1.Bilinç – Bilinçdışı Nedir?

Bilinç; Beş duyumuzla algıladıklarımızdır.

Bilinçdışı; Beş duyu dışında da tüm bilgiyi depolar. Bilincin şekillendiricisidir bilgiyi bütün olarak işler kritize etmez. Kendine gönderilen her bilgiyi doğru kabul eder ve depolar.

2.Hipnoz ve Bilinçli Hipnoz Nedir ?
Hipnoz ; Farkındalıktır! Bir içe bakış bilinçaltını isteğe bağlı olarak telkinlerle yönlendirme ve bilincin frenlerinden kurtarıştır.

Fizyolojik bir olgudur ve sanılanın aksine uyku hali değildir.

Fizyolojik bir döngüde sırasıyla ;

• Trans
• Hipnoz
• Derin Trans
• Uyku ( Rem ) yaşanır.

Bilinçli Hipnoz; Klasik hipnozun her derinliğinde alıcının bilincinin açık tutulmasıdır.

Hipnoz; bir disosiyasyondur.
Hipnoz; farklı bir davranış biçiminde izole kalmaktır. (Egostate)

ALINTIDIR.