1.Basamak: DURUŞUN VEYA UYGULAMANIN ADI

Tahtaya türkçe ve sanskritçesini yaz.

Asana'nın anlamını söyle ve adı açıkla.

Kategori ve tipi

Kademelerini (4-8-12...)

Tamamlayıcı duruşu

2.Basamak: ÖRNEK DEMONSTRASYON

(Önce Şititi ve gevşeme duruşlarından bahset.)

Sessiz uygulama

Sadece kademeleri sayarak uygulama

Kademeleri sayarak nefes alarak ve açıklayarak uygulama

3.Basamak: FAYDALAR VE SINIRLAMALAR

Tüm faydaları söyle (fiziksel terapötik ve ruhsal) ve sınırlamaları anlat.

Sınırlamaların önemini vurgula ve bu sınırlamalardan birine sahip birinin duruşu yapmasını engelle

4.Basamak: TEK GRUP UYGULAMASI

Talimatlara başla ve tüm sınıf - demonstrasyon sürerken- seninle birlikte yapsın

Düzeltmeleri yap.

5.Basamak: İKİ GRUP UYGULAMASI

Tüm sınıfı ikiye ayır.

Tüm sınıfa talimatları ver

Önce 1. grup uygulasın ve 2. grup gözlemlesin yanlışları düzeltsin.

Eğitmen olarak sen de düzeltmelerini yap.

Daha sonra 2. grup uygulasın ve 1. grup gözlemlesin yanlışları düzeltsin.

6.Basamak: SORU - CEVAP

7.Basamak: SÜPTİL NOKTALAR

Örnek uygulayıcı talimatlarını izlesin.

Bu sırada eğitmen olarak sen de uygulamanın her bir aşamasıyla ilgili süptil noktaları açıkla

8.Basamak:
TÜM GRUP UYGULAMASI

Talimatları verirken tüm sınıf uygulasın.

Senkronizasyonun önemini vurgula.

ALINTIDIR.