Bhakti-Yoga: İlahiliğe sevgi ve tapınmayla erişmeyi önerir.

Hatha-Yoga: Aslında bir yoga biçimi değildir. Batı’da yanlış algılanmıştır. Yalnızca Raja-Yoga’nın bir tekniğidir. Üstün şuur hallerine hazırlık uygulamalarından ibarettir. Çeşitli arınma egzersizlerine ve bedensel pozisyonlara dayalı bir tekniktir. Batı’da daha ziyade fiziksel sağlık amacıyla uygulanmaktadır.

Jnana-Yoga: Bilgi yolu olarak kabul edilen Jnana-Yoga aşkın realitelere aydınlanmaya bilgi ve zihinsel analiz yoluyla ulaşmayı önerir. Bu sistemde gözlem çalışma ve deneyim yoluyla kazanılmış bilgiler hakkında meditasyon yapılır.

Karma-Yoga: Diğerkamca hizmet yolu olarak kabul edilir. Karma-Yoga kişinin görevlerini yerine getirmesini bununla birlikte yerine getirdiği görevlerden bir karşılık beklememesini yani yaptığı hareketlere ve sonuçlarına ilgisiz kalmasını önerir.

Mantra-Yoga: Mantralar kullanan bir sistemdir dua ve ses yolu olarak kabul edilir.

Raja-Yoga: En metafizik yoga olarak kabul edilir. Kimilerince bu aydınlanma yolundaki diğer bütün yoga yollarını kapsar. Konsantrasyon nefes denetimi bedensel pozisyon meditasyon ve kontamplasyon aracılığıyla zihni denetleme olarak tanımlanır.

Kundalini-Yoga: Kundalini gücünü uyandırmaya ağırlık verir. Bu amaçla bedensel pozisyonlardan ve mantralardan yararlanır.

Laya-Yoga: Kundalini gücünü uyandırmak amacıyla meditasyon nefes denetlemesi mantralar vizüalizasyon ve bedensel pozisyonlar kullanan yol olarak tanımlanır.

Ölüm Yoga’sı:
Tibet’te uygulanan bir yoga biçimidir. Kişinin imajinasyonunuduygu ve düşüncülerini denetleyebilmesi amacına yönelik bir disiplin içerir. Bu yogada yapılan deneyimler Tibet yogilerine göre kişiyi ölüm-ötesine de hazırlar yani kişiye ölüm sonrası yaşamında büyük kolaylık sağlar.

ALINTIDIR.