Doğuda beş bin yıldır uygulanmaktadır. Akupunkturun ilk ortaya çıktığı yer Uygur Türklerinin yaşadığı topraklardır. Bugün bu topraklar Çin sınırları içindedir.

Akupunktur dünyaya Çinliler tarafından tanıtıldığı için Çinlilerin buluşu diye bilinir. Berlin müzesinde bulunan bir belge ilk akupunktur uygulayıcılarının Uygur Türkleri olduğunu göstermektedir. Bu belgede çıplak insan vücudu üzerinde işaretlenmiş noktalar ve Uygur Türkçesi ile açıklamalar vardır. Muhtemel yazılma tarihi bunun en eski akupunktur atlası olduğunu göstermektedir.

Akupunkturun keşfi ile ilgili birçok hikâyeler anlatılmaktadır. İlk olarak ağrı kesici noktalar bulunmuştur ve başlangıçta az çok sivri cisimlerle bu tür bir tedavi uygulamışlardır. Bunun ilk delilleri “ Bian taşları “ denilen taşlardır.

Geçen zaman içinde kemik bambu sonra madeni iğneler birbiri ardına çakmaktaşı iğnelerin yerini almıştır. Akupunkturun uzun gelişme dönemi içinde resimli levhalar meridyen çizgileri noktaların yerleri ve adları kullanma kuralları birer birer ortaya çıkmıştır.

Akupunktur hakkında ilk kitap M.Ö. 200 yılında Neijing tarafından yazılmıştır. Tang hanedanı devrinde ( 618 – 907 ) kraliyet tıp okulunun bünyesinde zorunlu bir ders olarak akupunktur öğretimi yapan bir bölüm oluşturulmuştur.

Fransa kralı 16. Louis’ nin bu ülkeye gönderdiği elçiler Çin uygarlığı ve tıbbı hakkında belge ve bilgi getirirlerdi. İtalya‘nın Çin İmparatorluğuyla ayrıcalıklı ilişkisi akupunkturun Avrupa’ya getirilmesinin başlangıcı oldu.

Çok kısa süren bu ilgiyi 19. yy ‘ a kadar süren uzun bir ilgisizlik devresi izleyecektir. Ancak batı tıbbının ilerlemeleri karşısında akupunkturun dünyada yayılması frenlenmiş oldu. 1958 ‘ de Çin ‘ de gerçekleştirilen bir bademcik ameliyatı sırasında anestezi yerine kullanıldıktan sonra hızla yayıldı ve tam anlamıyla evrensel bir boyut kazandı.


Türkiye'de Akupunktur
Ülkemizde 1970'li yılların başlarından itibaren Akupunktur uygulamasının başladığını biliyoruz. Başlangıçta kulaktan dolma bilgilerle ve el yordamıyla uygulanan bu yöntem zamanla buna ilgi duyan bir avuç hekim arkadaşın kişisel gayretleriyle adını duyurmuştur. 1980'li yıllardan itibaren Akupunkturun ülkemizde yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. 1980'li yılların ortalarından başlayarak bu konuya ilgi duyan hekim arkadaşlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla yurtdışına gittiklerini ülkemize döndüklerinde de donanımlarının verdiği heyecanla büyük çabalar sarf ederek Akupunkturun yurt çapında tanınmasında etkili olduklarını gözlüyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün 1979 yılında kabul ettiği Akupunktur ülkemizde 1991 yılında resmi olarak benimsenmiştir. Akupunktur Üst Komisyonunun gayretleri sonucu Akupunktur bir tedavi yöntemi olarak 29 Mayıs 1991 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen kabul edilmiştir.

Avrupa'da Akupunktur

Akupunktur tedavi metotları 17. yy.da Avrupa'ya ulaşmış ama ancak 20. yy.da Çin'e giden bilim adamları sayesinde popülarite kazanmıştır. Özellikle Fransa Vietnam ile olan ilişkisinden dolayı bu konuda uzun yıllar en önde olmuş ve sayısız Çinli bilim adamına kucak açmıştır. Akupunktur hakkında yazılan ilk eser 1934 yılında uzun yıllar Çin'de yaşamış olan Fransız diplomat George Souliz de Morant tarafından Fransızca olarak kaleme alınmıştır. Morant'ın kitapları ve diğer Fransızca yazılmış kitaplar sayesinde diğer Avrupa ülkeleri de akupunkturu tanımaya başlamıştır. 1966'da Asya ve Avrupa'da uzun yıllar akupunktur ve geleneksel Çin Tıbbı ile ilgili çalışmaları olan Prof. Jack Worsley İngiltere'de Leamington Akupunktur Okulu'nu kurmuştur. Günümüze kadar bu okulların sayısı hızla artmıştır. Günümüzde bir çok Avrupa ülkesinde akupunktur legal bir şekilde son derece yaygın olarak kullanılmakta akupunktur eğitimi verilmekte ve akupunktur tedavi masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır.

Amerika'da Akupunktur

1800'lerde Amerika'ya Asya'dan göçen topluluklar kendi içlerinde akupunktur tedavisi uygulamaktaydılar. Ama Amerikalıların bu tedavi metodunu kendilerinin kullanması için bir 100-150 sene geçmesi gerekmiştir. 1970'li yılların başında İngiltere'de Leamington Akupunktur Okulu'nda Çin'de Pekin Şanghay Nanjing'deki kolejlerde veya daha sonraları Japonya Kore ve Vietnam'daki okullarda eğitim alan Amerikalı öğrenciler öğrendikleri ve halkın çok yabancı olmadığı akupunktur tedavisini ülkelerinde uygulamaya başlamışlardır.

1972 yılında Çin'i resmi ziyareti sırasında ABD Başkanı Richard Nixon ve yanındaki kalabalık heyetin akupunktur anestezisi ile yapılan bir cerrahi operasyonu izlemeleri ise bir çığır açmış ve akupunktur Amerika'da çok hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. 1976'da ilk Akupunktur Okulu açılmış WHO (Dünya Sağlık Örgütü) akupunkturu bilimsel bir tedavi metodu olarak onaylamış ve üniversitelerde akupunktur kürsüleri açılmış ve planlı bir eğitim ve öğretim programı çerçevesinde Akupunktur ve Geleneksel Çin Tıbbı Batı Tıbbının yanında yerini almıştır.

1981'de Akupunktur ve Geleneksel Çin Tıbbı Kolejleri Yetki Komisyonu kurulmuş ve 1987'de Birleşik Devletler Eğitim Departmanı tarafından yetkilendirilmiştir. Bu komisyon kolejlerdeki eğitimi denetlemektedir. En az 3 yıl ve 1725 saat süren eğitimin ardından öğrenciler Ulusal Akupunktur ve Geleneksel Çin Tıbbı Sertifika Komisyonu 'nun yılda iki kez düzenlediği sınavı başarı ile geçmek zorundadırlar. Bazı eyaletler ise sınavlarını kendileri yapmaktadır.

Günümüzde 47 ABD eyaleti Kanada ve Meksika'da akupunktur legal bir şekilde son derece yaygın olarak kullanılmakta 60 kolejde akupunktur eğitimi verilmekte her yıl 1000'den fazla kişi eğitimini tamamlamakta ve akupunktur tedavi masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır

ALINTIDIR.