Yoga’da bütün yollar aynı amaca gider birliğe. Eğer yapılan çalışmanın nihai hedefi "birlik" yani kişinin tam olduğunu hissetmesi hiç bir şeyin kendisinde eksik olmadığını bilmesi huzura kavuşması mutlu olması kısaca nihai özgürlük mokşa kaivalya olarak tanımlanan aydınlanma değilse yoga yapılmıyor demektir. Yoga kişinin kendisi çevresi ve nihayetinde evren ile uyumlu olduğu böylece huzur ve mutluluğu yakaladığı bir yöntemdir.

Yoganın bize sağladığı fayda nedir?
Kişi yoga yapmaya başladığında öncelikle kendisiyle daha barışık bir hale gelecek kendisini tüm iyi ve kötü yönleriyle olduğu gibi kabul edecektir. Bu kabullenme ruhsal hayatta olmazsa olmaz bir kuraldır.

Kişi öncelikle kendisinin mevcut durumunu ve geçmişini kabul eder. Elbette bu kişinin ilerleme göstermek için çaba sarf etmemesi anlamına gelmemektedir kişi mevcut durumunu kabul ederek aslında gelişim için de kendi önünü açar. Bunu başarabilmesi için öncelikle geçmişiyle ilgili umutsuzluktan kurtulması gerekir. Yoga sistemi kişiye şunu söyler: "düşün ki düne kadar geçmişte seni rahatsız edecek bu davranışlarını bile bilmezdin. Halbuki şimdi düne kadar çok büyük bir gelişim gösterdin ve öncelike bu davranışları tespit ettin. Yolu yarıladın bile. Artık bundan sonra yapman gereken tek şey bu yabanıl otları temizleyerek yeni tohumlar ekmen olacaktır!"

Herkes yoga yapabilir yoga yapmanın bir ön şartı yoktur! Bir hırsız da bir katil de çok zengin bir kişi de çok fakir bir kişi de tamamen eğitimsiz biri de tam bir entelektüel de yoga bilgilerini hayatında uygulamaya başlayabilir. Evrensel bilgi güneş gibidir ışığını herkese kimseyi ayırmadan ve kimseye iltimas geçmeden verir. Eğer güneş ışığından faydalanmak istiyorsanız panjurları açmanız yeterlidir hemen odayı doldurur güneş "hayır bu odadaki kişiyi sevmedim ışığımdan bu kişilerin istifade etmesini istemiyorum!" ya da "ben filanca kişiyi çok seviyorum ona daha çok ışık vereyim" gibi bir ayrım yapmaz. İşte yoga bilgisi de tüm evrene ve herkese açık bir bilgidir.

Elbette bu bilgiyi sadece almak isteyenler alacaktır almak istemeyenlerse bilgi önlerinde durduğu halde görmeyeceklerdir tıpkı güneş tüm gün boyunca gök yüzünde parladığı halde bu ışığı almamak için perdelerini sıkı sıkı kapatan kişiler olması gibi.

Yoga Vazişta isimli çok temel bir yoga kitabı vardır burada bir hikayeden bahsedilir. Dönemin prenslerinden Rama melankoliye kapıldığı için babası kral endişe eder ve ne yapılabileceği konusunda büyük yogilerden Visvamitra'ya danışır. Rama'yla yaptığı sohbet sonucu onun aslında tamamen evrensel gerçekler üzerinde kafa yorduğunu ve bir melankoli ya da depresyon içinde olmadığını gören Visvamitra aynı zamanda kendi gurusu olan Vasişta'dan Rama'ya evrensel gerçekleri açıklamasını ister. Vasişta da Visvamitra'nın bu isteğine uyarak Maharamayana olarak da bilinen Yoga Vasişta isimli kitapta toplanan bilgileri Rama'ya aktarır.

