Yoga’nın temel ilkelerinden biri “Ahimsa” yani “Öldürmemek”tir. Burada öldürmemekten kasıt yaşama saygı duymaktır.
Yoga’yı biraz takip etmiş olanlarınız yoga’nın kelime olarak “evrenle bir olmak” demek olduğunu bilirler. Elbette burada kast edilen Yoga’nın bizi evrenle bir olmanın yöntemini gösteren bir yol olmasıdır.

Evrenle bir olma yolundaki aşılması gereken belki de en zor şey bireyselliği bir kenara bırakıp bütünselliğe geçmek yani “ben” yerine “biz” diyebilmek bütünü sevebilmek ve bütünün farkına varabilmektir. Peki ama bu kadar basit bir gerçeği dile getiren bir felsefenin takibi niye bu kadar “zor” olarak algılanıyor?

Bunun cevabını bulmak için günlük yaşantımızı gözden geçirmemiz aslında yeterli: Bizler kendimizi bu beden olarak kabul ederiz yani bunun anlamı şudur: “Bu beden dışındaki herşey benim dışımdadır.” İşte bunu dediğimiz anda Yoga’dan uzaklaşmaya başlarız çünkü bu düşünce tarzı evreni “ben” ve diğerleri (çevremdeki herşey) olarak ikiye böler. Bu görüşe göre ikilikçiliğin olduğu yerde de korku öfke ve arzu vardır çünkü benim dışımda “bir şeylerin” olması benim “o şeyleri” arzulamama arzuladığımı elde edememem halinde öfkeye yol açar arzuladığımı elde etsem bile bu kısa süreli bir tatmin verecek ve bir süre sonra bu arzu yerini bende olmayan “başka bir şeyin” arzusuna dönüşecek ve bu zincirden kurtulana dek böyle sürüp gidecektir. Peki biz nelerden korkarız? Bir aslan kendisine korkutucu gelmez halbuki ceylanlar için korkutucudur işte aynı şekilde biz de “biz olmayan” şeylerden korkarız. Birliğin olduğu yerde korku barınamaz çünkü bu ışığın olduğu yerde karanlığın barınması gibi mümkün olmayan bir durumdur. Birliğin olduğu yerde arzu yer alamaz çünkü benim dışımda sahip olmadığım bir şey var olamaz.

Yoga yapmanın bir ön şartı var mı sorusu tüm öğrenciler tarafından sorulan temel bir sorudur. Genelde de verilen cevap aynıdır: “Hayır yoktur.” Ama öğrenci gün geçtikçe öğretmenin vejetaryen olduğunu mümkün olduğunca organik gıdalar aldığını alkol tütün ve diğer her tür uyarıcı ve uyuşturuculardan uzak durduğunu içtiği sudan uyku saatine belli bir kurallar zincirine bağlı kalmaya çalıştığını görerek tereddüt etmeye başlar : “Acaba bana herşey söylenmiyor mu?”
Burada aslında öğretmenin söylemeye çalıştığı şey şudur: Evrenle bir olabilmek adına yapılması gereken standart “kurallar” yoktur bir öğrenci bunların hiç birini yapmadan da göz açıp kapayıncaya kadarki zaman içinde –bu yaklaşık 1 saniyedir- yogaya ulaşabilir.

Ancak günümüz dünyasına baktığımızda bu kadar çabuk ve kesin bir şekilde yogada başarılı olmak çok azımıza nasip olmaktadır; tersine yoga’ya ulaşma; uzun çalışma azim kararlılık sabır inanç (öncelikle kendimize sonra yoga’ya) gerektirmektedir. Sri Sankaracharya Yoga’nın 4 aracı –olmazsa olmazı- olduğunu söylemektedir: Bunlar:

  1. İnanç
  2. Adanma
  3. Meditasyon
  4. Özgürlüğe ulaşma arzusudur.

Dikkat ederseniz Sri Sankaracharya bu kurallar içine et yememek günde sadece 6 saat uyumak mantra okumak yoga duruşları yapmak gibi “şimdi bunun evrenle bir olmakla ne alakası var” diyeceğiniz maddeleri listelememiştir. Peki o halde tüm bu çalışmalar neden yapılmaktadır? Kısaca aşağıda özetlemeye çalıştım:
  1. Öykünme: Öncelikle öğrenciden “sanki öyleymiş gibi” yapması istenir. Mesela öğrenci belki ilk başlarda derin meditasyona dalamayacaktır ama yine de sanki derin meditasyondaymış gibi sabit bir şekilde sakin ve rahat bir pozda ortalama 20 dakika meditasyon yapması istenir. Elbette burada kast ettiğimiz öğrencinin taklite kaçıp bunu bir alışkanlık haline getirmesi ve yerinde sayadığı halde kendini ve çevresini kandırması değildir.


  1. Arınma: Tüm bu çalışmalar bizi arındıracak birer “kriya” yani arındırma çalışmalarıdır.


  1. Kalbin açılması: Biz ne yaptığımızı aklen bilmesek de; beden bilir zihin bilir ruh bilir. Bu nedenle başlangıçta yapılan tüm bu çalışmalar bizim kalbimizi açacak ve evrensel bilgiyi almamızı kolaylaştıracak birer araç olacaktır.

Yoga’nın temel yapıtaşı insanın sadece bu bedenden ibaret olmadığı ama bunun gerisinde –ismi ne olursa olsun- bir enerji olduğudur ve aslında amaç araç olan bedeni kullanarak yoga’ya ulaşmaktır -yani beden bizim gerçek Özbenliğimiz değildir. Bu nedenle biz yaptığımız çalışmalarla öncelikle evren olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak adına “sanki öyleymiş gibi yaparak” anlamaya böylelikle zamanla arınmaya ve kalbimizi açarak evrensel bilgiyi almaya çalışırız.

Yoga görüşüne göre evren titreşimlerden oluşmuştur. Madde ağır bir titreşime sahipken örneğin düşünce çok daha süptil bir titreşime sahiptir bu nedenle de madde görülebilirken düşünce gözle görülemez. İşte Yoga’ya göre evrenin gerçek mahiyetinin ne olduğunun anlaşılması için bu süptil titreşime ayak uydurmak gereklidir bunun da yolu ancak bu titreşimi algılayacak frekansta yani aynı titreşimde bulunmakla olur. Bu nedenle Patanjali Yoga Sutralarında “Yoga ile çevredeki dünya şartları değil siz değişeceksiniz ve siz değişseniz bile diğerleri için herşey eskisi gibi kalmaya devam edecektir” demektedir. Siz titreşiminizi yükselttiğinizde (yani süptilleştirdiğinizde) dünyayı yepyeni bir gözle görmeye başlarsınız ve düşünce gibi daha önce göremediğiniz formlar size görünür hale gelmeye başlar.

Böylece yine Patanjali’nin Yoga Sutralarında bahsettiği diğer insanlara mucize gibi gelen meyveler ortaya çıkmaya başlar bir yogi düşünceleri okuyabilir bir atom boyutuna inebilir herşeyi içine alacak kadar genişleyebilir yıldızlara dokunabilir gibi.

İşte kullandığımız araç olduğunu söylediğimiz bedenimizin titreşimlerinin yükseltilmesinin yollarının her biri Yoga’da yapılan çalışmalara denk gelir: et yememek yoga duruşlarını günlük olarak yapmak nefes çalışmaları yapmak içe dönüş çalışmaları yapmak meditasyon mantra japa vb. Yoga yolunda bizim yardımcılarımızdır.

ALINTIDIR.