AK MANYETIK ENERJI'NIN ÖZÜ

Ak Manyetik Enerji’nin dünyada ilk defa ortaya çıkmasına İslamiyet öncesi devirde Orta Asya’daki Türkler öncü olmuşlardır. Türkler biraz da bilinçsiz uygulamalarla inançlarını ilimi ve bilimi bir araya getirerek alternatif tıbbın ortaya çıkışını sağlamışlardır. Ancak zaman içerisinde dini unsurlar yüzünden ilmi ikinci plana attıklarından Türkler araştırmalarında kendilerini yenileyemedikleri bu konuda geri kalmışlardır.

Dünyada bu ilime ilgi duyan milletler kendilerince bir yön ve yöntem bularak sistemlerini geliştirip kendi ülkelerine mal etmişlerdir. Fakat bilinen bir gerçek vardır; dünyadaki uygulanan tüm enerji sistemlerinin var oluşu AK MANYETİK ENERJİ'ye dayanmaktadır.

Ak Manyetik Enerji’nin özelliği kesin sonuca ulaşmasıdır; sadece Ak Manyetik Enerji % 100 sonuç verir.

İlk olarak Ak Manyetik Enerji'yi uygulayan kişinin enerjisinin çok yüksek olması ve hiçbir sağlık probleminin olmaması gerekir. Enerjisini rahatsız bedene vermeden önce kendi bedeninde manyetik bir kalkan oluşturmalıdır. Bu kalkan sayesinde negatif enerjiyi kontrol altına almış olur.

İkinci aşamada el göz ve beyin gücünü devreye sokarak rahatsız bedende gezinir. Bedende negatif enerjiden dolayı rahatsız olan bölgeleri tesbit eder. Negatif enerjiyi Ak Manyetik Enerji’yle hapsedip gücünü yok eder.

Üçüncü aşama negatif enerjinin bedenden atılmasıdır.

Bunun için Ak Manyetik Enerji verenin gücüne gerek vardır. Adeta bir vakum vazifesi görerek negatif enerjiyi çekip atar. Bu arada rahatsız bedende bazı gelişmeler gözlenir ve hissedilir. Bu aşamadan sonra bedendeki Ak Manyetik Enerji kalkanını kaldırıp bedenin belirli bölgelerine eller vasıtası ile enerji verir ve negatif enerjinin yapmış olduğu tahribatı giderir. Hücrelerin hormonların ve kan dolaşımının düzenli çalışmasını sağlar.

Ak Manyetik Enerji’yi verebilecek güce sahip olan kişi bedendeki çeşitli hastalıkları tedavi eder. Bunun için rahatsız bölgeye enerjisini yönlendirmesi ve ne kadar verileceğini de belirleyebilmesi gerekir. Ne az ne de çok verilmelidir. Eğer bilinçsiz bir şekilde enerji verilirse hücrelerde ve hormonlarda düzeltilemeyecek tahribata neden olur. Her bedene ve her bölgeye enerji verilemez. Dünyada değişik isim ve tarzlarda enerji uygulamaları yapılmaktadır. Enerji verenlerin ne yaptıklarının bilincinde olmaları şarttır. Başarılı olmak istiyorlarsa öncelikle ¨enerji nedir nasıl var olur rahatsızlıkların kaynağı nedir?¨ gibi soruların cevaplarını bilmeleri gerekir. Yoksa zaman içerisinde bilinçsizce kullandıkları enerjilerinin tükeneceğini bir gün kendilerinin de enerjiye ihtiyaç duyabileceklerini unutmamaları ve rahatsız bedenden aldıkları negatif enerjiyi çok kısa sürede kendi bedenlerinden atmayı başarabilmeleri gerekir. Bunu başaramıyorlarsa başka bedene enerji vermemeleri tavsiye olunur.

Ak Manyetik Enerji dünyada ilk var olan sistemdir. Tüm renkleri bünyesinde toplar. Enerji alan kişi ileride hiçbir şekilde rahatsızlık yaşamaz. Çünkü katmanlardan oluşan manyetik bir kalkan oluşur ve negatif enerjiyi yok etme gücü vardır. Ak Manyetik Enerjinin özü dünyada sadece çok az kişide bulunmaktadır.

AK MANYETİK ENERJİ NEDİR ?


Ak Manyetik Enerji Alternatif tıbbın önünde bir ilim dalıdır.

Ak Manyetik Enerji insanın topraktan varoluşu ile ilgilidir.

