Biyoenerji

» Biyoenerji; 'Doğal Olan Enerji' dir. İnsan organizmasının bilimsel olarak moleküllerden oluşan fiziksel bir yapıya sahip olmasının yanı sıra bir enerji alanına sahip olduğunu da doğrulanmaktadır.

» Vücut içerisinde düşük voltajlı bir elektromanyetik akım ve titreşim vardır. Elektromanyetik akım fiziksel bedenle sınırlı olmayıp bir bedenden diğerine ya da başka maddelere canlılara da akabilecek düzey ve karakterdedir. Bitkilerle insan bedeni arasındaki akış son derece özgür bir şekilde gerçekleşmektedir.

» Negatif enerji sağlıklı bir vücutta kendisine yer ve düzey bulamaz. Ancak vücudun herhangi bir yerinde sorun varsa negatif enerji yerleşebileceği bir yer bulabilir. Bunun nedeni beyin ile negatif enerjinin bulunduğu bölgenin arasındaki iletişimin bozulması ya da daha ileri düzeyde sorun varsa iletişimin kopmuş olmasıdır. Bedenimizin tümünü yönlendiren beyinden düşünce ve yapılandırma bilgilerinin sürekli olarak bütün vücuda yayılan sinirağından organlara dağılması gerekmektedir. Pozitif enerjinin devamlılığına en çok yardımı dokunacak şey ise mental ve ruhsal olarak hangi durum içinde bulunursak bulunalım olumlu düşünme ve davranma alışkanlığı edinerek pozitif olma haline dönüşmemiz olacaktır.

» Prana Chi gibi kelimelerle tarif ettiğimiz kadim bilgilerden gelen tanımlamalarla kastedilen bedeni canlı tutan yaşamsal enerji besleyiciliğini ve pozitif akışını sürdürdüğü sürece taşıdığımız biyoenerji temiz berrak ve sağlıklı olacaktır.

Biyoenerji ve Diğer Şifa Çalışmaları Arasında Ne Fark Vardır?


» Şifa çalışmaları danışan kişinin talebi doğrultusunda kanal olunarak ya da biyoenerji aktarılarak yapılmaktadır. Bunun anlamını kısaca şöyle açıklayabilirim; Kanal olunan enerji ait olduğu düzeyden niyet ile talep edilerek olduğu gibi danışana aktarılır ve kanallık edilen enerji türünün çalışma prensibi ile danışana fiziksel ruhsal ve mental olarak getirileri hayatına etkileri gözlemlenir. Şifaya kanallık eden kişinin çalışmaya başlamadan önce herhangi bir temizlik çalışması yapması belirli çok özel çalışmalarda gerekli olsa da genel olarak yalnızca enerjinin akmasına niyet etmek ve izin vermek şeklinde gerçekleşir.

» Biyoenerji şifa enerjilerinin şifa niyetiyle çalışan kişiyi bir transformatör(regülatör = düzenleyici dönüştürücü) gibi düşünürsek şifa talep eden danışan kişiye trasformatör vazifesi görerek bilinç dışı düzeyde gerekli dönüşümü sağlayarak aktarması gerçekleşir. Biyoenerji çalışmalarında şifa niyeti ile çalışan kişinin çalışmaya başlamadan önce kendisini tamamen mental olarak temizlemesi ve yalnızca danışan kişinin şifalanmasına odaklanarak çalışması gerekmektedir.

ALINTIDIR.