Her yaş her beden tipinde ki insanların uygulayabileceği sağlıklı beden ve ruha sahip olmanın anahtarıdır.

Yoganın ilk ve en önemli adımı kişinin kendi ve yaşantısıyla ilgili tam bir bilinçlilik içinde olmasıdır. Bu ne demek oluyor bulaşık ta yıkasak araba da sürsek yaptığımız her şeyi tam bir konsantrasyon ve bilinçlilikle (farkındalıkla) yapmaktır. Ancak bu şekilde kendimizi tanır ve gizli kalmış yeteneklerimizi ortaya çıkarma imkanı buluruz.
Yoga bir esneklik savaşı değildir. Bunu yazıyorum çünkü magazinde akrobatik yoga hareketlerini gören insanlar önyargıyla yaklaşmaktadır. Her ne kadar Yoga duruşları bedeni esnek ve zinde bir hale getiriyorsa da bu zihinde esneklik ve sakin bir ruh hali yaratıyorsa işte o zaman gerçek bir yoga uygulayıcısısınızdır.
Aksi takdirde siz sadece bir jimnastik uygulaması yapıyorsunuzdur. Bunun da faydası vardır!

Yoga ne bir din ne de bir politik inanç sistemidir.
Sanskritçe de “Yuk” kökünden türemiş olan Yoga “bütünlük” “bir olmak” anlamına gelir: Acı ve ıstıraptan kurtuluş Yoga’nın gerçek tanımı.

Yoga çalışmalarına ait ilk belirtiler M.Ö. 3000 ile 1200 arasına rastlar. 7000 yıllık bir geçmişe sahip Hintli Bilgeler tarafından geliştirilmiş bir öğretidir. Shiva’nın düzenlemesi ile yoga sistemli bir bilim haline gelmiştir. Takriben 2300 yıl önceleri Patanjali adında ermiş bir kişi Yoga Sutraları yani Yoga özdeyişlerini oluşturmuştur.

Yoga ile ilgili ilk bilgileri Hint yazıtları olan VEDAlardan alıyoruz. Geçtiğimiz yüzyılda da Shri Anandamurtiji yoga sisteminin tamamının uygulanabilir pratik şekle sokmuştur.

Ruh beden ve zihni eğitmek için bütünleştirilmiş bir sistemdir.
Yoga insanı mikro kozmos yani minyatür evren olarak tanımlar. Evren sınırsız bir olgudur. Yukarıda var olan her şey aşağıda da vardır. Evrendeki her enerji seviyesinin insan yapısında karşılığı bulunur. Bu seviyeler insan vücudunda ÇAKRA adı verilen enerji merkezlerine veya güç istasyonlarına odaklanır. Çakralar sinirlerin yoğunlaştığı noktalardır. Takriben içsalgı bezlerine karşılık gelir. Çakralara prananın (yaşamsal enerjinin) ulaşabilmesi için NADİ’ (sinir kanallarının)lerin arınmış olması lazım. Pranayama (nefes kontrolü) uygulamasının amacı sinir kanallarının arınmasıdır.

Yoganın 5 temel prensibi:

• Düzenli egzersiz
• “ “ nefes
• “ “ gevşeme
• “ “ beslenme

• Pozitif düşünce ve meditasyon. Pozitif düşünmealışılagelmiş kalıpları kırıp çabuk başarılabilecek bir şey olmamakla birliktehayatımızda ve beslenme düzenimizde aşama kaydedebiliriz. Olaylara bakışta daha farklı ve geniş bir açı elde edebiliriz.

Kısacası yoga ile evrende ki yerimizi ve bütünün parçası olduğumuzun ayrımına varabiliriz.

Hangi yolu denersek deneyelim Yoga’nın 8 kolu izlenir.

1. Yamas (Sakınma).- Doğruluk çalmamak tokgözlülük tahrip etmemek yeme ve fiziksel zevklerde orta yolu bulmak.

2. Niyamas(Örfler)- Kanaat etme çalışma karakter ve zihin gücü iffet egonun teslimiyeti

3. Asanalar -yoga duruşları

4. Pranayamalar -nefes egzersizleri

5. Dharana -zihnin konsantrasyonu.

6. Dhyana -meditasyon

7. Pratyahara -dış dünyadan çekilmeyi hissetme

8. Samadhi -kendini farketme mutluluk

YOGA VE FAYDALARI

• Yoga teknikleri pek çok stresle ilgili hastalık ve belirtileri iyileştirme potansiyeline sahiptir.

• Bedendeki yağları azaltır kan dolaşımını artırır bağışıklık sistemini uyarır.

• Yoga nefesleri astım hastalarında nabız ve otonomik fonksiyon tedavilerinde iyi sonuç verir.

• Yoga kasların esneklik güç ve dayanıklılığını artırır. Kemik kütlesini artırarak osteoporoz ve bel rahatsızlıklarına iyi gelir. Menapoz dönemindeki ateş basmaları ve ruhsal git-gelleri asgariye indirir.

• Fiziki duruşlar nefes egzersizleri meditasyon stres ve gerilimi azaltır. Takıntı rahatsızlıklarına ve depresyona iyi gelir. Sinir sistemini güçlendirir. Farkındalık meditasyonu stresi azaltmaya yardım eder fiziksel ve zihinsel farkındalığı artırır.


• Kendine saygıyı artırır ve hayata anlam verir.
• Konsantrasyon ve yaratıcılık artar.

• Depresyon huzursuzluk kızgınlık gibi duyguları kontrol altına alır.

• Mide dalak karaciğer ve böbreklere masaj yapar.

• Yoga duruşları omurgayı çalıştırır ve lenfatik sistemini uyarır bedenden toksin atılmasını sağlar.

• Sırt ağrılarına ve adet ağrılarına iyi gelir.

ALINTIDIR.