Belli bir takım durumlardan faaliyetlerden ve eşyadan mantık dışı aşırı derecede korkma; bu korkudan dolayı mevzubahis durum veya eşyadan ısrarlı bir şekilde kaçma ve uzak durma anksiyetesine "fobik bozukluklar" diyoruz. Kişi bu korkularının mantık dışı olduğunu bildiği ve kabul ettiği halde; korktuğu durum veya şeyle karşılaşınca bütün benliğini kaplayan karşı konulmaz bir endişe ve panik sebebiyle kendisini denetleyememekte iradesini kullanamamakta; kaçmaktan başka çare bulamamaktadır.

* En sık görülen fobileri şöyle sıralayabiliriz:
1-Açık arazide bulunmaktan korkma (Agorafobi)
2-Pislik korkusu (Mizofobi)
3-Frengiye yakalanma korkusu (sifilofobi)
4-Genel hastalık korkusu (Nosofobi)
5-Kapalı yerlerden korkma (Klostrafobi)
6-Denizden korkma (Talasofobi).

Fobiler genellikle Obsessif-Kompulsif bozukluklarla beraber görülür. Bu arada "Monomani"lerden de bahsetmek gerekir. Monoman hastaların dünyası rakamlardan ve simetriden (estetik) ibarettir. Geçen taşıtların numaralarını elindeki biletin numarasını kağıda kaydeder. Yarısını karesini kökünü alır; katlarını ve kaça bölündüğünü hesaplar ve daha bir takım karışık hesaplar yaparak bunlardan kendisine göre neticeler ve hükümler çıkarır. Simatroman hastalar ise şekillerle ve eşyanın pozisyonları ile ilgilenir. Masanın uzağında duran bir sandalye duvarda hafif eğri duran bir tablo onu son derece rahatsız eder. Evde iş yerinde odasında koydUğu eşya mutlaka yerinde ve istediği pozisyonda olmalıdır. Eşiyle çocuklarıyla ve odacısıyla bu konuda sık sık münakaşa eder.