Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  yildiz Tibet Yogası

  Tibet Yogası 6 hareketten oluşur.

  Birincisi :Kollarınızı iki yana açıp avuçiçlerinizi aşağıya bakacak şekilde döndürerek saat yönünde dönün.

  "Yapman gereken tek şey ayakta durup kollarını yere paralel olacak biçimde iki yana açmaktır. Şimdi biraz başın dönünceye dek kendi çevrende dönmelisin. Önemli olan bir şey var: Bu ayin¬de daima soldan sağa doğru dönmelisin

  İkincisi:
  1. Sırtüstü yatarak elleri¬nizi bedeninizin yanlarına koyun.
  2. Çenenizi göğsünüze yaklaştırın.
  3. Bacaklarınızı yere dik olacak şekilde kaldırırken dizlerinizi düz tutun

  "Önce sırtüstü yere yat. Ellerin bedeninin yanında uzansın ve avuçların yere değsin. Parmaklarını birbirine birleştir. Ardından başını yerden kaldırarak çeneni göğsüne daya. Bu sırada dizlerini kırmadan yatay bir şekilde bacaklarını yerden kaldır. Eğer müm¬künse bacaklarını bedeninin üzerinden geriye başına doğru esnet ama dizlerinin kırılmasına izin verme.

  "Ardından dizlerini düz tutarak başını ve bacaklarını yavaşça yere indir. Tüm kaslarının gevşemesine izin ver ve sonra ayini tek¬rarla.

  "Tekrar sırasında belli bir solunum ritmine uy. Bacaklarını ve başını kaldırırken derin bir soluk al indirirken ciğerlerini tümüyle boşalt. Tekrarlar arasında kasların gevşerken aynı ritimde soluma¬ya devam et. Ne kadar derin soluk alırsan o kadar iyidir.

  Üçüncüsü:
  1.Bedeninizi dik tutarak dizlerinizin üzerinde durun. Ellerinizi kalçalarınızın altına dayayın.

  2.Çenenizi göğsünüze yaklaştırın.

  3.Başın.zı yavaşça gidebildiği kadar geriye doğru eğerken sırt.nız. arka-
  ya doğru kavislendirin.
  "Üçüncü ayin ikincisinin hemen ardından uygulanmalıdır. Bu ayin de son derece kolaydır. Yapman gereken tek şey yerde dizle¬rinin üzerinde dik bir şekilde durmaktır. Ellerini bacaklarının arka¬sındaki kaslara dayamalısın.

  "Şimdi başını ve boynunu eğip çeneni göğsüne daya. Ardından başını ve boynunu mümkün olduğunca geriye yatır ve aynı zaman¬da omuzlarını kavislendirip geriye doğru kaykıl. Omurganı geriye doğru kavislendirirken ellerini ve kollarını destek almak için but¬larına daya. Bedenini geriye kavislendirdikten sonra yeniden ilk baştaki duruşuna geri dön ve ayini en başından tekrarla.

  "İkinci ayinde olduğu gibi bu ayinde de ritmik bir şekilde solu-malısın. Geriye kaykılırken derin bir soluk al ve başlangıç duruşu¬na dönerken tümüyle soluk ver. En yararlı olanı derin soluktur. Bu nedenle ciğerlerini mümkün olduğunca fazla havayla doldur.

  "Bu ayini ikiyüzden fazla lamanın bir arada uyguladıklarını gör¬düm. Dikkatlerini içlerine döndürmek için gözlerini kapıyorlardı. Bu şekilde dikkatlerinin dağılmasını önlüyor ve kendi içlerine yoğunlaşabiliyorlardı.

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  4.
  "ilk önce ayakların öne uzatarak yere otur. İki ayağının arasın¬da 30 cm. kadar aralık olsun. Bedeninin üst kısmını dik tutarak avuçlarını kalçalarının yanma yere koy. Ardından başını öne eğip çeneni göğsüne değdir.
  "Şimdi başım gidebildiği kadar geriye yatır. Aynı anda dizleri¬ni kırık kollarını ise düz tutarak bedenini yerden kaldır. Bedeninin ust kısmı bacaklarının üst kısmı ile bir çizgide ve yere paralel ola¬caktır; kollarının ve bacaklann.n dizlerden aşağı kısmı ise yere dik olacaktır. Ardından bedenindeki tüm adaleleri kas. Sonunda tüm kaslarını gevşeterek dik pozisyonuna dön.

