Zihin ve Beden Şifası

Ruh Zihin ve Beden Şifası'nın uygulama alanları çok geniştir. Ruh Zihin ve Beden Şifası bir grup in*sana şifa verebilmek için kullanılabilir. Gezegenin öte*ki ucundaki bir insanı bu şekilde iyileştirebilir. Ken*dinizi sizi rahatsız eden ve enerjinizi çeken bir insandan ko*rumak için Ruh Zihin ve Beden Şifası'nı kullanabilir ve bu yöntemlerle Dünya Ana'yı iyileştirebilirsiniz.

Önünüzde yirmi kişiden iki yüz kişiden iki bin kişiden yir*mi bin kişiden ve hatta iki milyon kişiden oluşan bir grup in*san olduğunu düşünün. Bu gruptaki her insanın kendine öz*gü belli hastalıkları veya sağlık sorunları var. Grup şifası olarak adlandırılacak bir çalışma ile bu gruptaki herkese aynı an*da şifa verebilirsiniz.

Hatırlanması gereken en önemli şey şudur: Ben bunu yapa*bilirim. Sen de bunu yapabilirsin. Ben kendimi iyileştirme gücüne sahibim. Sen de kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Birlikte dünyayı iyileştirme gücüne sahibiz.

Gruptaki insanları sağlık sorunları veya hastalıkları ne olursa olsun grup şifası işe yarar. Aynı sağlık problemine sahip bir grup insanın üzerinde farklı rahatsızlıkları olan bir grup insanın üzerindekiyle aynı etkiye sahiptir. Gruptaki insanların belli hastalıkları veya rahatsız*lıkları üzerine düşünmek zorunda değilsiniz. Hangi hastalık veya sağlık sorunundan muzdarip olduklarını bilmenize bile gerek yoktur.

Grup şifası sunarken herkesten kendi şifa taleplerini ta*nımlamalarını isteyebilirsiniz. Onlar da kendi dileklerini ses*li veya sessiz kendi kendilerine veya tüm gruba yönelik ola*rak dile getirirler. Herkes bir şifa talebinde bulunduktan son*ra talep edilen tüm dileklere yönelik grup şifası sunabilirsi*niz. Bu yalnızca beş dakika alacaktır. Grup şifası sunmak için Dört Güç Tekniği'ni kullanmalısınız.

RUH GÜCÜ: Ruh dünyasından samimi bir dilekte bulunarak başlayın. Şifa vereceğiniz herkesin ruhuna "merhaba" de*yin ve onlardan kendilerini iyileştirmelerini isteyin. Kutsal varlıklara "merhaba" deyin ve şifa için onların yardımını dileyin. Doğanın ve evrenin ruhlarından da şifa takdisleri talep edin. İşte karşınızdaki grup için Ruh Gücü'nün yardımını nasıl alacağınıza bir örnek. Bu örneği yaratıcı bir biçimde kendinize göre uyarlayabilir ve kişiselleştirebilir*siniz: Gruptaki herkesin sevgili ruhu zihni ve bedeni si*zi seviyorum. Kendi Ruh Gücü'nüzü ve Zihin Gücü'nüzü kendinize yardım etmek için kullanabilirsiniz. İyi bir iş çı*karın. Ruhumun zihnimin ve bedenimin güçleri hizmetinizdedir. Size şifa sunuyorum.

Tüm koruyucu meleklerin budaların azizlerin guruların ruh rehberlerinin ve öğretmenlerin sevgili ruhu zihni ve bedeni sizi seviyoruz. İnanılmaz şifa gücüne sahipsiniz. Lütfen fiziksel duygusal zihinsel ve ruhsal bedenlerinde şifa bulmaları için bu grubu kutsayın.

Dünya Ana'nın tüm okyanusların dağların nehirlerin ağaçların çiçeklerin kentlerin ve ülkelerin sevgili ruhu zihni ve bedeni sizi seviyoruz. Lütfen buraya gelip bu gruptaki insanlara şifa takdislerinizi sunar mısınız deyiniz.

Güneşin ayın tüm gezegenlerin yıldızların galaksilerin ve evrenlerin sevgili ruhu zihni ve bedeni sizi seviyoruz. Kendi ruhlarını zihinlerini ve bedenlerini iyileştirmeleri için buradaki insanlara şifa takdislerinizi verebilir misiniz?

Evrensel ışığın sevgili ruhu zihni ve bedeni seni seviyo*ruz. Herkesi iyileştirme gücüne sahipsin. Buraya gelip gruptaki herkesi baştan aşağı deriden kemiğe ve tüm hüc*relerine kadar yıkayabilir misin? Lütfen bize şifa takdisle*rini ver ve herkesin ruh zihin ve bedenlerinde hücresel düzeydeki tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı ol. Fiziksel duygusal zihinsel ve ruhsal bedenlerin bütünüy*le şifa bulmalarını istiyoruz. Derinden onurlandık ve kut*sandık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ede*riz.

BEDEN GÜCÜ: Bir elinizi tüm grubu işaret edecek şekilde uzatın. Buna alternatif olarak ortaya çıkardığı*nız şifa takdisi ile birlikte tüm grubu içerecek ve kucakla*yacak şekilde iki kolunuzu birden ileri doğru uzatabilirsi*niz. Bu pozisyonlardan herhangi birini seçin ve egzersiz boyunca koruyun.

SES GÜCÜ: Durmaksızın tekrar edin: evrensel ışık evrensel ışık evrensel ışık evrensel ışık.

ZİHIN GÜCÜ:
Evrenden gelen en parlak altın mor veya gök*kuşağı renklerindeki ışığın gruptaki herkesi baştan aşağı deriden kemiğe yıkadığını hayal edin. Bu evrensel ışık herkesin hücrelerine nüfuz ediyor ve hücresel düzeydeki enerji tıkanıklıklarını gideriyor. Herkes evrenin şifa ışığı ile yıkandıktan sonra iyileşiyor.

(Alıntıdır)