Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Arrow Şamanizm, Hipnoz, Yükseliş

  Trans parapsikoloji sözlüklerinde “iradi hareketlerin yokluğuyla ve düşüncenin otomatizma durumuna geçmesiyle nitelenen psikolojik ayrışma hali” veya “paranormal bir fenomenin belirdiği değişik derinlik derecelerindeki bilinçsizlik hali” olarak tanımlanır.

  Bununla birlikte şaman transında ve psikolojik ayrışma yöntemiyle edinilen transta görüldüğü gibi bilincin kaybolmadığı trans halleri de vardır. Ruhçuluğa göre ruh ve beden ilişkisinin dolayısıyla perispri ve beden ilişkisinin gevşemesiyle oluşan özel bir bilinç halidir. Metapsişikçiler sezgisel medyumluk yoluyla bilgi alınmasını sağladığından transı insanlığın manevi alandaki en önemli bilgi alma kaynağı olarak görürler.

  Metapsişikte ve Spiritüalizmde Hipnoz
  Tanımı:

  Hipnoz Psikoloji'ye göre telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası haldir. Terimi ilk kullanan Grek mitolojisindeki uyku ilahının adından (Hupnos)esinlenen İskoç hekim S.James Braid'dir (1795-1860). Hipnoz ruh ve beden ilişkisinin (sonuçta perispri ve beden ilişkisinin) gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir.

  Metapsişikteki Hipnoz Yöntemleri

  Hipnoz hali iki yolla sağlanır: Manyetizma yoluyla (manyetik uyku) ve hipnotizma teknikleriyle (hipnotik uyku). Manyetizma yöntemlerini süjeler üzerinde bilinen anlamda ilk uygulayan ve bu etkiye "hayvansal manyetizma" adını veren kişi canlılar üzerindeki manyetizmanın kaşifi sayılan Franz Anton Mesmer'dir (1734-1815). Manyetik hipnoz hipnotik hipnoza kıyasla hem daha derin ve doğal bir degajman halidir hem de ruhsal incelemeler için daha yararlı bol ve verimli olanaklar sunar. Manyetik hipnozda ayrıca hipnotik hipnozda görülen zarar ve tehlike olasılıkları pek bulunmaz. Manyetik hipnoz hali telkinle oluşmaz ve telkinle ortadan kalkmaz. Hipnoz altındaki kişi yalan söyleyemez. Hipnoz altındaki kişiye vicdanına ya da vicdani iradesine uymayan eylemler yaptırılamaz. Metapsişikçiler yeterince bilgi görgü ve deneyime sahip olunmadan hipnoz deneylerine kalkışılmamasını aksi takdirde tehlikeli ve zararlı sonuçlarla karşılaşmanın çok muhtemel olduğunu belirtmektedirler.

  Hipnozun üç temel hali

  Hipnozun derinlik derecelerine ve özelliklerine göre farklı çeşitleri vardır. Başlıca üç hipnoz hali vardır:

  Letarji (şarm telkin inangaçlık hali): Neo-spiritüalizm hipnozun bu aşamasını “kendiliğinden imajinasyon” aşaması olarak görür. Hipnozun bu halinin en belirgin özelliği süjenin telkine şuursuzca yatkınlık özelliğidir. Bu haldeki süjede telkin yoluyla beş duyuyu ilgilendiren hipnotik halüsinasyonlar yaratılabilir.

  Katalepsi (donma hali) : Süjenin gözleri açık olmakla birlikte kasları donma denilen derecede uzun süre sabit kalır. Organlarını bırakıldığı konumda tutar. Çevredeki gürültüleri duymamakla birlikte müzikten etkilendiği saptanmıştır. Telkin alma yeteneği azaldığından emirler sonuçsuz kalır.

