Ruhsal Arınma Işını anlamına gelen Jyorei Japon asıllı Mokichi Okada (1882 -1951 ) tarafından kanalize edilmiş evrensel enerjinin özel bir frekansıdır. Jyorei evrensel enerjiyi ruhsal bedene odaklayarak derin ve etkili bir arındırma sağlar.Teknik ve karakter açısından Reiki den farklı bir işleyişi vardır.

Okada ya göre Jyorei enerjisi Kannon Bodihissavata (Kuan Yin ) vasıtası ile gelen hemen hemen saf ateş enerjisidir ve doğrudan ruhsal bedende çalışır.

Bireyin ruhsal bedenine odaklanıldığında Evrensel enerji veya ilahi ışık ruhsal bedende kirlilik yaratan “bulutları” (negatifliği) çözerek yada yakarak giderir ve ruhsal titreşimi yükseltir böylece ruhsal zihinsel ve fiziksel bedenlerde reaksiyonlara neden olur. İşlem vasıtasıyla ruh yükseltilir ve ilahi doğa kendisini daha fazla açığa çıkarır bireyin en ince ruhsal niteliklerinin ön plana çıkmasına neden olur. Zihin doğru şekilde odaklanır karışıklıktan kurtulur. Herşeyin icindeki güzelliği algılama ve takdir etmeşükran duyguları ile dolmaya başlar...

Johrei enerjisi almanın standart bir işlemi vardır.Alıcı ile karşılıklı oturmak ve bedenin ön tarafından sağ elle 3.göz ve tepe çakrasına enerji ışınlamakdır.15-20 dakika sürer..

Johrei nin fiziksel olarak yararlı olduğu konular; yorgunluk stress kronik ağrılar allerjiler enfeksiyon tümörler üzerine etkisi olup kan temizleyici hücre yenileyici bağışıklık sistemini güçlendirici dinçleştirici etkileri olmaktadir.

Geleneksel yötemde Jyorei enerjisi ve uyumlaması almak için yakın pozisyonda (fiziksel) olmak gerekmektedir... Uzaktan şifa ve uyumlama yoktur.

Jorei uygulayıcısı Ohikari adı verilen kutsal bir materyal (Okadanin el yazısı ile) kullanmaktadır.. Bu kendilerine inisiasyon yapan hoca tarafından hediye edilmektedir. Uygulama esnasında onu gögsünde taşımaktadır...

Uygulama almak için gerçek bir eğitim ve inisiasyon almış kişileri tercih etmelisiniz..

Evrensel ruhsal enerjinin kullanılması insan varlıklarıyla sınırlı değildir. Böceklerin musallat olmasıyla aşırı iklim koşullarıyla veya diğer yıkıcı kuvvetlerle zayıflamış olan birçok bitki Johrei ile yeniden canlandırıldı ve toprağın kendisinin kalitesi geliştirildi. Tohumlar ve toprak yeterince arınmış olduğunda ekinlerin kalitesi ve niceliğinde de hatırı sayılır bir gelişme görüldü.

Doğru şekilde kullanıldığında her birey bu evrensel enerjiyi odaklayabilir. Enerjinin yoğunluğu bireyin farkındalığının seviyesine bağlı olarak farklı olabilir ama her bireyin enerjiyi etkili bir şekilde odaklaması mümkündür.Sadece sevgi dolu eylemler tamamen gerçek erdem ve güzellik ile dolu bir dünyanın gerçekleşmesini sağlayabilir.

Dünya’da cennet onun tüm sakinlerinin içsel kalplerinin de güzel olduğu bir güzellik dünyası olur.

Düşünceleri sözleri ve eylemleri her zaman saf olan her zaman güzel olan bir insan cennette yaşayan biri olarak düşünülebilir.

- Mokichi Okada

ALINTIDIR.