Batı'da fiziksel egzersizleri sebebiyle en çok yaygınlık kazanan yoga türü Hatha Yoga'dır. Ancak klasik Hatha Yoga'nın bazı egzersizleri ve amaçları dışında batılı ülkelerde daha çok beden güzelliği ve sağlık gerekçeleriyle yapılan bu yoga türü medyanın ve batılı uygulayıcıların da etkisiyle Yoga'nın bütününü temsil eder hale getirilmiştir. Klasik Yoga'dan farklı olarak bu Yoga çevresinde bugün halen yaygın olan kimi mitler üretilmiştir.
  • Yoga'nın Bir Din Olmayışı Miti

Yoga Atman (Bireysel Ruh) ile Brahman'ın (Ruhun Kaynağı) manevi birliğine götüren Hindu dini pratikleridir. Yoga'nın çeşitli yönleri manevi inançlar ahlak kuralları gündelik yaşam düzenleri ritüeller ve manevi disiplinleri içermektedir ve bu uygulamalar onun dini yönünün varlığını kanıtlamaktadır. Fiziksel egzersizleri içinde en çok barındıran Hatha Yoga'nın temel metni Hatha Yoga Pradipika'nın ilk iki dizesinde dahi Hatha Yoga'nın Raja Yoga'nın başarılması için öğretildiği ve Hatha Yoga bilgisinin Hindu Tanrısı Şiva tarafından öğretildiği bildirilmektedir.
  • Yoga'nın Hinduizm İle İlişkisiz Olduğu Miti

Yoga ile ilgili ilk kayıtlı kanıtlar ilk Hindu kutsal metini olan Rig Veda'da yer almakta ve daha sonraki Hindu kutsal metinlerinde ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Ayrıca Hatha Yoga Pradipika'nın giriş cümlelerinde Yoga'nın kaynağı bir Hindu Tanrısı olan Şiva'ya bağlanmaktadır. Bunun yanısıra bazı vücut hareketlerinin isimlerinin Hindu Tanrılarından alınması dahi Yoga ile Hinduizm arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Suriya Namaskar Hanumasana gibi asanalar (Yoga duruşları) Hindu Tanrıları Suriya/Vişnu ve Hanuman'dan ileri gelmektedir.

  • Yoga Öğrenmek İçin Para Gerektirir

Yoga'nın amacı manevi/dinidir. Manevi gerçekleşimler ruhun ücretsiz hediyesidir. Bu sebeple giriş niteliğindeki manevi öğretiler için para almak ahlaki değildir. Manevi öğretilerden para yapmak tüm diğer dinlerde olduğu gibi Hinduizm'de de günahtır. Not: Yoga Myths başlıklı web sayfasından alınmıştır

ALINTIDIR.