  Somnambülizm (uyurgezerlik hali): Süje kendisi üzerindeki kontrol yeteneklerini biraz daha bilinçli ve kapsamlı olarak tekrar kullanmaya başlar. Telkin doğrudan doğruya olanaklı değildir ancak ikna yoluyla olanaklıdır. Süjede olağan halde görülmeyen bir zeka ve muhakeme yeteneği belirir. Bu şuur hali superconscience olarak adlandırılmıştır. Somnambülizm hali de belirtilerine ve derinlik derecelerine göre kendi içinde sınıflara ayrılır. Hipnozdaki bu yapay somnambülizm (somnambulisme provoqué) hali "doğal uyurgezer" denilen insanlarda kendiliğinden oluşmaktadır ki doğal uyurgezerler bu haldeyken zeka gerektiren karmaşık faaliyetlerde bulunabilirler fakat uyandıktan sonra yapmış oldukları bu faaliyetlerin hiçbirini hatırlamazlar.
  Hipnozun Kullanım Alanları

  Günümüzde spiritüalizmde ve parapsikolojide kullanılmasının yanı sıra psikoterapide kriminolojide ve sancısız doğum sancısız diş çekme (-A.B.D.’ndeki dişçilerin yaklaşık dörtte birinin uyguladığı belirlenmiştir-) yabancı dili çabuk öğrenme gibi çeşitli amaçlarla birçok alanda kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca uluslararası istihbaratta da kullanıldığı ileri sürülmektedir. Manyetik hipnozla yapılan tedavi sistemine ve uzmanlık alanına kimi ülkelerde biyoterapi adı verilmektedir. Bir başka uyku türüne ilaçla (enjeksiyonla) uyku denilmektedir fakat bu uyku yöntemi metapsişikçilerce bilinen hipnoz yöntemleri kapsamında ele alınmadığı gibi bu uyku hali de hipnoz olarak ele alınmaz

  Tanım ve Tarihçe:Hipnotizma hipnoz halinin manyetizma (hayvansal manyetizma) yöntemlerinin dışındaki yöntemlerle oluşturulması olayına ve hipnotik hipnozun uygulamalı bilimsel etüdüne verilen addır. Terim ilk kez 1840’larda İskoç hekim S. James Braid tarafından kullanılmıştır. İlk zamanlar sihirbazlık ya da büyücülüğün bir dalı gibi görülen hipnotizma bilim çevrelerince önceleri mesmerist bir uygulama sanılarak aşağılanmışsa da 19.yy.’ın sonlarında kimi psikoloji çevrelerinin özellikle Salpetrier ve Nancy ekollerinin reddetmek yerine fenomene bilimsel araştırıcılıkla yaklaşıp fenomeni bilimsel deneylerle sistemli bir şekilde incelemesi sonucunda hipnotizma bilim alanındaki yerini almıştır.

  Hipnotizma'nın iki temel yöntemi :Günümüze dek çok çeşitli hipnotizma teknikleri geliştirilmişse de telkin ve konsantrasyon bu tekniklerin hepsinde bulunan ortak yöntemlerdir. Hipnotize edilen kimse doğal uykudaki halde değildir. Örneğin kendiliğinden rüya görmez. Zihni hipnotizörle bağlantı halindedir ve imajinasyonunu hipnotizörün telkinlerine bırakmış bir durumda bulunur. Telkin psikoloji sözlüklerinde “tartışma ve zorlama gibi çabalar sözkonusu olmadan birine bir şeyi yalnızca sözle benimsetme” olarak tanımlanır. Telkinle süjenin halüsinasyon görmesi ve hipnoz halinden çıktıktan sonra herhangi bir şeyi yapması sağlanabilir (posthipnotik telkin).

