"Yoga" Kelimesinin kökeni Sanskritçe'ye dayanmaktadır. Sanskrit dili genellikle günlük hayatta kullanılmaktan ziyade dini ve felsefi alanlarda kullanılırdı. Bu yüzden bu dile Hindistan'da "Tanrı'ların Dili" ünvanı sıkça yakıştırılmıştır. "Yoga" kelimesinin etimolojik kökeni "yuj" dur ve indogermen dillerinde de bu kökene dayalı benzer kelimeler kullanılmaktadır. Örn. Almanca da "Joch" İspanyolca da "yugo" ya da İngilizce de "yoke" gibi.

Zıtlıkların birbirine bağlanması

"Yuj" günlük yaşamda kullanılan bir sözcüktür ve Almanca İspanyolca ve İngilizce türevleri gibi boyunduruk anlamına gelir. Öküzlerin gergin boyunduruklarla arabaya koşulmasıdır.

Bu anlamda "Yoga" yı ele alırsak anlamı: birbirine zıt iki gücü birbirine bağlamak ve bu gerginliğe tahammül ederek özellikle bedene hakim olmak.

İnsanoğlu ruhunun ve doğasının içinde barındırdığı gerginlikle başetmeyi tanımalı veöğrenmeli. Gelişme ancak her iki kutup birbirini yalanlamazsa ve diğerini bastırmaya çalışmazsa varolur.

Yoga'nın ana hedeflerinden biride durmadan herşeyi kaydetmek ve onları sürekli yansıtmakla meşgul olan zihnimizin karışık işleyiş biçimi hakkında açıklık kazanmaktır. Tüm bu hareketliliği sakinleştirdikten sonra herhangi bir değerlendirmede bulunmadan algılamayı başarınca gerçekleri saf bir bakışla algılamak mümkün olur. Bunun yanısıra kişinin arzularını ve sürekli değişen hazlarını tanımasına ve onları dingin bir hale sokmasını sağlar.

Örneğin koku alma organımız bir çöreğin kokusunu aldığında acıkmış olmasak bile bir çörek yeme arzusu uyandırır. Yoga'nın temel kurallarından biri bu zihnimizin yarattığı bu arzuyu bastırabilmektir. Yaptığımız her şeyin bizim kontrolümüz altında olmasıdır.

Duyularımızı ve arzularımızı kontrol altına aldıkça özgürlüğe doğru çaba sarfetmiş oluruz ve neticesinde arzularımızı bastırdığımızı değil bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze biraz daha yaklaşmış olduğumuzu hissederiz.

Tabii tüm bunların yanında birde bedenin kontrol altın alınması gerekir. Bedenimize bakmak onun zinde ve sağlıklı kalmasını sağlamak Yoga’nın içinde çok önemli bir yere sahiptir. Çeşitli asanalarla vücudumuzun iç organlarına ve salgı bezlerine masaj yapmış oluruz ve bu sayede onların iyi çalışmasını sağlarız. Ayrıca asanaların çakraların düzenli çalışması üzerinde rolü büyüktür. Bedenimize iyi bakmak ayrıca yediklerimizle de çok alakalıdır.Şunu asla unutmayalım bedenimiz yediklerimizden oluşur.

Bir deniz düşünün dibinde kendi gerçekliğimizi temsil eden bir elmas olsun. O elması keşfedebilmemiz için öncelikle suyun yüzeyinin tamamen sakin olması gerekmektedir.

Zihnimizi dizginleyemezsek kendi özümüzü keşfetmemiz imkansızlaşır.

ALINTIDIR.