal ritmik solunum
b. Bilimsel vücut gevşemesi
c. Olumlu hayal kurma
d. Oto-telkin
e. “Reentry” (Geri Dönüş)

ALINTIDIR.