  Telkinin rolü ve imajinasyonun gücü:Bazı deneylerde süjeye “elin şu anda yanıyor” telkiniyle elinde yanık izleri bile oluşturulmuştur. Bu veriye dayanan kimi araştırmacılar esas rolü oynayan etkenin hipnotizörün telkinin değil süjenin “kendiliğinden imajinasyon”u olduğu sonucuna varmışlardır. Yani hipnotizörün yaptığı yalnızca telkiniyle süjenin imajinasyonunu harekete geçirmek ve yönlendirmektir. Fakat hipnotize edilmiş kişiye vicdanına ya da vicdani iradesine uymayan eylemler yaptırılamaz. Örneğin hipnotizma yoluyla süjeye cinayet işlettirilemez.Araştırma ve deneyler herkesin hipnotize edilemeyeceğini fakat kişinin psikolojik durumu gibi kimi etkenlerin hipnotize edilebilirliği arttırıcı olarak rol oynadığını saptamışlardır.

  Hipnotize edilebilirliği kolaylaştıran etkenler.Pierre Janet (1859-1947) deneyleri sonucunda süjenin hipnotize edilmesini kolaylaştırıcı etkenlerden bazılarını şöyle sıralamıştır:

  Geçmişte ruhsal bir çöküntü kriz geçirmiş olma.
  Doğal uyurgezer olma.
  Zihinsel yorgunluk yani devamlı dikkatten doğan yorgunluk.
  Aşırı heyecan hallerinde kendini kolayca kaybediyor olma.
  Hipnotizöre bağlılık eğilimi duyma.

  Hipnotizmanın uygulanımı Psikoterapide ve ameliyatlarda da kullanılan hipnotizmanın uygulanma alanları giderek genişlemektedir. Hipnotizmanın tedavi amaçlı uygulamalarından en tanınanları hipnoterapi biyoterapi ve sofroloji adıyla bilinir. Metapsişikçiler yeterince bilgi görgü ve deneyime sahip olunmadan hipnoz deneylerine kalkışılmamasını aksi takdirde tehlikeli ve zararlı sonuçlarla karşılaşmanın çok muhtemel olduğunu belirtmektedirler.Metapsişik araştırmacılar manyetizmanın hipnotizmadan daha sağlıklı olduğu görüşündedir.

  Değişik şuur halleri (altered states of consciousness) parapsikolojide insanın uyanıkken bulunduğu olağan şuur halinden farklı şuur hallerini kapsayan bir terim olarak kullanılmaktadır.

  Terim ilk kez A.B.D.li psikoloji profesörü ve parapsikolog olan Charles Tart tarafından ortaya atılmıştır. Elektroansefalograf aygıtının icadı beyin dalgalarının ölçülebilmesine ve insanın “uyanık şuur hali”nden farklı olan şuur hallerinin sınıflandırılabilmesine olanak sağlamıştır. (Beyin dalgalarını 1924’de keşfeden Alman psikiyatr Hans Berger ile başlayan laboratuar testleri sonucunda beynin alfa beta teta ve delta dalgaları diye adlandırılan elektriksel etkinliklerde bulunduğu saptanmıştır.) Bu alandaki bilimsel araştırma sonuçlarına göre örneğin hafif hipnoz meditasyon dalgınken düş görme uyku-uyanıklık arası gibi hallerde beyin alfa ritmi denilen 8 Hz. ile 13 Hz.arası dalgalar yayınlamaktadır. Beta dalgaları (14-27 Hz.) ise yalnızca insanın olağan “uyanık şuur hali” sırasında yayınlanmaktadır.

  Kimi parapsikologlar değişik şuur hallerini şu yirmi kategoride sınıflandırırlar:

