Depresyon (çökkünlük) derin üzüntülü bir miz aç içinde düşünce konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve durgunluk değersizlik küçüklük güçsüzlük isteksizlik karamsarlık duygu ve düşünceleri ile bedensel fonksiyonlarda yavaşlama gibi belirtileri ihtiva eden bir rahatsızlıktır.

Toplumda yaygınlık oranı % 10-15'tir. Depresyon geçirenler durgundur; alçak sesle yavaş ve az konuşurlar. Üzüntülü ve acılıdırlar. Sık ağlarlar. Bazen endişe olur. Önceden istekle ve zevkle yaptığı ilgilendiği şeylere karşı isteksizlik ve zevk alamama söz konusudur. Kişinin şuuru açıktır. Unutkanlık olur. Düşünce yavaşlamıştır. Geçmiş pişmanlık ve acı veren kötü hatıraları aklına gelir. Çaresizlik ve umutsuzluk duygu ve düşünceleri vardır. Kendini işe yaramaz değersiz ve küçük görür. Uyku bozulur. Bazen artan bazen azalır. Cinsel isteksizlik ortaya çıkar. İntihar düşünceleri olabilir.

* Tedavi:
Depresyon tedavi ile düzelir. Antidepresan denilen ve depresyonu iyileştiren ilaçlar verilir. Bu ilaçlar sıkıntıyı giderir. Uyuşturucu veya sakinleştirici değildirler. Tesirleri 10-15 günde ortaya çıkar ve iyileştirici etkileri 2-3 haftadan önce pek belli olmaz. Duruma göre ECT (elektroşok tedavisi) uygulanabilir.

* Antidepresan ilaçlardan bazıları:
tofranil laroksil tolvon desyrel survector prozac faverin lustral vs.