Omurilik ve sinir sisteminin (ameliyatsız ve ilaçsız) sağlığının korunması için yapılan tümüyle el hünerine dayalı bir tedavi şeklidir.
Chiropraktor kelimesi Yunanca cheir (eller) ve pratiktikos (yapılan) kelimelerinden gelmekte ve "elle yapılan" anlamını taşımaktadır.
Chiropraktor gerçekte oldukça eski bir tedavi şeklidir. Eski Mısır yazıtlarında Chiropraktor tekniklerinin açıklamalarına rastlanmaktadır. Eski Hint Çin Babil ve Asur medeniyetlerinde de elle tedaviler uygulanmıştır. Zaman içinde unutulmuştur. 1895 yıllarında Kanadalı Dr. Daniel David Palmer'in çalışmalarıyla yeniden hayat bularak gelişmiş ve günümüze kadar gelmiştir.

Chiropraktor VÜCUDUN FONKSİYONLARINI YENİDEN DENGELEMEK ÜZERE ELLE EKLEMLERİN DÜZELTİLDİĞİ BİR BECERİDİR. En sık düzeltilenler omurga eklemleridir. Hepimizin karşı karşıya kaldığı travmalar kazalar duruş dengesizlikleri zihni ve fiziki streslerin kas ve eklemlerde anormalliklere sebep prensibinden hareket etmektedir. Chiropraktor hastayı sağlığına kavuşturmak için diyet egzersiz ve dinlenmeyle ilgili öğütlerle beraber eklemleri de elle düzeltmeye çalışmaktadır. Bazen Chiropraktor duruş eğitimi masaj sıcaklık ve egzersiz gibi diğer tedavileri etkileyen bölgelerin fiziksel tedavisiyle yeniden kazanılmasını hedef alır. Chiropraktor bütün hastalıkları tedavi ettiğini iddia etmez edemez Sadece tıbba ek bir yardımda bulunabilir.NASIL UYGULANIR?
Hastanın hikâyesi dinlendikten sonra bir doktorun muayenesine benzer bir yol izlense de özellikle sinir sistemi ve omurgaya duruş ve kas dengesizliklerine ve hassas olan bölgelere önem verilerek elle özel tekniklerin uygulanmasıdır.

Tedavinin niteliği tedavisi yapılan kişiye göre farklılıklar gösterse de hastanın 5 ila 12 seanslık bir zaman süresine ihtiyacı vardır. Chiropraktor temelde üç şey yapmaya çalışmaktadır.

1 - Duruş bozukluklarının düzeltilmesi

2 -Omurga ve pelvis eklemlerine mümkün olabildiği ölçüde fonksiyonunu yeniden kazandırmak

3 - Ağrıya veya fonksiyon bozukluklarına yol açan sinir yıpranmalarını ortadan kaldırmak.

NERELERDE UYGULANIR?
Chiropraktor başlıca aşağı sırt ağrılarını kayan diskleri boyun ağrılarını omuz ve kol ağrılarını baş ağrılarını (migren dâhil) ve diğer kas-iskelet ağrılarını tedavi etmek ağrıları ortadan kaldırmak için kullanılır. Bununla beraber Chiropraktor tekniği ile sinir sistemi üzerindeki etkisi sayesinde en umulmayan hallerde iyileşme görülebilmektedir.

Chiropraktor usta elleriyle birçok hastalığa çare olabilmektedir. Bu hastalıklarsa insanoğlunun yaşamını etkileyen en büyük rahatsızlık ağrı acı ve ızdırap verici hastalık guruplarını teşkil ederler.

(Alıntıdır)