Aşırı uyuma uykusuzluk kadar sık görülmeyen bir hastalıktır.
Ancak aşırı uykunun da sebepleri araştırılmalı "uyarıcı ilaçlar"la tedavisine çalışılmamalıdır.
Aşırı uyuma rahatsızlığının ailevi yani kalıtımla ilgili olduğu aaai hayli kuvvetli görünmektedir.

* Sebepleri:
- Narkolepsi sendromu (aşağıda izah edilecek).
- Alkol ve diğer bastırıcı ilaçlar.
- Uyku-uyanıklık çizelgesinde bozulma.
- Menstruasyon (aybaşı) ile gelen aşırı uyku.
- Huzursuz bacak sendromu ve uyku apneleri.

* DİĞER UYKU BOZUKLUKLARI
- Uykuda yürüme.
- Uykuda horlama.
- Uykuda altını ıslatma.
- Uykuda diş gıcırdatma.
- Uykuda terör (kabus görme).

"Uykuda yürüme" bozukluğunda hastanın kalkıp oturduğu giyindiği yürüdüğü konuştuğu çığlık attığı görülen işaretlerdir. Bu hareket anormalliği çoğu zaman hastanın yatağa dönmesi ile sona erer ve uyandığında yaptıklarını hatırlamaz. Bazı vakalarda hasta uyanır şaşkın şaşkın etrafına bakındıktan sonra gidip yerine yatar