Yer altında var olan sıvı-katı madenler kaynaklar minerallar ve kütlelerden oluşan enerji frekansı açık olan kişilerde açığa çıkar. Bu kişiler ayak topuklarından aldıkları pozitif enerjiyi el göz ve beyin gücü yardımı ile karşısındaki insanlara verirler. Böylece rahatsız olan kişileri bu enerji sayesinde tedavi edebilirler.

Alıntı

AK MANYETİK ENERJİ NEDİR?

Bütün önemli kültürlerde farklı isimler altında yer alan elle tedavi yöntemlerinin bir parçasıdır. Ak Manyetik Enerji Şamanizm?den doğmuştur.

Şamanizm Kuzey ve Orta Asya?da yayılmış bir dindir. Şamanizm?de üç büyük öğe vardır; Ruh - Doğa - İnsan. Ruhsal dünya ile insanların irtibatını sağlayan kişilere Şaman denir. Şamanların görevleri arasında manevi dünyayla yaptıkları irtibat sonucu insanlara bilgi ve enerji vermek ve hastalara şifa vermek bulunmaktadır. Şamanların çok gelişmiş ruhsal kültürleri vardır. Duyular dışı algılama yetenekleri de ileri düzeydedir.

Eski Türklerde özellikle Türk devletlerinin kurulduğu dönemlerde Şamanizm ortak inanış şekliydi. Sonraki yıllarda Budizm Müslümanlık ve Hıristiyanlığı benimseyen Türklerde bugün bile Şamanlık inancının izlerine rastlanır.

Şamanizm inancına göre insan beden ve ruhtan oluşan bir varlıktır. Ruh ve bedenin birbirine uyumu enerjilerinin oranıyla bağlantılıdır. Ak Manyetik Enerji uygulamaları ve insan bedeninde nasıl işlediğine dair bilgiler Şamanizm?den gelmektedir.

Günümüz dünyasında yoğun stres altında yaşayan doğadan ve doğal beslenmeden uzaklaşan insan birçok hastalığa yol açan zihinsel kalıplar yaratmıştır. Ak Manyetik Enerji bütün bu çevresel faktörlerin ve yerleşik zihinsel kalıpların oluşturduğu negatif enerjiden kişileri arındırarak negatif enerji ve etkilerin tekrar oluşumunu önleyen manyetik bir kalkan oluşturur.

Ak Manyetik Enerji bir din veya inanç şekli değildir. Tıbbı reddetmez ve tıbbi tedaviyi tamamlayan etkili bir yöntemdir.

NEDEN AK MANYETİK ENERJİ?


“Ak” enerjinin temiz ve pozitif oluşunu ifade eder. “Ak” bütün renk spektrumunu bünyesinde toplayan ve insanın enerji sistemini temizleyen ve negatiflerden arındıran bir renktir. Ayrıca renk tedavisinde “Ak” bireyin yaratıcılık duygularını açığa çıkaran geliştiren ve her bünyeye uygun olan renk olarak nitelenir.

“Manyetik” ise Ak Manyetik Enerji sistemiyle yaratılan koruyucu manyetik kalkanı ifade eder. Canlılardaki manyetik alan gücüne bio manyetizm denir. İnsan üzerindeki manyetik alanın keşfi İngiliz bilim adamı Silvanus P. Thomson tarafından 1910 yılında olmuştur. Tokyo İsuzu Hastanesi Başhekimi Dr. Kyoichi Nakagawa “Manyetizm ve Yaşayan Vücutlar” adlı araştırmasında insan vücudunda manyetik alan eksikliği sendromunun varlığını ortaya koymuştur. İnsan vücudu dünya manyetik alanının etkisi altındadır ve dengeli bir ilişkisi vardır. Negatif etkiler bu alanın etkisinin azalmasına ve dolayısıyla rahatsızlıkların oluşmasına neden olur. Bu nedenle manyetik enerji verilerek beden manyetiğinin kuvvetlendirilmesi gerekir.

Ak Manyetik Enerji sisteminin esası bedenin negatif enerjiden pozitif enerji ile temizlenmesi ve manyetik alan oluşturarak korunmaya devam edilmesidir. Ak Manyetik Enerjinin gücü insan bedeninin kutsallığını temel felsefe olarak almasında yatar. Ak Manyetik Enerji doğadaki dört temel elementte var olan enerjiyi insanların arındırılması ve tedavisi için kullanır.

ALINTIDIR.