• Kaygınızla ve panik'inizle başetmenize yardımcı olmuş olan yeni alışkanlıklarınızı sürdürün: Her günkü denetimli soluk alıp verme ya da gevşeme uygulamalarını yapmayı sürdürün arada sırada birtakım rahatsızlıklara neden oluyor olsa da olağan etkinliklerinizi sürdürün kendi içinizde yaptığınız sağlıklı ve olumlu konuşmalarınızı sürdürün.

• Olası panik atağı taslakları için hazırlık olun. Böyle bir durumun üstesinden gelmek için daha önceden geliştirmiş olduğunuz özgül becerilere ilişkin uygulamalarınızı surdürün.

• Panik'in birtakım belirtileriyle karşılaşırsanız aşırı tepki göstermeyin. Artık başetme konusunda donanımlı olduğunuzu düşünün artık bu konuda bilgi ve becerilerinizin olduğunu anımsayın.

• Yeniden ortaya çıkan kaygınızın ne anlama geldiğini kendi kendinize sorun. Farkındalık alanınızın dışında neler olup bitiyor? Yaşadığınız zorluğun zamanlaması ve olası tetikleyiciler üzerinde düşünün. "Duyduğum kaygının altında ne gibi bir 'ileti' yatıyor?" diye kendi kendinize sorun.

• Belirli düzeyde bedensel duyumların olağan olduğunu unutmayın. Bütün bu duyumlara omuz silkin ve böylesi duyumların sizi bir panik atağına götürmek zorunda olmadığını anımsayın. Yalnızca bunlara bir tepki olarak gösterdiğiniz yıkımsal düşüncelerin bir olayın panik atağına dönüşmesine neden olabileceğini göz önünde bulundurun.

• Gelecekte ortaya çıkabilecek kaygılarınız için kendinizi bağışıklayın. Eşlik eden düşüncelerinizle birlikte geçmişte panik atağına neden olmuş olduğunu düşündüğünüz bedensel duyumlarınızı ardı ardına çıkartmaya çalışın. Bırakın onlar sizin için sıradan bir duyum olsunlar dolayısıyla sizin üzerinizdeki güçlerini yitirsinler.

• Dengeli bir yaşam sürüp sürmediğinizi zaman zaman gözden geçirin. Yeterince gevşiyor ve hoşa giden duygular uyandıran etkinliklerde bulunuyor musunuz? Zihinsel uyaranıara açık mısınız? Esin kaynaklarından yararlanıyor musunuz? Bütün bunları yapmıyorsanız yaşamınızdaki bu boşlukları doldurmaya çalışın. Yaşam Streslerini Azaltın Sağlığınıza Özen Gösterin
Stres hepimizin karşı karşıya kaldığı bir şeydir yaşamın bir parçasıdır. Stres etkenleri önemli yaşam olayları olabileceği gibi (bir yakının ölümü iş değiştirme ya da işini yitirme başka bir okula geçme çocuk sahibi olma taşınma evlenme boşanma gibi) sıradan günlük koşuşturmaların yarattığı zorluklardan kaynaklanıyor da olabilir (randevuya geç kalma kendine zaman ayırarnama yapacak çok fazla şeyin olması ya da bir yakınıyla tartışma gibi). Gerçekte ister olumlu olsun isterse olumsuz hemen her değişiklik bir stres kaynağı olabilir.

Panik bozukluğunun gelişmesinde ve sürmesinde stresin önemi olabilir. Hastaların birçoğu panik ataklarının ilk kez yaşamlarındaki stres li bir dönem sırasında ya da bundan hemen sonra başladığını bildirir. Diğer yandan panik bozukluğu olan kişilerin stresin etkilerine panik bozukluğu olmayan kişilerden daha duyarlı olduklarına ilişkin birtakım kanıtlar da vardır. Süregiden stresli yaşam olaylarının panik bozukluğundan kurtulmayı zorlaştırdığına ilişkin veriler de vardır.

Stres Kaynaklarını Azaltmak
Bu yöntem genellikle olduğundan daha kolay görünür. Başkalarının isteklerine zamanında "hayır" demek çok kolay olmayabilir ya da üstlenilecek görevlere bir sınır getirmekte zorluk çekilebilir. Stres kaynaklarınızın bir bölümünü ortadan kaldırmanın birtakım yolları olduğunu düşünüyor musunuz? Bir stres kaynağını tümüyle ortadan kaldıramıyorsanız bunun yaşamınız üzerindeki etkilerini azaltmanın yollarını düşünmelisiniz (sorumlulukları paylaşmak yardım edilmesini isternek gibi).