Bizler hepimiz öğrenmek gelişmek ve tekamül etmek amacıyla tekrar tekrar defalarca enkarne oluruz. Bu durum bizim birbirini takip eden yaşamlarımız esnasında devamlı tekrarlanan karmik bir borç alacak sisteminin içinde kalmamıza sebep olur. Bütün söylediklerimiz düşündüklerimiz veya yaptıklarımız Karmayı oluşturur. Karma bir öğrenme yolu ve ruhsal büyüme metodudur. Her birey bu yolla davranışlarının sonucunu öğrenir ve anlar. Bu sonuçları anlayarak kendine ve başkalarına acı değil mutluluk verecek şekilde davranmayı öğrenir. Bu öğrenme mutlaka gerekli ve çok önemlidir.

Yaşamımız içinde karşılaştığımız her olay her koşul karmik bir sebebe dayanmaktadır. İlişkileriniz kariyeriniz başarı seviyeniz herşey karma ile bağlantılıdır. Karmamızda iyileşmeyen her şey; bu yaşamımızda bozulan veya yürümeyen bir ilişki iş yaşamı hayat tarzı ya da davranış olarak kendini gösterir.

Kişinin geçmiş yaşam kayıtlarında kalan olumsuzluklar acılar yaralar yüzleşilmediği ve iyileştirilmedikleri sürece orada kalmaya devam ederler. Bu durum şifa gerçekleşene kadar sürer ve kişi aynı şeyleri tekrar tekrar yaşar.

Şifa gerçekleştiğinde ise acı sona erer. Karmayı şifalandırmada esas olan farkına varmaktır. Farkındalık yeniden doğumun temel faktörüdür. Bir şeyin yanlış gittiğini ve hatalı olduğunu anlamak yeni bir seçim yapıp değiştirebilmeyi kolaylaştırır. Kurtulma olayın kaynağına giderek ve farkında olma ile gerçekleşir.

Böylece kendinizi acı çekmekten kurtararak sonsuza dek devam edecek bir zinciri kırmış ve acıya son vermiş olursunuz. Bu özgür seçimlerinizin sonuçlarının çözülmesi ortadan kaldırılması ve dengenin oluşturulması anlamına gelmektedir.

Bu çalışmada son derece güçlü bir metot olan “Geçmiş Yaşam Yolculuğu” ile karmalarımızı ve geçmiş yaşamları nasıl şifalandırabileceğimizi göreceğiz.

Yaşamınızda sizi etkileyen bir zorlukla veya bir problemle bağlantılı geçmiş yaşamlarınızdan herhangi birindeki bir zamana ve yere bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuğunuzda karşılaştığınız o geçmiş yaşamınız üzerinizdeki birikmiş olan tortuların çözülmesini sağlayacaktır.

(Kayak:Sırlardünyası.org'Alıntıdır)