Sol baş parmağı sağ elin dört uzun parmağı ile kavranıp sağ baş parmakla uzatılmış olan orta parmağa dokunulur. Eller göğüs kemiğinin önünde tutulur.

Özelliği;
Bu Mudra Hint mabetlerinde uygulanan ritüellerde kullanılmaktadır. Boğaz sorunlarını uzaklaştırır. Bu Mudra “OM” ile seslendirilerek uygulanırsa sakinleştirir.