Ancak kitapta çok ilginç bir yan vardır; Vazişta bu bilgileri Rama'ya özel sohbetlerle vermek yerine tüm saray halkının önünde verir. Buna rağmen tüm saray halkı Vasişta'nın ağzından direkt olarak bu bilgileri dinlediği halde tek soru soran Rama'dır. İşte bu biraz önce verdiğimiz güneş örneği gibidir Vazişta buradaki güneştir çünkü bilgiyi direkt olarak veren ehil sahibi gurudur ama herkes kendine göre bu bilgiyi almaktadır bu bilgiyi almaya hazır olan Rama bilgiyi bir sünger gibi çekmekte üstelik de geleneğe uygun olarak sadece kabul etmekle kalmayıp aynı zamanda açık bir zihinle sorular sormakta diğerleri ise sadece dinlemekle yetinmektedir. Deyim yerindeyse bilgi bir kulaklarından girip diğerinden çıkmaktadır

Yogada Gurular
Bir Yoga öğrencisinin bir Gurusu olmalı mıdır? Swami Sivananda'ya göre evet olmalıdır. Guru öğrenciyi yönlendirir kendisi de aynı yollardan geçmiş olduğu için öğrenciye yol gösterir. Yine de pek çok öğrenci başlangıçta kendi başlarına Yoga'yı yapmaya başlamakta ancak bir öğretmen ihtiyacı hissettikleri zaman bir arayışa girmektedir. Önemli olan doğru guru'yu bulabilmektir. Doğru gurunun kim olduğu konusundaki kriterleri yine Swami Sivenanda'dan alalım:

Gurunun
• Varlığıyla huzur buluyorsanız
• Söylevleri size ilham veriyorsa
• Şüphelerinizi ortadan kaldırabiliyorsa
• Açgözlülükten öfkeden ve şehvetten arınmışsa
• Kendini beğenmiş değilse sevgi doluysa ve ben-merkezci değilse
• Sizin inançlarınıza saygı gösteriyorsa ve öğretisiyle size "sizin" inandığınız noktadan yardımcı oluyorsa
• Yanında ruhsallığını hissediyorsanız ...
...o kişiyi gurunuz olarak kabul edin.
Peki bir guru için doğru öğrencide neler olmalıdır?

Öğrenci
• Doğru anlama yetisine sahip
• Dünyevi herşeye karşı bağımlı olmama etiğini geliştirmiş
• Berrak bir zihne sahip
• Duyuları üzerinde hakimiyet sağlamış
• Temel tutkulardan uzaklaşmış
• Guru'suna inancı olan
• Mutlak'a kendini adamış ...
...olmalıdır.

Mantralar
Yaptığımız yoga çalışmalarında evrene ve birbirimize iyi niyetlerimizi sunmak ve yaptığımız çalışmalardan sadece kişisel değil genel olarak tüm evrene fayda dilemek için her yaptığımız çalışmanın başında ve sonunda bir mantra okumaktayız.
Verdiğimiz başlangıç ve bitiş mantraları yogasana çalışmalarında (yani hafta içi akşamları yapılan çalışmalarda) kullanılmaktadır.

Başlangıç Mantrası
Om Sahanavavatu
Sahanou bhunaktu
Saha viryam karavavahai
Tejasvinavadhitamastu
Ma vidvişavahai
Om Şanti Şanti Şanti

(Evren) Hepimizi korusun
hepimizi beslesin
Birlikte büyük bir enerji ile çalışalım
Çalışmamız aydınlatıcı olsun ve meyve versin
Birbirimizden nefret etmeyelim
Om huzur huzur huzur

Bitiriş Mantrası
Sarve bhavantu sukinah
Sarve santu niramayah
Sarve bhadrani paşyantu
Ma kascit dukha bhagbhavet
Om Şanti Şanti Şanti

Hepimiz mutlu olalım
Hepimiz hastalıklardan uzak olsun
Hepimiz uğurlu olan şeyleri görelim
Kimse acı çekmesin
Om huzur huzur huzur.