Meditasyon Batı'da yeni değildir. Hıristiyan toplumları bunu her zaman uygulamışlardır. Bu olay "dua" "meditasyon" veya "sessiz inanç birliği" diye adlandırılmıştır ve amacı bireyin Evrensel Akıl ile birleşmesini sağlamaktır.

Demek ki dua kendisi veya bir başkası yararına "bir dilekte bulunmak" için bir güce veya yabancı bir varlığa hitaben içten yakarmadır. Meditasyon aklın kaynağını tüm isteklerin tam olarak karşılanacağı bilinçten aldığı işlerinin tekrar düzenlenmesine çalışır.

Bir başka deyişle meditasyon yapan kişi yabancı bir güçten endişe duymaz bilir ki temizlenmiş zihnini kendi içinde yer alan bilgelikten elde edebilir.
Dua eden kişi yabancı bir güce hitaben yalvaran biri durumundayken meditasyon yapan kendindeki tanrısal güçle bilinçli bir şekilde birleşmektedir.

(Saygılar)
Kaynak: ( Ben enerjiyim )

ALINTIDIR.