Kişilik bozukluklarının biyolojik sosyal psikolojik ve kültürel çok çeşitli etkenlerin bir araya gelmeleri ile geliştiği düşünülmektedir. Bunların başında erken çocukluk yıllarındaki insanlararası ilişkiler en önemli yeri tutuyor görünmektedir. Kişilik bozukluklarında temel sorunun kişinin kendisini ve diğerlerini algılamasındaki sorunlar olduğu söylenebilir. İnsan kendisine davranıldığı ve hissettirildiği bir biçimde kendisini tanır ve kendi hakkındaki düşünceleri ve kendilik tasarımı oluşur. Sözgelimi bağımlı kişilik bozukluğu ancak çocuğuna fazla sorumluluk vermeyen herşeyi onun yerine kendisi yapan ve çocuğun yerine karar veren kendileri de bağımlılık ihtiyaçları içinde olan annelerin çocuklarında daha sık görülmektedir. Tedavisi
Kişilik bozukluğu vakalarının pek azı tedavi için başvurur. Özellikle ciddi sorunlara yol açan borderline kişilik bozukluğu ve yoğun bir kişisel sıkıntıya yol açan çekingen kişilik bozukluğu vakaları tedavi gereksinimini daha çok duyarlarken antisosyal kişilik bozukluğu vakaları ancak bir suç işlediklerinde tedavi edilmek üzere yasal yollardan gönderilirler ya da alacakları cezaları hafifletebilmek amacıyla kendiliklerinden başvururlar. Kişilik bozukluklarının tedavisi oldukça uzun sürmektedir ve kişiliğin tamamen yeniden yapılandırılması oldukça güçtür. Ancak uzun yıllar sürse de (ortalama olarak 4 yıl) hastaların toplumsal mesleki işlevsellikleri ve kişilerarası uyumları önemli ölçüde düzeltilebilmekte ve yaşadıkları sıkıntılar azaltılabilmektedir.

Hasta yakınlarının karşılaşabilecekleri sorunlar
Kişilik bozukluğu vakaları kendi sıkıntıları kadar birlikte yaşadıkları kişiler için de ciddi bir sıkıntı ve stres kaynağıdırlar. Üstelik hasta olarak görülmediklerinden çevreleri tarafından bilerek ve insanları üzmek amacıyla böyle davrandıkları düşünülür. Kendiliğinden tedaviye gelen bir çok hastanın ailesi uzun ve masraflı olabileceğini düşündüklerinden ya da zaten kişinin bir sorunu olduğunu kabul etmediklerinden tedaviyi engelleyici tutumlar alabilmektedirler.