Bilim insanları beyinde olanların insanların düşüncelerini ve duygularını etkilediğini bir süredir biliyor.Beyindeki bir yaralanma ya da hastalık öfke üzüntü ve umutsuzluk duygularına yol açabiliyor. Wisconsin Üniverstesi'nin psikoloji ve psikiyatri profesörlerinden Richard Davidson bunun tersinin de doğru olduğunu gösterdi: Düşünceler beynin çalışma şeklini değiştirebilir.

Davidson meditasyon konusunda çok deneyimli olan bir grup tibetli Budist rahipten insan beyni üzerine araştırmaları için yardım istedi.Budistler çok eskiden yaşamış Siddhartha Gautama adlı bir ruhani liderin dinsel öğretilerini izleyen insanlardır.Bu öğretmen ''aydınlanmış kişi'' olarak bilinen Buda olarak bilinir.Davidson'un laboratuarında meditasyon yapan Budistler insanların meditasyon(zihni uzun süre belli düşüncelere odaklanabilecek şekilde eğitme) yoluyla zihinlerini denetleyebileceklerine inanıyor.Çalışmaları kapsamında 10.000 saat meditasyon yapmak da vardı ve bunda uzmanlaşmışlardı.

Meditasyonun beyni nasıl etkilediğini bulmak için Dr. Davidson'un ekibi deneyimli meditasyon ekibinin beyin etkinliklerinin EEG kayıtlarını yaptı.Sonuçlar çarpıcıydı.Beynin korkuyu dindiren ve iyi duygular oluşturan bölgesinde meditasyon yoğun etkinlik gösteren geniş dalgalar oluşturuyordu.

Sonra ekip üyeleri bi grup gönüllüye uzun yıllardır bu işi yapan Budist rahipler gibi meditasyon yapmayı zihinlerini merhamet ve iyilik üzerine yoğunlaşmayı öğretti.Başlangıçta gönüllüler merhamet ve iyilik duygularını ailelerine ve arkadaşlarına yöneltti.Eğitim ilerledikçe düşüncelerini genişlettiler bütün insanlara karşı iyilik ve merhamet hissettiler.

Araştırmacılar meditasyon yapan bu beyinlerin EEG kayıtlarına bakınca beynin mutluluk bölgelerindeki aktivitenin arttığını gördü.Gönüllüler meditasyona başlamadan öncekine göre bu bölgeler açıkca daha aktiftiler.(ancak yine de deneyimli meditasyoncuların beyinleri kadar aktif değil).Meditasyon yapmadıkları zamanlarda bile Budist rahiplerin beyinlerinin bu bölümü gönüllülerin beyninden daha etkindi.İnsanlar beyinlerini mutlu olmak için eğitebiliyor muydu?

NATIONAL GEOGRAPHIC İLE KEŞFEDİN-İnsan Beyni dergisinden alıntıdır.