  Dördüncü
  1. Bacaklarınızı ileriye uzatarak yere oturun. Ayaklarınız hafifçe aralık olsun ve ellerinizi yere koyun.

  2.Çenenizi göğsünüze doğru indirin

  4.Başınızı mümkün olduğu kadar arkaya doğru eğin.

  5.Kollarınızı düz tutup ayak tabanlarınızı ve ellerinizi yere basarken dizlerinizi kırın ve gövdenizi yere paralel olacak şekilde havaya kaldırın adalelerinizi bir süreliğine kasın ve ardından gevşeyin.


  Beşincisi

  1 Kollarınızı dik ve bedeninizi aşağıya sarkm.ş bir şekilde tutun. Avuçları¬nızı yere koyun. Başınızı yumuşak bir şekilde mümkün olduğu kadar geriye

  2. Ayaklarınızı ve ellerinizi oynatmadan kalçanızı yukarıya kaldırın ve be¬deninizle ters bir V oluşturun. Çenenizi göğsünüze yaklaştırın

  Uygulamaya kolların yere dik bedenin geriye kavislenmiş yani yere doğru çökmüş bir pozisyonda başla. Şimdi başını mümkün ol¬duğunca geriye at. Ardından bedenini kalçalanndan bükerek ters bir ' V* oluştur. Aynı zamanda çeneni itip göğsüne daya. Bu ayinin tümü bundan ibaret. Başlangıç pozisyonuna geri dön ve baştan başla.

  "Bir haftalık çalışmanın ardından sıradan bir insan uygulaması en kolay ayinin bu olduğunu görür. Bir kez bu ayinde ustalaştın mı. bırak bedenin yukarı kalkmış pozisyondan neredeyse yere değecek kadar alçak bir noktaya kendiliğinden düşsün. Hem en yüksek hem de en alçak noktada adalelerini bir süre kas


  ALINTIDIR.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  6.sı
  Altıncı Ayin
  1. Ayakta dururken akciğerlerinizdeki havayı iyice boşaltın.

  2. Öne doğru eğilirken avuçlarınızı dizlerinize koyun. Akciğerlerinizde kalan havanın son kırıntısını da dışarıya atın.

  3. Yeniden dik pozisyonda durun. Ellerinizi kalçalarınıza koyun ve aşağıya doğru basarak omuzlarınızın yukarıya kalkmasını sağlayın. Karnınızı içeri¬ye çekin ve göğsünüzü kaldırın. Mümkün olduğunca uzun bir süre bu şekil¬de kalın.

  4. Burnunuzdan derin bir soluk alın. Kollarınızı gevşetirken ağzınızdansoluk verin. Bir kaç kez soluk alıp vererek dinlenin.

  "Altıncı ayin bu dünyada uygulanması en kolay şeylerden bir tanesidir. Yalnızca aşırı cinsel enerji hissettiğinizde uygulamalısı¬nız. Bu enerji kendini doğal bir arzu olarak açığa vurur. Bu ayin o kadar basittir ki onu her yerde ve her zaman bu arzuyu duyduğu¬nuzda uygulayabilirsiniz. Şimdi size bu ayini nasıl uygulayacağını¬zı anlatayım:

  "Dik bir şekilde ayakta durun ve ciğerlerinizdeki havayı yavaş¬ça boşaltın. Bunu yaparken öne eğilin ve ellerinizi dizlerinize ko¬yun. Son hava kırıntısını da ciğerlerinizden atın ve ardından ciğer¬leriniz boş olarak yeniden doğrulun. Ellerinizi kalçalarınıza daya¬yın ve aşağı doğru iyice bastırın. Bu hareket omuzlarınızın yukan kalkmasını sağlayacaktır. Bunu yaparken karnınızı mümkün oldu¬ğunca içeri çekin ve aynı zamanda göğsünüzü yükseltin.

