Yaptığımız yoga çalışmalarında evrene ve birbirimize iyi niyetlerimizi sunmak için ve yaptığımız çalışmalardan sadece kişisel değil genel olarak tüm evrene fayda dilemek için her yaptığımız çalışmanın başında ve sonunda bir mantra okumaktayız. Aşağıda verdiğim mantralar yogasana çalışmalarında (yani hafta içi akşamları yapılan çalışmalarda) kullanılmaktadır.

Başlangıç Mantrası
Om Sahanavavatu
Sahanou bhunaktu
Saha viryam karavavahai
Tejasvinavadhitamastu
Ma vidvişavahai
Om Şanti Şanti Şanti

(Evren) Hepimizi korusun
hepimizi beslesin.
Birlikte büyük bir enerji ile çalışalım.
Çalışmamız aydınlatıcı olsun ve meyve versin.
Birbirimizden nefret etmeyelim.
Om huzur huzur huzur.

Bitiriş Mantrası

Sarve bhavantu sukinah
Sarve santu niramayah
Sarve bhadrani paşyantu
Ma kascit dukha bhagbhavet
Om Şanti Şanti Şanti

Hepimiz mutlu olalım.
Hepimiz hastalıklardan uzak olsun.
Hepimiz uğurlu olan şeyleri görelim.
Kimse acı çekmesin.
Om huzur huzur huzur.

ALINTIDIR.