Patanjali Veda edebiyatında bulunan Yoga biliminin bir özetini hazırlamıştır.

Yoga-Sutra'da Patanjali detaylara inmeden Yoga'yı anlatmıştır.
Yoga bu kitapta Aştanga yani sekiz basamaklı yol gibi anlatılmıştır. Aştanga sözcüğü iki sözcükten ibarettir. Aşta "sekiz" anga ise "hisse" anlamına gelir. Böylece Yoga sekiz hisseden ibarettir. Yoga insanı geliştirerek yükselişe geçirdiği için Anga sözcüğü "basamak" gibi de yorumlanabilir. Böylece Yoga sekiz basamaklı yol olarak adlandırılmak-tadır. Buna göre de Yoga'yı zamanla Aştanga-Yoga adlandırmaya başla-mışlar. Böylece orijinal Yoga'nın ismi Aştanga-Yoga olmuş. Bu gerçek Yoga'nın ismidir. Yoga-Sutra'nin metinlerinde Aştanga-Yoga bazen Raja-Yoga diye adlandırılmaktadır yani sekiz basamaklı bütünleşme yolu kral yolu diye de adlandırılmaktadır. (Raja sözcüğü "kral" demektir. Kral Yoga'sı veya soylu yol olarak da nitelendirilen Aştanga-Yoga (Raja Yoga) da istenen fiziksel ve mental disipline zihin potansiyelinin konsantrasyon ve meditasyon yolu ile deney üstüne ulaşmak ve disipline olmaktır. " Klasik" Yoga olarak da adlandırılır.

Orijinal Yoga'nın sekiz basamağı şunlardır;
1. Yama - Negatiflerden arınma
2. Niyama - Pozitifleri güçlendirme
3. Asana - Duruş vücut çalışmaları
4. Pranayama - Nefes ve Biyoenerji egzersizleri
5. Pratyahara - Astral Çakra ve Kundalini çalışmaları
6. Dharana - Konsantrasyon çalışmaları
7. Dhyana - Meditasyon çalışmaları
8. Samadhi - Trans Evrenle Bütünleşme

Bu 8 basamakta binlerce çeşit egzersiz vardır. Zamanla farklı kişiler bu basamaklardaki egzersizlerden yararlanmış ve bu egzersizlerin bir kısmını alıp onlara farklı isimler takmış. Mesala Hatha-Yoga Jnana-Yoga Mantra-Yoga Karma-Yoga Bhakti-Yoga v.b. Böylece Yoga'nın sözde farklı ekolleri türleri meydana gelmiş. Oysa bunların hepsi orijinal Yoga'nın 8 basamağından alıntılardır. Yoga'nın ekollerinden her hangi birini incelerseniz göreceksiniz ki orada yapılan egzersizler bu 8 basamağın her hangi birisinden alıntıdır.

Anılan 8 basamak daha açık bir biçimde aşağıdaki gibide tanımlanabilir.

1. Ahlaki disiplin
2. Kendine hakimiyet ve terk
3. Duruşlar / Asanalar
4. Nefes kontrolü
5. Duyuların kontrolü
6. Konsantrasyon
7. Meditasyon
8. Vecd hali

Yukarıda görülen basamaklar diğer pek çok Yoga ekollerinde mevcuttur. Raja Yoga çalışması genellikle Hatha Yoga uygulamaları ile başlar. Zira Hatha Yoga vücuda ihtiyacı olan sağlığı ve çalışmanın ileriki dönemlerindeki zorluklara göğüs gerebilecek gücü verir.

Batıda yoga denince akla genellikle Hatha Yoga gelmesine ragmen pratikte yoganın pek çok farklı ekolü ile karşılaşılır...

HATHA YOGA
Beden üzerinde kontrol sahibi olmak için ustalaşma yogası


Bu ekole güçlü yol da denilir. Fiziksel mükemmeliğin yoludur modern batı yaklaşımına göre Hatha Yoga öncellikle bir fiziksel terapi formudur. Hatha Yoga; Asana (Yoga duruşları Pranayama (nefes egzersizleri) Pratyahara (duyuların kontrolü) Dharma (zihin kontrolü) Dhayana (meditasyon ve ruhsal aydınlanış) bölümlerinden oluşur.

Hatha Yoga çalışmaları Yoga'nın temel 10 ahlaki değerleri kodlaması olan Yama-nyama ile desteklenir.

MANTRA YOGA
Ses ve zikir yogası

Bu uygulama evrensel yüce gücün ortaya koyduğu bazı yüksek ve anlaşılması güç enerjileri yansıtma yoludur. Bunu sağlamak için bazı özel hecelerkelimeler ve cümleler kullanılır bunlara MANTRA adı verilir.

Diğer bir deyişle MANTRA üstün enerjilerin sesler ile ifadesidir. MANTRA ile yoğun bir konsantrasyon uygulayan yoginin varlığı yüce gerçekle bütünleşir.

BHAKTI YOGA
Adanarak eylem yogası

Varlığın yaratanın bir enstrumanı olduğunu kabul ederek sevgi ve tam bir teslim oluşla tüm yaratılmışlarda mevcut olan ilahi orijine yol almaktır.

