Alkol kullanmaya bağlı problemler çağımızın en önemli dertlerinden biridir.

Alkol tüketimi; sağlık problemleri trafik kazaları intihar suça yönelme aile geçimsizliği ve parçalanması ekonomik sorunlar iş hayatının bozulması gibi pek çok boyutlu meselelere yol açmaktadır.

Alkol bağımlılığı (alkolizm) ise ferdin beden ve ruh sağlığını aile sosyal ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alma; alkol alma isteğini durduramama iki belirli bir bozukluktur.

Alkolizm gelişmiş ülkelerde en başta gelen sağlık sorunlarından birisidir. İsveç Norveç Amerika Fransa gibi ülkelerde yaygınlık oranı yetişkin nüfusta % 10-15'tir. Ülkemizde alkol tüketimi ne yazık ki hızla artmaktadır.

ALKOLİZME BAĞLI RAHATSIZLIKLAR
Alkolü Bırakma Sendromu: Uzun süre devamlı alkol alan kişiler bırakınca değişik derecede bırakma belirtileri gösterirler. Bunlar: titreme dizartrik konuşma kasılmalar sara nöbetleri baş ağrısı çarpıntı terleme uyku bozukluğu vs.

Deliryum Tremens: Alkolü bırakmaya bağlı akut bir beyin sendromudur. Şuur sıklıkla bulanıktır. Hasta rüyada gibidir. Telaşlı panik içerisinde endişeli ve öfkelidir. Bazen saldırgan olabilir. Titrer. Yürümesi dengesizdir. Kapıyı pencereyi şaşırabilir.

Alkol Hallüsinozisi: Uzun yıllar alkol kullanan kişilerde alkol bırakıldıktan veya azaltıldıktan 2-3 gün sonra canlı sürekli görme işitme hallüsinasyonları ve şuurun açık olması ile belirli bir bozukluktur.

Alkol Bunaması: Uzun süre ağır alkol kullananlarda buna ma gelişebilir.

Korunma:
Bütün dünyada alkolün zararlarına karşı kaınpanyalar düzenlenmektedir. Amerika'da çocuklar ilkokul çağlarında başlayan "Akıllı davran hiç başlama alkole hayır de" sloganıyla yürütülen kampanyalarla şuurlandırılarak alkolün tehlikelerine karşı küçük yaşta uyarılmaktadır