* Belirtiler
- Kendisini manasız ve çaresiz görür;
- Kişisel sorumluluklarından kaçıp bunu başkalarının yüklenmesine ve kendisi ile ilgili önemli hayati kararları almasına izin verirler;
- Kronik olarak yaşamın basit taleplerini karşılayamaz durumda kalırlar ancak zekâ yönünden geri değildirler.
- Bağımlı kimseler hayatlarını başkalarının yönetmesine ve onların namına önemli kararlar almalarına izin verirler. Kendilerini yetersiz görürler ve mesuliyet almamak için arzu ve ihtiyaçlarını başkalarınkine bağlı tutarlar.

* Tedavi
- Bağımlı kişilik bozukluğunun bilinen bir tedavisi yoktur. Ancak psikoterapi yararlı olabilir.