BAŞAĞRILARI

Türkiye’de 1998 yılında yapılan bir araştırmaya göre 15-55 yaş grubunda başağrısı görülme sıklığı %16.4 olarak bulunmuştur. Bu oran kadınlar için %21.8 erkekler için %10.9’dur.

Başağrısı sadece ağrı boyutu ile ele alınmamalıdır ağrının kişiye ve topluma getirdiği dezavantajlar ve yükler vardır. Sürekli başağrısı çeken kişiler bu ağrının heran gelebileceği endişesini yaşamakta ve bu da kendi başına bir stres faktörü olmaktadır. Hatta bu durum bazen depresyona kadar ilerleyebilmektedir. Stres ve depresyon ise migren ataklarını başlatan bir faktör olarak rol oynamaktadır. Bu durumda bu insanlar ağrı ve depresyon arasında dönen bir kısırdöngüye girmektedir.

“Bu ağrılı yaşam” kişinin özel ve sosyal yaşamını olumsuz etkilemeye başlamaktadır. Yakın çevresinde önce hoşgörü ve ilgi ile karşılaşılanan bu ağrılar giderek hoşnutsuzluğa dönüşmektedir. Çalışan kişiler için ise olayın bir de ekonomik boyutu ve kariyer sorunu vardır. İş verimliliği düşen kişinin mesleki başarısı engellenebilir ve gelirin de azalma olabilir.

Başağrılarına bağlı bu kişisel ve toplumsal yükü azaltmanın ilk koşulu başı ağrıyan daha çok kişinin doktor’a başvurmasını sağlamaktır.

Yapılan araştırmalara göre başağrısı çeken insanların çoğu hiç hekime başvurmamış ve kulaktan dolma bilgilerle ağrısı oldukça ağrı kesici ilaçları bolca kullanmış ve yıllarca bu kısırdöngü içinde yaşamışlardır.

Baş ağrıları pek çok fiziksel ve ruhsal hastalığın bir semptomu olarak ortaya çıkarlar. Bütün baş ağrılarının % 90’ ı organik bir sebebe bağlı değildir aksine stres ve çatışma zemininde gelişirler. Tanı ve tedavi için hastaya çok geniş bir açıyla yaklaşmak şarttır. Gerilim baş ağrıları iş yaşamında ve özel yaşamda beklentilerden kaynaklanan gerilim ve belirgin stres ile bağlantılıdır. Sürekli stres omuz boyun ve kafa kaslarında gerginliğe neden olur. Bu durum sürekli bir hal aldıkça tablo daha belirgin hale gelir.

Başağrıları önce 2 ana gruba ayrılır :
•Sekonder başağrıları : Vücutta herhangi bir yapısal hastalığa bağlı olarak ortaya çıkar. Örneğin; kafa travması (yaralanması) na bağlı beyin kanamasına bağlı beyin tümörlerine bağlı…. Tüm Başağrılarının %10 luk bölümünü oluşturur.

•Primer Başağrıları : Bilinen veya gösterilebilir herhangi bir yapısal hastalık ile ilişkisi olmayan süregen ağrılardır.

Primer Baş ağrıları Uluslararası Baş ağrısı Derneği 2004 sınıflandırmasına göre 4 alt grupta toplanmaktadır.

Primer Baş ağrıları ( IHS 2004 )

1.
Migren
2.Gerilim Baş ağrısı
3.Küme ve diğer otonom bulgularla devam eden baş ağrıları
4.Diğer seyrek görülen baş ağrıları

BAŞAĞRISI VE MİGREN TEDAVİSİ
Baş ağrılarında Tamamlayıcı Tıp yöntemleriyle kombine bir tedavi uygulanmaktadır. Nöralterapi : Başağrısının başlangıç şekli ve zamanı tedavinin yönünü belirler. Çoğu zaman ağrının başlamasından önce geçirilmiş bir ameliyat diş tedavisi veya yaralanma veya bir hastalık veya kullanılmış bir ilaç ağrıyı ilk tetikleyen faktördür. Bu oluşumlara Nöralterapi bakış açısıyla “Bozucu alan” denmektedir. Bu tür bir başlangıç söz konusu ise önce Nöralterapi ile Bozucu alanın tedavi edilmesi ve vücutta vegetatif sinir sisteminin sağlıklı iletişiminin sağlanması gerekir.

Akupunktur ise yine Baş ağrılarının tedavisinde en önemli yöntemlerden biridir. Yine ağrının tipine göre Akupunktur tedaviye dahil edilir. Vücudun enerji boyutunun düzenlenmesi sağlanır.

Ayrıca Manyetik alan tedavisi ve S.O.E. uygulaması da tedaviyi destekler.

ALINTIDIR.