Türkiye'de gençler mutlu ve umutlu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Türkiye'nin genç profili ile ilgili yaptığı araştırma gösterdi ki gençler mutlu ve gelecekten umutlu.

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin 'genç'profilini çıkardı. Buna göre; gençler Türkiye nüfusunun yüzde 164'ünü oluşturuyor ve yüzde 64'ü mutlu yüzde 83'ü gelecekten umutlu olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin 2015 yılı genç profili belli oldu. 78 milyonluk nüfusun yaklaşık 13 milyonu 15-24 yaş grubundan yani gençlerden oluşuyor. Bunun; yüzde 512'sini genç erkek nüfus yüzde 488'ini ise genç kadın nüfus oluşturuyor.

Genç nüfusun en yüksek olduğu il Hakkari

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 266 ile Hakkari. Bu ili yüzde 242 ile Şırnak ve yüzde 23 ile Siirt izliyor. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 133 ile Muğla yüzde138 ile SinopBalıkesir Zonguldak ve yüzde 143 ile İzmir. En çok genç nüfus göçü alan il ise Karabük.TÜİK verilerine göre genç kadınlarda işsizlik oranı genç erkeklerden daha yüksek. 2015 yılında gençlerde işsizlik oranı yüzde 185 olurken bu oran erkeklerde yüzde 165 kadınlarda ise yüzde 222. İstihdamdaki gençlerin yüzde 50'si ise hizmet sektöründe yer alıyor. Araştırma çarpıcı bazı detayları da ortaya koydu. Gençler arasında en fazla ölüm oranı dışsal yaralanma ve zehirlenmelerde.

Kadınlar sevgiye daha fazla değer veriyor

Her dört gençten üçü internet kullanıyor. Gençlerin yüzde 638'i mutlu yüzde 83'ü gelecekten umutlu olduğunu belirtiyor. Genç kadınlar mutluluk kaynağı olarak sevgiye erkeklerden daha fazla değer veriyor.