  1- Rüyanın görüldüğü hızlı göz hareketleriyle yavaş beyin dalgalarının yokluğuyla nitelenen uyku hali.(rüyalı uyku)
  2- Hızlı göz hareketlerinin yokluğu ve yavaş beyin dalgalarıyla nitelenen uyku hali.(rüyasız uyku hali)
  3- Uykuya dalmadan önceki uyku-uyanıklık arası hal.
  4- Tam uyanmadan önceki uyku-uyanıklık arası hal.
  5- Aşırı uyarılma ilaç alma ya da yoğun konsantrasyon sonucunda oluşan aşırı uykusuzluk hali.
  6- Depresyon yorgunluk vs. sonucundaki uyuşukluk hali.
  7- Ekstaz (vecd) coşku ya da aşırı olumlu heyecanlanma hali
  8- Histeri ya da aşırı olumsuz heyecanlanma hali.
  9- Fragmantasyon (parçalanma) hali
  10-Hipnotik yolla geçmişe dönme hali (ekminezi sırasında geçmişi tekrar yaşarken içinde bulunulan şuur hali)
  11-Meditasyon hali. Bu şuur hali alfa dalgalarının sürekliliğiylegörsel imajinasyonun yokluğuyla ve zihinsel etkinliğin en az düzeyde oluşuyla nitelenir.
  12-Gözler kapalıyken hızlı göz hareketlerinin olmadığı trans hali. Bu şuur hali alfa dalgalarının sürekliliğinin yokluğuyla nitelenir.
  13-Gözler kapalıyken hızlı göz hareketlerinin olduğu trans hali. Bu bir vizyon almanın durugörünün kısaca bir paranormal algılamanın sözkonusu olduğu trans halidir.
  14-Dalgınken düş görme hali.
  15-Kişinin iç alemini gözlem hali ya da dış alemle ilişiği olmayan duyumlarla ilgili idrak (algılama) hali
  16-Baygınlık hali
  17-Koma hali
  18-Hafıza ile ilgili bazı haller
  19-Genellikle mistik deneyimlerde karşılaşılan bilinç genişlemesi hali
  20-”Uyanık şuur hali”nden farklı olmakla birlikte bilinçte bir kararmanın sözkonusu olmadığı şamanizm’de rastlanan şamanik trans hali.

  Şamanizm ya da Kamcılık (şamanlar tarafından "deneyim" olarak ifade edilir) varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği.

  Şamanizmi en uzun süre ayakta tutmuş olan toplulukların arasında hiç şüphesiz Türkler de vardır. Eski Türk inancı Tengricilik'te de hep varolmuş olan şamanizm geleneği Kuzey ve Orta Asya'nın bazı Türk topluluklarında günümüze kadar hâlâ sürdürülmektedir.

  Günümüzde bazı batılıların ilgi duyup tekrar uygulamaya başladıkları şekline ise Neo-Şamanizm denir.

  Şamanist inisiyasyonda her şaman adayı rüyalar trans ruhların isim ve fonksiyonları şaman teknikleri ‘gizli dil’ gibi bazı konularda bir eğitimden geçirildikten sonra şaman olabilir. Asya Şamanist inisiyasyonlarında sırra (mister) erme denilen “inisiyatik ölüm” ya da “cehenneme iniş” deneyimi Sibirya ve Orta Asya’daki Şamanist Türkler’in (Yakutlar Altaylılar vs.) tradisyonlarına göre hami-rehber ruhlarca yeraltı denilen öte-alemde veya spiritüel gök katlarında gerçekleştirilir. Bu deneyim fiziksel olarak genellikle orman kır mağara gibi toplumdan uzak ve kutsal sayılan bir yerde gerçekleştirilir. Şaman (Kam) adayı önceden hazırlık eğitimini almış olsa da sırra (mister) erme denilen bu deneyimi yaşamadan adayın şamanlığı resmîleşmez. Bu deneyimi ancak gereken hazırlık eğitimini almış şaman adayları geçirebilir. (Hazırlık eğitimi ancak dalgınlık olup bitene ilgisizlik birtakım nöbetlere tutulma gibi ön belirtiler gösteren adaylar arasından bir iç çağrısı alma ve mağaralarda haberci rüyalar görüp hami-rehber varlıklarıyla irtibata geçme gibi ilâhî “seçilme” belirtileri göstermiş olana verilir.) Davulu transa girmeyi kolaylaştıracak bir şekilde kullanmayı öğrenmiş aday birtakım acı verici sınavlara tâbi tutulduktan sonra ölüm deneyimini yaşamak üzere transa girer. Şaman adayı birkaç gün süren bu deneyim boyunca ruh ve beden bağları gevşemiş halde yatar. İnisiyasyonlardaki cehenneme iniş ya da ikinci doğuş denilen bu olgular Şamanizm’de şaman adayının vücudunun sembolik olarak parçalanması suretiyle organlarına ayrılması ve sonra bu parçaların birleştirilmesi veya etlerinden sıyrılmış kemiklerinin etlenmesiyle vücuduna yeniden kavuşması olarak simgelenir. Sırra erme denilen bu süre zarfında hami-rehber varlıkları şamanın ruhuna şamanlığı için gerekli her şeyi öğretirler. Öğrettikleri arasında meslek sırları “gizli dil” hastalıkların özellikleri iyileştirilme yolları da bulunur. Bu işlemler bittiğinde ve hipnotik uykudan çıktığında aday kendini birtakım güçlerle donanmış ve bir hayli değişmiş halde bulur. Artık yalnızca bedensel gözleriyle değil ruhani gözüyle (kalp gözüyle) de görebilmektedir.

