Temel Teknik

1.
Gürültülü ses vs'nin dikkatinizi dağıtmayacağı bir yerde
meditasyon uygulayın.

2. Hareketsiz dengeli dik ve rahat oturun.

3. Sessiz yavaş ve düzenli olarak burun deliklerinizden karnınıza
doğru soluyun.

4. Meditasyon süresince kalmak üzere hoş ya da nötr bir görsel
uyarı edinmek için rahat bir şekilde seçeceğiniz bir objeye bakın.
Birkaç dakika sonra gözlerinizi kapatıp zihninizde bu objenin
hayalini canlandırın. Sıra ile gözleriniz açık olarak objeye bakabilir sonra gözleriniz kapalı olarak onu imanjine edebilir ve böylece devam edebilirsiniz. Bir zaman sonra meditasyon tamamen sevilen bir objenin zihinde canlandırılışı haline gelebilir; bir çiçek bir taş bir dinsel resim ya da sembol bir mandala veya yantra vs. gibi Meditasyon ilerledikçe zihindeki bu görüntüler de kusursuzlaşır.

5. Düşünceler ve zihinden gelip geçen hayalleri de kapsayan bütün dikkat dağılmaları yumuşak ve pasif bir tutumla karşılanmalıdır. Dikkattinizin meditasyon objesinden uzaklaştığını her sezişinizde yumuşak ve pasif davranışınızı koruyarak yeniden yavaşça geriye çevirin.

Meditasyon yaparken dikkatin üzerinde toplanması ve devamlı bir
uyarı sağlaması için bir obje gerektiği önemlidir. Ve meditasyonla
ilgili sezginin pasif ve zorlamasız olması gerekir. Çevrenizde
bulunan bakışlarınızı yöneltip on dakika ya da daha uzun bir süre
üzerinde tutulabileceğiniz bir obje görsel meditasyon için
kullanabilir. Aynı şekilde bir obje zihnen hayal edilebilir.

Öyleyse görsel meditasyon gözler açık olarak ya da kapatılarak ya
da sıra ile ve belirli sürelerde açılıp kapatılarak uygulanabilir.

Gözler kapalı olduğu zaman görüntü zihnimizde belirir buna imajinasyon diyoruz. Meditasyon gözler açık olarak bir objeye
bakmakla başlayabilir fakat sonuna doğru gözler kapatılarak şekil
imajine edilebilir. Deneyimler ilerledikçe zihinde yaratılan
görüntüler çok ayrıntılı ve renkli olabilir. Görsel medtasyonda açık
ya da kapalı gözler önünde tutulan şekil kolayca dalgalanır ve derin
meditasyon safhalarına ulaşıldığında gören ile görülen artık
birleşir bütünleşir. Pratik ilerledikçe görüntü de giderek
kusursuzlaşır. İleri bir evrede kusursuz bir şuurluluğa ulaşıldığı
zaman berkkaklıktan da öte bir incelik kazanır.

ALINTIDIR.