Aslında kimse Yoga'nın başlangıç tarihini bilmemektedir. Yoga'nın kökü yazılı tarihin gerisine uzanır. Hatta Yoga'nın insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenir.Yoga'ya ail elimizdeki en eski belge yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkartılan ve üzerinde Yoga yapan insan figürleri bulunan 5000 yıllık mühürlerdir.

Yoga ile aşina olmayanlarımız genellikle Hindu dininin bir uzantısı olarak görür ve bilmeden pagan bir ritüelin bir parçası olmaktan çekindiği için Yoga'dan uzak durur. Ancak Yoga bir din değildir! Aslında Yoga tarihinin bu kadar eskiye dayanması da Yoga'nın bir din olmadığının en kesin kanıtıdır. Çünkü Yoga bilinen tüm dinlerden (Hinduizm dahil!) daha önce başlamış bir felsefedir.

Yazının bulunmasından sonra da bilgiler ağızdan ağıza öğretmenden öğrenciye aktarıldığından malesef bu eski zaman diliminden geriye elimizde sadece bazı vecizeler kalmıştır. Onlar da mistik deneyimi olmayan öğrenciye bir şey ifade etmeyecek küçük notlardır. İşte bu nedenle önemli alimler bu metinleri çok kereler tefsir etmiştir.

Veda düşünce sistemi:

Aşağıda Kaşmir'de 10. yy'da yaşamış olan Abhinavagupta adındaki büyük bir öğretmenin yazmış olduğu ve yine bir Yoga ustası olan Lakshmanjoo'nun yorumladığı bilinç durumlarını gizleyen kılıfların dönüştürülmesi ilkelerini bulabilirsiniz:

Bilinç Durumu Kılıf
Uyanış Safhası (1) Fiziksel Beden ve Madde dünyası
Hayal safhası (2) Nefes gibi önemli güçler
(3) Akıl
(4) Anlama Yeteneği
Derin Uyku safhası (5) Sonsuz Saadet

Veda'cılar madde dünyasının bu beş kılıf içinde ifade edildiğine bir ilüzyon olduğundan bir gün sona ereceğine ve uygulayıcının onun büyüleyici araçlarını reddetmeyi denemesi gerektiğine inanır. Uygulayıcı sürekli olarak 'ben değilim' diyerek kendini dünyadaki bağlılıklarından soyutlar; bir başka deyişle gerçek sonsuz ve değişmez olan gerçek kendisi (ruhsal benliği) kalana dek 'Ben bir anne değilim ben bir baba değilim ben bir çocuk değilim Ben bu ego değilim Ben bu akıl değilim' der.

Patanjali'nin düşünce sistemi (Klasik Yoga) :

Yoga'nın en büyük klasik metinlerinden biri MÖ 3. yy ile MS 3. yy arasında bir tarihte yaşamış olan alim Patanjali tarafından yazılmıştır. Patanjali'nin o zamanlar insanların uyguladığı farklı Yoga tekniklerini ve teorilerini gözlemleyip organize ederek ve kendi Yoga Sutra'sında toplayarak büyük katkıları olmuştur.

Klasik Yoga olarak tarif edilen bu sistemin sekiz bölümü vardır. Bu sekiz bölüm fiziksel ve ruhsal bedenlerdeki sekiz bilinç aşamasını veya farkındalık durumunu temsil etmektedir.

ALINTIDIR.