KARMA YOGA
İyi fiiler yogası

Karma Yoga "eylem veya çalışma yolu ile aydınlanış" olarak tanımlanır. Gerçek kimliğimizi saklayan eylemlerdeki tabii ihtiraslarımızı azaltmayı amaç edinir. Herkese ve her şeye bencil olmayan bir tavırla hizmet yapmak ve böylece ruhsal hürriyete kavuşmak Karma Yoga’nın esasıdır.

JNANA YOGA
Zihni yatıştırma ve meditasyon yogası

Bilginin yoludur. Hindu mistik metinleri olan Upanishad'larda gerçeğin gerçek olmayandan fani zevklerin gerçek mutluluktan bilgi yolu ile ayırt edilmesi. Kişinin tam bir şuurluluk ve idrak ile bilgiye yönelmesidir.

ASANALAR ve UYGULAMALARI ile
İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:

Asanaların daha önce hiç uygulamamış olanlarca yanlızca kitaptan veya internetten vs kanallarda görülüp uygulanması bizce yanlıştır zira asananın tekniğini ancak görsel boyutta verebilecek olan bu tip bilgilendirme ile o hareketin gerçek olarak uygulanışının görülmesi arasında büyük anlam farklılıkları mevcuttur.

Eğer daha önce uygulama yapmadıysanız lütfen bizlerle veya Hatha yoga çalışmasının yapıldığı gruplar ile temas ediniz.
Herhangi bir rahatsızlığınız var ise Hamile iseniz yaşlı iseniz yüksek tansiyonunuz ağır kalp rahatsızlık-larınız mental sorunlarınız bedensel sakatlıklarınız vs. gibi durumlarınız var ise muhakkak öncelikle doktoru-nuza başvurup onun olurunu alınız.

Bazı temel asanaların sağlığın korunması ile direk ilişkisi vardır.

NATARAJASAN
Sırtın alt bölgesini ve bel omurunu güçlendirir kalça ve (uyluk)butları gerer ve güçlendirir denge özgüven ve konsantrasyonu geliştirir burun yollarındaki balgamı temizleyerek sinüsleri açar hafızayı açar depresyon ve uyuşukluğu giderir.

PADAHASTHASAN
Mide karaciğer dalak ve karın bölgesindeki tüm faaliyetleri uyarırcanlandırır ve geliştirir kalp ve akciğerlerdeki gerginlik ve stresi rahatlatarak tüm sırt ve bacaklardaki sinir ve kasları güçlendirir ve geliştirir kanı temizler.

PASCHIMOTTANASAN
Kabızlığı rahatlatır diyafram ve karın bölgesini güçlendirir hazımetme kapasitesini arttırır şeker hastaları için birebirdir merkezi sinir sistemi ve bacaklardaki sinirler dengelenir sırt ve bacaklar güçlenir ve esner iktidarsızlığı azaltır.

ARDHA MATSYENDRASAN
Kronik kabızlığı idrar yolu ve mesane rahatsızlıklarını iyileştirir Kundalini’nin uyandırılmasına yardımcı olur omurların maksimumda yanal hareket yapmasına imkan verir prostat rahatsızlıklarını azaltır sindirimi hızlandırır omurga sinirlerini leğen kemiğinin altından beyne ve gözlere kadar dengeler.

SARVANGASAN
Modern insan için tüm duruşların en muhteşemi olan bu duruş bütün endokrin sistemi dengeye sokarak boyundaki tiroid ve paratiroid bezleri üzerinde yararlı ve dinamik etkiler yaratır iktidarsızlığı giderir ve tüm hayati organların işleyişini güçlendirir birçok solunum rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur tüm sinir sistemini sakinleştirir kabızlık ve sara krizlerini hafifletir aşırı yorgunluğu ortadan kaldırır zihni berraklaştırır zekayı açar hipertansiyonu rahatlatır görme gücünü geliştirir ve yogada iki kaşımızın ortasında bulunan ve ilahi bilgeliğin merkezi sayılan ajna chakra’nın harekete geçmesini sağlar.

HALASAN
Tiroid ve paratiroid bezlerindeki dengelemeyi yaparak tüm vücuttaki hormonal işleyişin gelişmesini sağlar tüm omurilik sinirler ve kaslar bacaktaki sinir ve kasların tamamiyle gerilerek esnemesini sağlar hipertansiyon kabızlık kas romatizması ve bel ağrısını rahatlatır vücut taki yağları azaltarak karaciger ve dalağın büyümesini engeller kanın omurilik kökündeki sinir yumağına mükemmel bir şekilde tedariğini sağlayarak omurların kemikleşmesini ve kambur oluşumunu engeller yüksek kan basıncını engeller atardamar ve damarların bükülgen esnek ve güçlü olmasını sağlar.

BHUJANGASAN
Bağırsakların çalışmasını geliştirir vücut ısısını yükseltir kundalininin açılmasına yardımcı olur beynin her iki tarafına da eşit miktarda enerji ve elektrik gitmesini sağlar yumurtalık rahim ve erbezlerinin düzenli çalışmasını sağlar tüm vücut gücünü arttırır iktidarsızlığı rahatlatır.

SAVASAN
Bu duruş diğer duruşlar iş ya da günün stresinden dolayı oluşan aşırı yorgunluk incinme gerilme gibi durumların giderilmesi içindir.

ALINTIDIR.