Yoga'nın 4 ana okulu vardır. Bu okullar kendi içlerinde alt okullara ayrılır.
  • Raja yoga :


  • Fiziksel hareketleri ve nefes tekniklerinin meditasyon ve araştırmalarla birleştirildiği okuldur.


  • Bhakti Yoga : Kişinin Tanrı kavramına uzanan tek noktalı odaklanmaya kendini adaması ile yapılan uygulamalardır. Daha çok duygusal yanı ağır basan kişiler tarafından tercih edilir. Bhakti Yogi sevgi enerjisinden güç alır ve Tanrı'yı sevgi'nin kaynağı olarak görerek dualar ibadetler şarkılar ve ritüellerle kendisini Tanrı ile kuşatır.


  • Karma Yoga : Eylem Yogası olarak adlandırılır. Yapılan tüm işlerin ve hareketlerin Tanrı'ya odaklı bir zihinle yapılmasıdır. Daha çok dost canlısı kişiler tarafından bu yol tercih edilir. Çünkü bu yoldaki kişiler kalplerini saflaştırmayı eylemlerinin sonuçlarını düşünmemeyi ve böylelikle tüm davranışlarının bencillikten uzak olmasını öğrenirler.


  • Jnana Yoga : Bilgi yoludur; en zor yol olarak bilinir. Çok büyük bir istek ve zeka gerektirdiğinden bu yola girmeden önce öğrenci (genel bir prensip olarak) diğer yollardan geçmelidir. Burada öğrenci Vedanta felsefesinde yer alan "birlik" öğretisini deneyimlemeyi hedefler.

ALINTIDIR.