  Ezoterizm Portalı


  Şamanın trans deneyimi ve psişik yetenekleri :Şaman’ın davul ve dans unsurlarıyla gerçekleşen uçuş denilen transında posesyon hali sözkonusu değildir. Yani trans halindeki şamanın hiçbir hal ve hareketi idrak ve iradesi dışında değildir. Şamanın transında kendi başına yaptığı bir şuur deneyimi sözkonusudur. Bununla birlikte şaman gerekirse bir ruh ile –posede olmadan– bağlantı kurabilir. Bu kimilerine göre şuur ve kişiliğin kaybolmadığı gözlemlenen bir medyumluktur. Şamanın ruhsal yolculuğu teozofik terimlerle astral seyahat akaşik okumalar ruhlar âleminin yüksek bölgelerine nüfuz etme ve diğer ruhlarla posede olmadan bağlantı kurma gibi çeşitli yönlerde gelişir. Usta şamanların Demir-Kazık yıldızına kadar yükselebildikleri söylenir. Şifacılık geleceği bilme obsesyona uğramış insanları obsedörü kovarak obsesyondan kurtarma çift bedenlenme (dedublüman) fasinatörlük ve büyü (maji)yapabilme şamanlarda sıkça rastlanan yeteneklerdir.

  Şamanizm’de üç alem:

  Ankh işaretinin benzediğiüç âlemin temsil edildiği bir şaman tasviriAsya Şamanizm’inde üç âlem sözkonusudur: Yer yeraltı Gök. Fakat bunlar sembolik ifadelerdir. Yeraltı terimi Asya’nın kimi Şamanist tradisyonlarında öte-alem anlamında kullanılır kimi Şamanist tradisyonlarında ise ölüm olayının akabinde yaşanılan kargaşa ve vicdani hesaplaşma dönemini ifade etmek üzere kullanılır. Dolayısıyla bazı Şamanist tradisyonlarda yeraltı denildiğinde genellikle öte-alemin titreşim düzeyi kaba ve yoğun ortamları sözkonusudur. Yeraltı deyiminin bu anlamda kullanıldığı şamanist tradisyonlarda öte-alemin huzurlu ortamları ise “gölgeler diyarı” gibi başka ifadelerle belirtilmektedir. Yakut Türkleri Çukçiler ve Yukagirler insanın üç “can”ı olduğunu kabul ederler. Ölüm olayında biri mezarda kalır biri “gölgeler diyarı”na iner üçüncüsü ise Göğe çıkar. Ölüler bir süre sonra yeryüzünde tekrar doğabilirler. Uygurlar inandıkları sürekli olarak tekrar doğma olgusuna “sansar” adını verirler.

