Ellere taşıdıkları muazzam güçten ötürü ikinci beyin veya zihnin görünen yönü denilir. Elleri kullanarak mudraları uygulamak bilinçsiz veya yarı bilinçli sübtil enerjilerin uyanmasına yardım eder.
Reiki enerjisi bütün bilinç düzeylerinde çalışır. Reiki yaparken mudraları kullanmak enerjiyi çok spesifik boyutlara yönlendirerek şuurumuzun yükselmesine ve Satori veya aydınlanmaya ulaşabilmemize yardımcı olur.

1. Sağ El:Tanrısal boyutu temsil eder. Gözlemin bilginin ve bilgeliğin nedenlerin nihai gerçeğin sununun ve şefkat bilincinin sembolüdür. Maskülin-erkek ve polaritede pozitiftir. Güneşin sembolüdür. Ayrıca 4 transandantal bilgiyi temsil eder: 1. Ayna Bilgisi. 2. Eşitlik bilgisi. 3. Derin anlayış bilgisi. 4. Mükemmellik bilgisi. Ayrıca doğaüstü güçlerin zirvesini temsil eder.

1. Sol El ;uygulu varlıkların (insanlık) dünyasını temsil eder. Aktif zihnin kontrol edilmesiniyetin düşünülmesi kutsanma prensip geçici realite izlemek içsel hatırlama ve sevgi sembolüdür. Feminin-dişi ve polaritede negatiftir. Ayı temsil eder.

Başparmak:Bedenimizden şuuraltı kalıplarından ve karmik eğilimlerden bağımsız olarak akan İlahi enerjinin sembolüdür. İrade gücünü boşluğu ve sonsuzluğu temsil eder.
İşaret Parmağı:Jupiter Parmağı olarak da bilinir.Kişiliğimizin Ego yönünü temsil eder. Şuuraltı kalıpları tarafından kontrol edilen enerjilerin sembolüdür. Enerjisi geliştiricidir hava ve rüzgarı temsi eder.
Orta Parmak:Satürn Parmağı. Enerjilerin en karmik ve en şartlı olanı. Bu parmak ağır güçlü dengeleyici enerjiler getirir. Arzu ve disiplin sembolüdür. Ateşi temsil eder.
Yüzük Parmağı:Güneş parmağı olarak bilinir. Kişiyi güçlendiren enerjilerle ilişkilidir.Kozmik sonsuz solar ışık ile karıştırılmamalıdır. İlişkilerin şifanın ve enerjinin sembolüdür.Suyu temsil eder. Sol elin yüzük parmağında vurulduğu takdirde bir yarayı iyileştirecek güç olduğu ve bu parmağın direk olarak kalple bağlantılı olduğu söylenir.
Küçük Parmak:Merkür parmağı olarak bilinir. Entellektüel zihin ve enerjinin açılmasına yardımcı enerjileri yayar. İletişimin sembolüdür. Dünyayı temsil eder.