Fibromyalji sendromu; etiyolojisi bilinmeyen nöroendokrin metabolik ve immunolojik abnormaliteler gösteren yaygın kas-iskelet sistemi ağrısı yorgunluk vücudun çeşitli yerlerinde duyarlı noktalar ve sıklıkla baş ağrısı sabah sertliği psikolojik bozukluklar karın ağrısı dismenore gibi birçok semptomunda eşlik ettiği edinilmiş bir sistemik bozukluktur.

√ Yorgunluk :
• En göze çarpan özelliklerdendir.
• Yorgunluğun fizik bakıyla korelasyonu az olup şiddeti değişiktir.
• Yorgunluk nadiren primer semptomdur ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini kısıtlar.
• Bu yorgunluğun dominant özellik olduğu kronik yorgunluk sendromu olan hastalarda bildirilenden farklıdır.

√ Psikolojik sorunlar :
• Fibromyalji sendromu olan hastalarda psikolojik sorunların birlikteliği sıktır.
• Değişik derecelerde depresyon anksiyete panik ataklar en sık görülenlerdir.
• Hastaların %20sinde major depresyon yaklaşık %50sinde depresyon öyküsü olup psikolojik testler veya rating skalalarında yüksek depresyon skorları bildirilmiştir.

√ Tedavi :
• Sorunların hastadan hastaya farklılık göstermesi nedeniyle karmaşık bir spektrum vardır.
• Bu nedenle tüm hastalara etkili bir tedavi stratejisi yoktur