VÜCUT AKUPUNKTURU
Akupunktur tedavisinde sırt boyun el kulak ve vücudun diğer bölümleri kullanılır. Birçok hastalığa ilişkin en çok uyarı noktasının bulunduğu uzuvlar ise eller ve kulaklardır.

İnsan vücudundaki belirli akupunktur noktalarına iğneler sayesinde yapılan uyarılarla organizmanın hemen her yerine ulaşabilecek haberler iletilmektedir. Bu iletişim akupunktur noktasını oluşturan hücrelerden lokal hücresel uyarıların sinir terminallerine ve son olarak da beyne ulaşır. Beyin de bu uyaranı gerekli organlara ulaştırır ve ilgili organ ve uzuvlardaki enerji dengesi düzelir. Dolayısıyla hastalık da ortadan kalkmış olur.

LAZER AKUPUNKTUR

Lazer bir ışıktır. Bildiğimiz kullandığımız ışığın konsantre edilmiş hali olduğu söylenebilir. Bazı hastalıkların tedavisinde ya da kimi zaman hastanın tercihi doğrultusunda iğne yerine lazer kullanılmakta iğne batırılarak uyarı yapılacak noktaya lazerle uyarı verilmektedir.
Özellikle ameliyatlar ve kazalar sonrası kalan izlere karşı lazerle akupunktur son derece etkili sonuçlar vermektedir. Ayrıca çocukların tedavisinde iğneye alternatif olmaktadır.

TUİ NA ÇİN MASAJI

Geleneksel Çin Tıbbının ayrılmaz bir parçası olan Tui Na Çin Masajı akupunktur tedavisi ile birlikte veya ayrı olarak uygulanabilir. Tıpkı akupunkturda olduğu gibi bu tedavi de vücudun kendi kendisini onarmasına yöneliktir.

CORPUS LİNE - BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Sellülit tedavisi ve bölgesel zayıflama amacıyla kullanılan corpus line birbirini tamamlayan üç tekniğe dayanmaktadır:

1. İyonoferez:
Dokulardaki yağları su içerisinde eriterek dokularda hapsolmuş suyu serbest bırakmak amacını taşır.

2. Kas Sıkıştırma: Sellülit altında bulunan kasların uygun bir elektro sitimülasyona tabi tutulmalarını sağlar.

3. Aktif Drenaj: Sellülit oluşumunda dolaşım faktörü çok önemlidir. Bu teknikle iyonoferez atıklarını drene etmek için lenfatik dolaşım sağlanır.

Adım adım uygulanan bu teknikler yerleştirilen paletler yardımıyla sorunlu bölgelere belirli bir akım uygulanması esasına dayanır. Bölgesel zayıflama ya da sellülit tedavisinde bir kür ortalama 10 seanstır; ancak kişinin durumuna göre 15-20 seansa kadar çıkabilir. Seansların sıklığı haftada 3 ya da en az 2 olmalıdır.

MANYETİK ALAN TEDAVİSİ

Yer kabuğunun doğal bir manyetizması vardır. Bu manyetizma hücre zarında madde alışverişini mümkün kılar böylece atık maddeler ve toksinler uzaklaştırılır besin maddelerioksijen ve gerekli mineraller hücre içine alınır. Uzayda manyetik alan “sıfır” olduğu için hayatla bağdaşmayan bu durumun düzeltilmesi için böyle bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. İlk olarak uzaya gönderilen astronotlar üzerinde kullanılmıştır. Daha sonra 200.000 insan üzerinde yapılan klinik deneyler sonucunda tıpta rutin kullanıma sunulmuştur.

Günümüzde bu sistem insanların sağlığı için kullanılmaktadır çünkü doğal manyetik alan sanayileşme ve ileri teknoloji nedeniyle elektromanyetik kirlenme artmıştır ve şehirleşme nedeniyle insanın toprakla ilişkisi nerdeyse tamamen kesilmiştir.

Bu durum stres panik atak uyku bozuklukları kronik yorgunluk benzeri etkiler yanı sıra kanser kalp-hipertansiyon gibi ölümcül hastalıkların artmasına ve daha genç yaşlarda görülmeye başlamasına neden olmaktadır.

Laboratuar deneyler ve klinik deneyimler pulsatil manyetik alanın vücutta şu etkilere sahip olduğunu göstermiştir ;

•hücre zarlarında madde alış verişi ve hücre zarının fonksiyonlarının düzenlenmesi
•damarlar üzerine etki ederek dolaşımın düzenlenmesi
•antienflamatuar ( iltihap önleyici ) etki
•spazmolitik ( spazm çözücü ) etki
•analjezik ( ağrı kesici ) etki
•hormonal ve enzimatik süreçleri düzenleyici etki.
•Yara iyileşmesinin hızlandırılması

Manyetik alan tedavisi bu etki mekanizmalarının bir sonucu olarak günlük yaşamda zindelik bedensel faaliyetlerde aktivite artışı entellektüel kapasitede artış konsantrasyon yeteneğinin artışı unutkanlığın giderilmesi uyku düzeninin sağlanması ile insan vücudunun biyoritminin düzenlenmesini sağlar.

Ancak bu etkilerin görülebilmesi için kullanılan sistemin bazı özelliklere sahip olması gerekir. En önemlisi Manyetik Alan etkisinin pulsatil yani belli frekanslarda titreşimli olması gerekmektedir. Vücudumuzda her organın frekans aralıkları farklıdır yani tedavi etmek istediğimiz tabloya göre farklı frekanslar kullanılması gerekir. Piyasada pazarlanan manyetik yataklar bilezikler vs. bu özelliklerden tamamen yoksun olduklarından tıbbi bir tedavi işlevleri kesinlikle yoktur!

S.O.E.

Singlet Oxygen Energy


Günlük soluduğumuz havada yaklaşık olarak %21 oranında Oksijen vardır. Soluduğumuz Oksijenin yaklaşık % 15’ i hiçbir reaksiyona girmeden tekrar dışarı atılır. Vücudumuz solunan oksijenin % 25’ini kullanabilir. S.O.E. oksijeni vücudumuzun kullanabileceği en iyi formda üreterek kullanıma sunmaktadır.

Birçok rahatsızlığın oluşumunda serbest radikallerin önemli rolü vardır. Serbest radikaller bulundukları dokuların fonksiyonlarını bozarak etkili olurlar. Bu bozulma 20’ li yaşlardan itibaren başlayarak ilerler ve 50’ li yaşlarda çok hızlı bir ilerleme gösterir.

Etkileri ;
•Serbest radikalleri belirgin şekilde azaltır.
•Bağışıklık sistemini güçlendirir.
•Genetik yapı taşı DNA’ nın korunmasını sağlar.
•Hücre metabolizmasını düzenler
•Oksijen metabolizmasını optimal düzeye getirir.
•Antioksidan etkilidir.

Kullanıldığı hastalıklar ;
•Fibromyalji
•Ağrı tedavisi
•Romatizmal Hastalıklar
•Cilt hastalıkları
•Uyku Bozuklukları
•Dolaşım Bozuklukları
•Solunum yolu hastalıkları
•Artroz
•Antiaging
•Spor hekimliği
•Bağışıklık sisteminin desteklenmesi...

Derleyen HEJA ÇEVİK

ALINTIDIR.