Aşağıdaki rit İsveç Stockholm'daki Altın Şafak Hermetik Cemiyeti Horus Mabedi Imperatoru David Griffin'in "Magical Ritual Manual" "Ritüel Maji El Kitabı" kitabından alıntıdır.

Giriş

Bu rit geleneğe göre Hz. İsa çarmıha gerildiğinde haça asılan ve "Nazareth'li İsa Yahudilerin Kralı" sözünün Latince kelimelerinin ilk harfleri INRI harfleri üzerinde kurulmuştur. Ancak Gül Haç majikal geleneğinde bu dört harfe atfedilen birçok farklı seviyede başka ökült anlamlar da yüklenmiştir. Bunlardan biri "Ateşle doğa tamamen yenilenmiştir" anlamına gelen Latince söz "Igne Natura Renovatur Integra." Ayrıca bu dört harf Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis1 üstatlarının giydiği Gül Haç Lamen'in2 açılarının ışınlarında görülür.

İbrani harflere ilişkin değerler ve Kabalistik Hayat Ağacı Yollarının Majikal Güçlerine bağlı daha da derin bir okült anlam yatmaktadır. İbrani "y" [i] harfine atfedilen yol aynı zamanda Başak burcuna atfedilir; "n" harfine atfedilen yol aynı zamanda Akrep burcuna atfedilir ve "r" harfine atfedilen yol aynı zamanda Güneş'e atfedilir. Ayrıca Başak burcu ile eski Mısır tanrıçası İsis3 Akrep burcu ile Apophis4 ve Sol5 ile Osiris6 aralarında da majikal bağlantılar vardır. Bu tanrı ve tanrıçaların adlarının ilk harfleri alındığında "IAO" ortaya çıkar. Ayrıca kollarla yapılan İsis Apophis ve Osiris'in işaretlerinden dolayı onlar şekil itibarıyla "LVX" harflerini oluştururlar.

Böylece INRI harfleri içinde IAO ve LVX7 saklıdır bunlar ayrıca R. R. et A. C. üstatlarının giydiği Gül Haç Lamen'inde görülür. IAO adı Gnostikler tarafından Tanrının en Yüce İsmi olarak görülürdü. Bu harfler ayrıca simyagerlerin Tuz Kükürt ve Cıvası ve ayrıca İsis Apophis ve Osiris arasındaki ilişkiye dayanan daha da erin bir anlam taşır.

Rit:

1. Altarın8 Batısında yüzünüz Doğuya bakacak şekilde durunuz. Sağ elinizle bir yumruk yapınız ve göğsünüzün ortasına vurunuz. Bu gücün Duygu Kürenize9 indirileceğini sembolik olarak beyan eder.

2. Kabalistik Haç Ritini yapınız10.

3. "INRI" harflerini sesli bir şekilde zikrediniz.

4. Gezegensel veya Elemental Defetme Hançerinizle büyük altın beyazı (bir mum ışığın rengi) ışıkla önünüzdeki altarın üzerine sağdan sola [İ.N.R.İ] İbranice harflerini çiziniz. Çizerken titreşimsel bir sesle "INRI" zikrediniz.

5. Ellerinizi göğsünüzün ortasında kenetleyiniz. Parmaklarınızı birbirine geçiniz. Eğer bir hançer kullanıyorsanız parmaklarınızın arasında yukarıya bakacak bir şekilde tutunuz. Dirseklerinizi yatay olarak uzatınız.

6. Şunları söyleyiniz: "Virgo İsis Yüce Anne; Akrep Apophis Yok Edici Sol Osiris öldürülmüş ve dirilmiş. Isis Apophis Osiris." Titreşimsel bir sesle "IAO" (iii-aaaa-ooo) zikrediniz.

7. Öldürülmüş Osiris işaretini veriniz.

8. İsis'in Yas İşaretini veriniz. "İsis'in Yas İşareti" deyiniz.

9. Apophis ve Typhon İşaretini veriniz. "Apophis ve Typhon İşareti" deyiniz.

10. Dirilmiş Osiris'in İşaretini veriniz. "Osiris'in İşareti" deyiniz

11. Öldürülmüş Osiris işaretini veriniz. "Öldürülmüş" deyiniz

12. Dirilmiş Osiris'in İşaretini veriniz. "ve Dirilmiş" deyiniz.

13. Öldürülmüş Osiris işaretini veriniz. Derin ve yavaş bir nefes alınız.

14. İsis'in Yas İşaretini veriniz. "L" deyiniz ve yavaş ve tam nefes veriniz.

15. Apophis ve Typhon İşaretini veriniz. "V" deyiniz ve derin ve yavaş nefes alınız.

16. Dirilmiş Osiris'in İşaretini veriniz. "X." "LVX" deyniz ve yavaş ve tam nefes veriniz.

17. Öldürülmüş Osiris işaretini veriniz. "Haçın" deyiniz ve derin ve yavaş nefes alınız.

18. Dirilmiş Osiris'in İşaretini veriniz. "Işığı" deyiniz ve yavaş ve tam nefes veriniz.

19. Küçük Defetme Heksagram Ritüelini yapınız (Bur rit ile birlikte kullanıldığında) veya Kabalistik Haç ritiyle bitiriniz.

Tercümanın Notları

1) Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (R. R. et A. C.) - Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin (Hermetic Order of the Golden Dawn) 5. Adeptus Minor derecesinde (5°=6°) girilen İkinci Cemiyet (Second Order). Yakut (veya Kırmızı) Gül ve Altın Haç Cemiyeti.

2) Lamen - Ritüel kıyafetlerde göğüste iple asılı bir sembol.

3) İsis - Eski Mısır mitolojisinde kocası tanrı Osiris'in ölümünde yas tutan ve onu dirilten en önemli Mısır Ana Tanrıçası (bakınız: Eski Misir İnançlarında Osiris Kültü)

4) Apophis - Mısır Tanrısı

5) Sol - Güneşin Latince'si

6) Osiris - Kardeşi tarafında kompas kurulan ve öldürülen Osiris tanrısı karısı ve kız kardeşi İsis tarafından diriltildikten sonra bir dirilme ve ölümsüzlük sembol haline gelmiştir. (bakınız Eski Misir İnançlarında Osiris Kültü).

7) LVX - Latince'de "ışık" "nur".

8) Altar - Ritüellerde kullanılan küçük bir masa sehpa veya sunak.

9) Duygu Küresi - (İng.: Sphere of Sensation) Altın Şafak terminolojisinde "aura" anlamına gelen eski bir terim.

10) Kabalistik Haç Riti - (İng.: Rite of the Qabalistic Cross) Pentagram Ritüelinden önce yapılan kısa ışık çalışması (bakınız Pentagram Ritüeli (Pentagram Ritüeli) Büyük Pentagram Ritüeli) (Büyük Pentagram Ritüeli) . Eğer Anahtar Kelimesinin Analizi Ritinden önce Pentagram Ritüeli yapıyorsanız bu riti tekrarlamaya gerek yoktur.

ALINTIDIR.