  "Şimdi bu durumunuzu mümkün olduğunca uzunca bir süre bo¬yunca koruyun. Sonunda ciğerlerinizi havayla doldurma gereksini¬mi duyduğunuzda bırakın hava burun deliklerinizden ciğerlerinize girsin. Ciğerleriniz tümüyle dolduğunda burnunuzdan soluk verin. Soluk verirken kollarınızı gevşetin ve bedeninizin iki yanında sark¬malarına izin verin. Ardından ağzınızdan ya da burnunuzdan peş peşe birkaç derin soluk alın. Böylece altıncı ayini bir kez tekrarla¬mış olursunuz. İnsanların çoğunun cinsel enerjiyi dönüştürmeleri ve bu büyük gücü yukarı yönlendirmeleri üç tekrarı gerektirir.

  "Sağlıklı ve canlı bir insanla üstün insan arasında yalnızca tek fark vardır: İlki yaşamsal enerjiyi cinsel enerjiye kanalize ederken ikincisi yedi enerji girdabında denge ve uyum yaratmak için bu gü¬cü yukarı yükseltir. İşte bu nedenle üstün insan an be an gün be gün daha da gençleşir.

  Her ayini kaç kez tekrarlamak gerekiyor?
  Albay "İlk başlarda" diye yanıtladı. "Her ayini 3 kez tekrarla¬manı tavsiye ederim. Ardından her hafta tekrar sayısını ikişer iki¬şer artür ve 21 tekrara ulaşıncaya dek bu şekilde devam et. Yani ikinci hafta her ayini 5 kez üçüncü hafta 7 kez dördüncü hafta 9 kez ve bu şekilde arttırarak uygula. On haftalık bir süre sonunda her ayini 21 kez yapar duruma geleceksin.

  "Eğer ilk ayini diğerleriyle aynı sayıda yapmakta zorlanırsan o zaman başın fazla dönmeyecek kadar yap. Sonunda başın dönme¬den ayini 21 kez tekrarlamayı başaracaksın.

  "İlk ayini 21 kez tekrarlayabilmek için bir yıl boyunca uğraş¬mak zorunda kalan bir adam tanıyorum. Diğer dört ayini uygular¬ken hiç zorlanmıyordu böylece dönme sayısını yavaş yavaş arttır¬dı ve sonunda 21 kez dönmeyi başardı. Bunun sonucunda da muh¬teşem şeyler elde etti.

  "Bununla birlikte kendi çevresinde dönmekte pek az insan zorla¬nır. Eğer bu dönme hareketinde zorlanıyorsa bu ayini bırakıp diğer¬lerini uygulayabilir. Dört ya da altı ay boyunca diğer dört ayini uygu¬ladıktan sonra dönme hareketini kolayca yapabildiğini görecektir."

  Albay'a sorduğum ikinci soru şuydu: "Bu ayinleri ne zaman uy¬gulamak gerekir?"

  "Sabah ya da akşam uygulayabilirsin. Hangisi senin için daha uygun olursa... Ben hem sabah hem de akşam uyguluyorum. Fakat başlangıçta enerji girdaplarını bu kadar fazla uyarmanı tavsiye et¬mem. Ayinleri dört ay kadar uyguladıktan sonra sabahlan her ayini 21 kez akşamlan da 3 kez tekrarlayabilirsin. Akşam yaptığın uy-gulamaların sayısını 21 'e ulaşıncaya dek her hafta ikişer iki şer art¬tırmaya devam edebilirsin. Fakat ayinleri 21 tekrardan daha fazla uygulamana gerek yok. Ancak eğer gerçekten de böyle bir güdü hissediyorsan o zaman tekrar sayısını arttırabilirsin."

  "Peki bu ayinlerden her biri de aynı derecede Önemli mi?"
  "Beş ayin birbirleriyle el ele gider ve hepsi de aynı derecede önemlidir. Ayinleri bir süre boyunca uyguladıktan sonra eğer hep¬sini de gerekli sayıda tekrarlayamadığını farkedersen ayinleri biri¬ni sabah birini de akşam uygulayacağın iki gruba bölebilirsin. Eğer ayinlerden birini yapmanın olanaksız olduğunu farkedersen onu bı¬rak ve diğer dördünü uygula. Ardından birkaç ay sonra zorlandığın ayini yeniden dene. Sonuçlar bu şekilde biraz daha geç elde edilir ama mutlaka elde edilir.

  "Fakat hiçbir durumda kendini asla zorlamamalısın. Bu durum asıl amacına zarar verir. Yalnızca yapabildiğin kadar yap ve yavaş yavaş geliş. Asla cesaretinin kırılmasına izin verme. Sabırlı olduğu taktirde zamanla 21 tekrara ulaşamayacak pek az insan vardır.

