Dolunay dönemi oldukça özel bir dönemdir. Dolunay zamanı ay ve yeryüzü güneş ışığına diğer zamanlardan daha fazla maruz kalırlar. Bu da aydınlığın ve enerjinin her anlamda yeryüzüne yoğun bir şekilde akmasını sağlar. Dolunay zamanında yapılan meditasyonlar en güçlü şekilde deneyimlenir ve içsel güçle daha yoğun bir bağlantı kurulur. Spirituel olarak bu dönemde “yukarı”yı “aşağı”dan ayıran perde en ince hale gelir. Güneş ışığın ve sevginin spiritüel kaynağını ve güneş sisteminin kalbindeki gücü sembolize eder. Ay da maddeciliği temsil eder. Dünya ise mükemmel olmayanı. Dolunay haricindeki herhangi bir zamanda dünya ayı kısmen güneşin ışığından saklar. Yani sembolik olarak mükemmel olmayan bir engel yaratır da diyebiliriz. Bu insan olma durumumuzun da bir yansımasıdır çünkü ayrı olduğumuz bilinci ile sürdürdüğümüz materyalist yaşantılarımız ruhumuzun ışığının kişiliklerimize erişmesini de engelleyebilir. Ama dolunay zamanında güneş ışığı aya hiç bir engel olmaksızın yönlendirilir. Yani ruhun sembolü olarak güneş aya yani maddeciliğe tamamen erişir. Dolunay zamani bir fırsat zamanıdır. Ruhani enerjilerin güçlü bir şekilde insanların kalplerine ve zihinlerine erişmesi zamanıdır. Grup halinde yapılan Dolunay Meditasyonu ruhani dünyaya açılan kanalın daha da güçlü olmasını sağlar. Bu kalbin ve zihnin bilinçli olarak spiritüel eneriye yöneltilebilmesi sürecidir. Dolunay hepimize spiritüel hizmet fırsatı sunar.


(Kaynak:Sırlardünyası.org'Alıntıdır)