Uzun bir tarihi olan kasina meditasyonları M.S. dördüncü yüzyılda Seylan'da Budizm'e dönen bir Brahman olan Buddhagosha tarafından Vissuddhimagga "Safiyet Yolu" adlı eserde derlenip anlatıldı. Buddhagosha ilk Budist yorumlayıcısıdır.Theravada ekolünün doktrin ve deneyimlerinin dayandığı Pali metinlerinin yorumlayıcısı olan Paravahera Vajiranana Mahathera'nın "Budist Meditasyonunun Teori ve Pratiği" adlı kitabında da aynı konunun özeti yer alır.Kasina aracı ya da görsel meditasyonun objesi meditatörün oturduğu yerden iki metre kadar ileride göz hizasında duvara asılır ya da alçak bir masa üzerine konur.Disk şeklindeki araç aşağı yukarı yirmi sekiz santim çapında olmalıdır. Bu sayılar yaklaşık olup kesin olarak uygulanmaları gerekmez. Görünürdeki uygun objelerden herhangi biri meditasyon için kullanılabilir.Sükunetle ve gözler yarı kapalı olarak kasina aracına bakılır. Rahatlıkla ve gözler tam açık olarak da bakılabilir;bazı rneditatörler gözleri yarı kapalı tutmayı yorucu bulabilirler.Sonra gözler yavaşça kapatılarak obje imajine edilir.Orijinalin tam bir kopyası kusursuz olarak imajine edilene dek gözler sırayla açılır ve kapanır. Sonunda deneyimli rneditatör için imaj ruhsallaşır" yani kaba halinden çıkarak incelik ve kusursuzluğa ulaşır. Bu "ruhsal imaj" açık ya da yarı açık gözle görülen kasina aracının kusurlarına sahip değildir.Kasina tüm ya da bütün anlamına gelen bir Pali sözcüğüdür.Diğer bazı Pali sözcüklerinin anlamları da bilinmelidir.Bunlar geçtiğimiz paragraftaki eylemlere işaret ederler.Nimitta "işaret nişan" anlamına gelir. Parikamma-nimitta "meditasyon objesi" demektir. Meditasyon derinleştikçe zihindeki imaj da giderek kusursuzlaşır renk ve şekil yönünden en üst seviyeye ulaşır. Bu imaj zihinde sembolize ettiği nitelik ya da elemanın bir simgesi olarak kalır.Görsel meditasyonda insanı bir bilinç değişiminefarklı bir bilinç haline yöneltmek için on değişik kasina aracı kullanılır. Bunlara Budistler Jhana (Sanskritçe'de dhyana) adını verirler. Bunlar dört eleman: toprak su hava ateş -dört renk: mavi sarı kırmızı beyaz - ışık ve mesafedir. Meditatörbakmanın ve imajine etmenin yanında sessizce meditasyon objesinin adını tekrarlayabilir:'toprak''su' gibi...

ALINTIDIR.