  "Bazı insanlar ayinlerden biri ile ilgili güçlüğü yenmeye çalışır¬ken son derece yaratıcı oluyorlar. Hindistan'da yaşlı bir adam dör¬düncü ayini bir kez bile tekrarlayamıyordu. Yalnızca bedenini yerden kaldırıyor olmak da ona yetmiyordu. Bedenini tanımladığım gibi ye¬re paralel hale getirmeye karar verdi. Bunun üzerine yaklaşık 25 cm. yüksekliğinde bir kutu aldı ve üzerini yastıkla takviye etti. Ardından bu kutunun üzerine elleri ve ayaklan yere değer şekilde yattı. Bu du¬rumda bedenini kolayca kaldırabiliyor ve yere paralel hale geliyordu.

  "Bu küçük alet ayini 21 kez tekrarlamasını sağlamıyordu ama o da bedenini
  daha güçlü insanlar kadar yerden kaldırabiliyordu. Bu¬nun da kendi üzerinde son derece yararlı ve olumlu bir psikolojik etkisi vardı. Bu tekniği özellikle tavsiye etmiyorum ama başka şe¬kilde ilerleyebileceğine inanmayan bir insana yardımcı olabilir. Eğer yaratıcı bir zihnin varsa kendine zor gelen ayini uygulamana yardımcı olacak bir yöntem bulabilirsin."

  "Peki ya ayinlerden birini uygulamayı tümüyle bırakırsam ne olur?"
  Albay "Bu ayinler çok güçlüdür" diye açıkladı. "Eğer bir iane¬sini bırakır ama diğer dördünü düzenli bir şekilde 21 kez uygular¬san yine mükemmel sonuçlar elde edebilirsin. Yalnızca bir tek ayin bile harikalar yaratır; tıpkı sana bahsettiğim semazenler gibi. Ken¬di çevrelerinde genç dervişler kadar çok dönebilen yaşlı dervişler son derece güçlü ve canlıydılar; bu da bir tek ayinin bile son dere¬ce güçlü etkileri olduğuna iyi bir kanıttır. Bu nedenle ayinlerin tü¬münü yapamayacaksan ya da 21 tekrar yapamayacaksan elinden geleni yaptığın sürece iyi sonuçlar elde edeceğine inanmalısın."

  Ardından "Bu ayinler diğer egzersiz programlarıyla bir arada uygulanabilir mi yoksa ikisi birbiriyle çelişir mi?" diye sordum.

  "Eğer bir egzersiz programı uyguluyorsan devam et. Eğer böy¬le bir program uygulamıyorsan başlamayı düşün. Herhangi bir eg¬zersiz ama özellikle de kalp ve damar sistemi ile ilgili çalışmalar bedenin canlı bir denge durumunu korumasına yardımcı olur. Buna ek olarak beş ayin enerji girdaplarının dönüş hızlarını normal du¬rumlarına getirmeye yardımcı olacaklarından bedenin uyguladığın çalışmaların yararlarına daha açık hale gelecektir."

  "Peki beş ayinle ilgili başka bir şey var mı?" diye sordum. "Yararlı olabilecek iki şey daha var. Ayinlerin tekrarlan sırasın¬da alınan ritmik solukların Öneminden söz etmiştim. Buna ek ola¬rak ayinler arasında ayağa kalkarak ellerini bedenine dayayarak dik durman derin ve ritmik soluklar alıp vermen çok yararlı olacak¬tır. Soluk verirken bedenindeki gerilimlerin yok olduğunu gevşedi¬ğini ve rahatladığını hisset. Soluk alırken ise bir rahatlık ve canlılık duygusuyla dolduğunu hayal et.

  "Bir diğer tavsiyem de çalışmaları uyguladıktan sonra ılık ya da serin bir duş almandır. Ama asla soğuk suyla yıkanmamalısın. Be¬denini önce ıslak sonra da kuru bir havluyla ovman çok daha ya¬rarlı olacaktır. Ancak bu işlemler sırasında kendini asla üşütmemelisin. Eğer böyle yaparsan ayinlerin sağladığı tüm yararlan ortadan kaldınrsın."

  ALINTIDIR.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Birinci Şekil

  İkinci Şekil

  Üçüncü Şekil

  Dördüncü Şekil

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş