Akupressur » Şiatsu Nedir?

Şiatsu parmakla bastırmak anlamına gelir. Bir enerji masajı olduğu için bir tür çigongdur. Japonya?da yirminci yüzyılın başla-rında o zamana kadar uygulanagelen elle tedavi yöntemlerinin bir sentezi olarak doğdu ve tıp alanında kabul görüp kullanılmaya başladı. Çin kökenli akupresörden ve anma masajından etkilendi daha sonra bünyesine iskelet ve otonom sinir sistemi ile iç organ işlevlerini vurgulayan modern bir sağaltım yöntemini de aldı. İnsanı çok yönlü ele alır bedenin kendini iyileştirme olanaklarını harekete geçirerek bozulan dengeleri yeniden kurmaya ve olası hastalık nedenlerini ortadan kaldırmaya yarar.

Hangi Amaçlarla Çalışılır?

Kolaylıkla öğrenilebilmesi ve evlerde de uygulanabilmesi sayesinde şiatsu çok kişiye ulaşabilir. Şiatsu canlılar arasındaki iletişimi gerektiği zaman yeniden kurabilen ya da iyileştiren bir köprüdür dokunmaya yöneliktir. Tanı koyma iyileştirme ve sağlık koruma amaçlarıyla kullanılır. Uzakdoğulu ve batılı ülke-lerde bu amaçlar doğrultusunda çalışan okulları ve klinikleri vardır. Şiatsu bize beden dilini ve güveni öğretmesi açısından eşsiz bir olanaktır.

Enerji tıbbının anlayışına göre hastalığın ilk belirtileri bedende bulunan yaşam enerjisinin çeşitli nedenlerle yer yer azal-ması yer yer de artması ile ortaya çıkar. Bu dengesizlik bedenin fiziksel ve kimyasal niteliklerine de yansıyarak kas gerginliği asit birikmesi ve hormonal dengesizlik gibi sonuçlar doğurur. Şiatsu birçok uzakdoğulu sağaltım yöntemi gibi enerjinin dağılı-mındaki dengesizliği gidermeyi amaçlar. İdeal bir uygulamada uygulayıcı uygulanan ile onun güvenini kazanarak iletişim kurmalıdır. Uygulamada yaşam enerjisi hatlarının ve bası noktaları olan tsuboların (çoğunlukla akupunktur noktaları) üstüne çeşitli biçimlerde basılır uzuvlar çekilerek esnetilir eklemler çalıştırılır vb. girişimlerde bulunulur.

Sağlığa Yararları

Şiatsu hafiflik huzur ve dinçlik verir; kas dokusunun esnekliğini arttırarak kas sertliklerini giderir baş ve sırt ağrılarını ve ağırlık hissini geçirir; zihni berraklaştırır düşünmeyi hızlandırır deriyi dinçleştirir kan ve lenf akışını kuvvetlendirir iç salgı bezleri ve iç organların çalışmalarını düzenler kas sert-liklerini iskelet sistemindeki kusurları ve stresin etkilerini giderir sindirim sistemi sorunlarına romatizma ve kireçlenme benzeri eklem rahatsızlıklarına karşı etkilidir sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar uykuyu iyileştirir bazı cinsel ve ruhsal sorunları çözümler.Akupressur » Shiatsu

Bizim için oldukça yeni bir kavram olan Shiatsu Uzakdoğu'da asırlardır kullanılan bir iyileştirme yöntemidir.

Japonca shi = "parmak" ve atsu = "basınç" kelimelerinden oluşan Shiatsu parmak ve avuç içleri ile uygulanan bir masaj tekniğidir. Ki denilen hayat enerjisinin aktığı meridyenler (kanallar) üzerindeki belirli noktalara uygulanan basınç sayesinde vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan gerginlikler ve kasılmalar giderilir. Önemli bir tedavi ve iyileştirme yöntemi olan Shiatsu aynı zamanda sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumasına da katkı sağlar.

Bu yöntem iğnesiz akupunktur ve "accupressure" olarak da bilinir.

Eski Çin kökenli olan Shiatsu'nun temeli doğu felsefesi ve tıbbına dayanır. Buna göre beden ile dış dünya arasında uyumlu bir dengenin kurulması ve korunması amaçlanır. Bu dengenin bozulması bir başka deyişle hayat enerjisinin aktığı meridyenlerde düzensizliklerin veya tıkanmaların oluşması sonucu bedende çeşitli rahatsızlıklar veya hastalıklar nüksedebilir.

Parmak ve avuç içleri ile meridiyenler üzerindeki belirli noktalara uygulanan basınç sonucu tıkanmalar açılır ve böylece düzenli bir enerji akışı ve kan dolaşımı sağlanır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlayan Shiatsu ayrıca hastalık sonucu belirli noktalarda oluşan aşırı hassasiyet nedeniyle bir teşhis yöntemi olarak da yaygın bir biçimde kullanılır.

Doğu felsefesi ve tıbbına göre doğadaki tüm canlılarda Yin (dişil enerji) ve Yang (eril enerji) uyumlu bir denge içindedirler. Shiatsu vücutta bulunan Yin ve Yang enerjilerini harekete geçirerek düzenler böylece bedende bir enerji dengesi oluşturur ve kişinin sağlığına (doğal haline) kavuşmasına yardımcı olur. Doğu tıbbına göre bedenin kendi içindeki dengesi ile bedenin dış dünyayla olan dengesinin bozulması sadece hastalıklara yol açmakla kalmayıp kişinin çevresi ile olan sosyal ilişkilerini de olumsuz yönde etkiler. Bu tür dengesizlikler iç organlarda bozukluklara ve hastalıklara yol açabileceği gibi kişinin huzursuz mutsuz veya depresif olmasına da neden olabilir. Geleneksel tedavi yöntemleri (klasik tıp) semptomları ortadan kaldırmaya yönelikken doğu tıbbında amaç bedendeki enerji bozukluklarını dengelemek ve böylece hastalık nedenlerini ortadan kaldırmaktır.

Shiatsu tatbiki sonucu kas dokusunun esnekliği artarak kişiye huzur verir zihnini berraklaştırır baş sırt bel boyun v.s. ağrılarını geçirir iç salgı bezlerinin ve iç organların çalışmalarını düzenler sindirim sistemi romatizma kireçlenme v.b. sorunlarda etkilidir sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar stresin etkilerini azaltır ve giderir nihayet uykunun kalitesini yükseltir. Shiatsu'nun hiçbir yan etkisi yoktur.

Shiatsu'yu akupunktur gibi diğer Uzakdoğu kökenli iyileştirme yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği yalnızca tek bir organa veya bedenin bir bölümüne değil vücudun tümüne uygulanması ve böylece iyileştirmeye yardımcı olmasıdır. Bu açıdan Shiatsu hem bedeni hem de ruhu dinlendiren ve güçlendiren bütünsel (holistic) bir iyileştirme yöntemidir.

Basit ve pratik tekniklerle uygulanabilen Shiatsu kolayca öğrenilebilir. Bireylerin ve ailelerinin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine hastalıklardan korunmalarına yardımcı olur. İnsanlar
arası iletişimde dokunmanın çok önemli bir yeri vardır. Shiatsu bize bedenin dilini ve dokunarak iletişim kurabilmenin yollarını öğretmesi bakımından eşsiz bir olanaktır.

Akupressur » SHIATSU

Şiatsu hafiflik huzur ve dinçlik verir; kas sertliklerini baş ve sırt ağrılarını ve ağırlık hissini geçirir; zihni berraklaştırır düşünme hızını arttırır sindirim sistemi sorunlarına romatizma ve kireçlenme benzeri eklem rahatsızlıklarına karşı etkilidir; stresin etkilerini giderir; uykunun kalitesini yükseltir bazı cinsel sorunları çözümler.

Shiatsu (Şiatsu okunur) ??Parmakla bastırmak?? anlamına gelir. Bilinen birkaç manipülatif koruyucu ve sağaltıcı yöntemin bir sentezi olarak Japonya?da doğmuştur. Çin kökenli akupresürden ve Japon kökenli arınma masajından etkilenmiş daha sonra da bünyesine iskelet ve otonom sinir sistemi ile iç organ işlevlerini vurgulayan modern bir sağaltım yöntemini de almıştır. Beden enerjisi ile çalıştığı için bir enerji terapisi dalıdır.

Çin tıbbının anlayışına göre hastalığın ilk belirtileri çeşitli nedenlerle bedende bulunan yaşam enerjisinin yer yer azalması yer yer de artması ile ortaya çıkar. Amaç enerjinin dağılımındaki dengesizliği gidermektir. Bu amaçla meridyen hatlarının üstüne ve akupunktur noktalarına çeşitli biçimlerde basınç uygulanır ve bedene esnetme eklem oynatma gibi bazı mekanik manipülasyonlar yapılır.

Şiatsu uygulamasında uygulayan ileten uygulanan alan olarak adlandırılır. İdeal uygulamada iki kişi arasındaki uyum vericinin konsantrasyonu ve yardım konusundaki istekliliği ön plandadır. Teknik ikinci planda kalır. İleten uygulama sırasında kendi parmaklarını avuçlarını kollarını dirseğini bacakları ve dizlerini ayağını ve tabanını kullanır; uygulama genel olarak dokunma basınç uygulama sallama hafif darbeleme esnetme ve eklem çalıştırma teknikleri içerir. Koruma amaçlı uygulamalarda bütün meridyenlerin ve eklemlerde çalışılır. İki insan arasındaki enerji alışverişi sonucu alanın bedeni yeniden canlanmış iletenin ise soluması düzene girmiş duyuları keskinleşmiş ve onun da beden enerjisi hareketlenmiştir.

İnsanlar arası iletişimde dokunmanın çok önemli bir yeri vardır. Şiatsu bize bedenin dilini ve dokunarak iletişim kurabilmeyi öğretmesi açısından eşsiz bir olanaktır.


Alıntıdır...