  Asya Şamanizm’ine özellikle Altay Yakut ve Uygur Türkleri’nin tradisyonlarına göre insanların yaşadığı Yer ölülerin göçtüğü “yeraltı” (öte-âlem) ve spiritüel anlamdaki Kutsal Gök’ten oluşan üç ortam merkezlerinden geçen direk ya da kazık denilen bir eksenle birbirine bağlanırlar. Bu eksen “Göğün göbeği” ile “Yer’in göbeği” arasında yer alır.

  Bu kavram Altay Yakut ve Uygur Türkleri’nin tradisyonlarında şöyle açıklanır: İnsanların yaşadığı Yer ölülerin göçtüğü “yeraltı” (öte-âlem) ve spiritüel anlamdaki Gök’ten oluşan üç alem ya da ortam merkezlerinden geçen bir eksenle birbirine bağlıdır. “Yer’in göbeği” ile “Göğün göbeği” arasındaki bu eksenin geçtiği bu ortamların ortasındaki delikler ya da açıklıklar bir tür geçittir. Şamanlar “uçuş” (trans deneyimi) sırasında bir ortamdan diğerine geçerken bu irtibat geçitlerinden yararlanırlar. Aynı şekilde ölenler de öte-âleme bu yolla göçerler. Öte-âleme giden şamanlar oraya “Yer’in deliği” geçidinden geçerek gider yine bu delikten ya da kapıdan dönerler. “Yer’in ekseni” kavramı Altay Yakut ve Uygur tradisyonlarının yanısıra Başkurt Kırgız Kalmuk Çukçi Buryat Samoyet Koryak Moğol Tibet Fin Lapon ve Estonya tradisyonlarında da bulunur.

  Altay Yakut ve Uygur Türkleri’nin tradisyonlarına göre şamanın “Yeraltı”na inebilmesi veya “gökler”e çıkabilmesi için önce “Yer’in Ekseni”ne çıkması gerekir. “Yeraltı”na inmesi gereken Altay şamanı “uçuş” yolculuğunda önce “demir dağ”a (Temir taikşa) tırmanır. Yer’in Ekseni”ne çıkması işte bu sembolik “dağ”ı aşıp “Yerin Göbeği” denilen delikten girmesiyle mümkün olur.

  Şaman gölgeler diyarı’na giderken öncelikle “Yerin göbeği”ndeki bu delikten “Yer’in Ekseni”ne ulaşmak sonra da “Yeraltı”nın cehennemi kısmından geçmek zorundadır. Ölen kimseler de bu yolculuğu yaparlar ki bu yolculukta ölünün geçemediği takdirde azap çekmesinin sözkonusu olduğu bir köprü’yle karşılaşılır.

  Kuzey ve Orta Asya Şamanizm’inde yeraltı âlemi 7 veya 9 katlıdır. Ölüm olayı ile beden terk edildikten sonra kimileri yeraltı katlarındaki ortamlara kimileri ise Gök katlarındaki ortamlara giderler. Şaman da trans deneyimi sırasında yapacağı uygulamanın amacı ve türüne göre ya yeraltı âlemine iner ya da Göğe çıkar. Örneğin bir hastayı iyileştirmek için Göğe çıkması fakat bir ölünün ruhuna eşlik etmek hastanın ruhunu geri getirmek (ölmemesini sağlamak) veya yeryüzünü terk etmek istemeyen ölüleri ‘gölgeler diyarı’na götürmek için Yeraltı’na iner. Fakat herhangi bir nedenle Göğe çıkacak bir şamanın önce yeraltı denilen âleme inmesi gerekir. Yani hiç kimse “Yeraltı”na (öte-âlem) inmeden Göğe çıkamaz.

  ALINTIDIR
  Sükut, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hipnoz filan bize ters. Çarpılırsın valla.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş