Bir panik atağı sırasında yaşanan öznel yaşantılar büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Belirli birtakım bedensel duyumlar (kalp atımlarını hissetmek gibi) ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerle doğrudan ilişkilidir. Diğerleri (ölüm korkusu gibi) sözü edilen bedensel duyurnlara gösterilen zihinsel ve duygusal tepkiler sonucu ortaya çıkar.

Aşağıda bir panik atağı sırasında vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkan çeşitli belirtiler sıralanmıştır. Genelde panik atağı sırasında ne denli çok belirti olursa ve bu belirtiler ne denli yoğun olursa kişi kendini o denli bitkin ve yılgın olarak hisseder. Baş: Hiperventilasyon (aşırı soluk alıp verme) nedeniyle beyine az kan gitmesinden ötürü baş dönmesi ve sersemlik hissi ortaya çıkabilir bayılacakmış gibi bir duygu içinde olunabilir.

Vücut: Terlemeye başlanır sıcak ve soğuk basmaları olabilir "hissiz"leşilebilir vücutta karıncalanmalar olabilir. Kendi çevresinde dönüyormuş gibi birtakım duygular ortaya çıkabilir. Bitkin ve tükenmiş olarak hissedilir.

Zihin: Büyük bir şaşkınlık içinde yönelim bozukluğu içinde olunabilir kendini odaklama güçlüğü ortaya çıkar. Kişi çevresinden kopmuş gibi çevresinden çok uzaktaymış gibi bir duygu içine girebilir. Vücudu sanki gerçek değilmiş gibi bir duyguya kapılabilir kendini sanki rüyadaymış gibi hissedebilir. Huzursuzlaşılır her şeye çabuk kızılır. Sık yaşanan korkular bayılma çıldırma kalp krizi geçirme ölme olay çıkarma kapana kısılıp kalma korkularıdır.

Gözler: Gözler titreşir ya da seğirir. Dışarıdaki nesnelere odaklanmakta zorluk çekilir ya da bu nesneler göze bulanık görünebilir. Bir sayfa üzerindeki rakamlar gibi birtakım şekiller yerinden sıçramış gibi ya da tersine dönmüş gibi görünebilir.

Ağız ve Boğaz: Ağız kurur. Yutma güçlüğü ortaya çıkar boğazda bir yumru hissi ya da kişi sanki tıkanmış soluğu kesilmiş gibi olur. Boğaz kasları gerilmiş gibidir. Konuşunca ses titrekleşir.

Kalp: Kalp atım hızının arttığı ayırt edilir. Kalp atımları öylesine güçlü hissedilir ki kalp sanki göğüs kafesinden dışarı fırlayacak gibidir. Kalp sanki birtakım vurumları atlıyor gibi gelebilir. Göğüste ağrı ya da sıkışma hissedilir.

Solunum: Soluk alıp verme hızı artar ve sığlaşır. Sanki tam derin bir soluk alınamıyor gibidir. Soluk almakta zorluk çekilir hava açlığı içinde olunabilir sanki boğuluyor gibi bir duygu içine girilebilir.

Mide-bağırsak dizgesi: Sanki midede kelebekler uçuşuyor gibidir ya da bir düğümlenme hissedilir. Bulantı duygusu orı ya çıkabilir. Ayrıca midenin üst bölümlerinde kramp benzeri ağrılar mide-bağırsak spazmları bağırsaklarda "çağıltı" sesleri ishal-kabızlık olabilir.

Kaslar: Özellikle boyun ve omuzlarda olmak üzere bütün vücut kaslarında genel bir gerginlik olur. Araba kullanılıyorsa (r banın direksiyonu öylesine sıkı bir biçimde kavranır ki parmak boğumları beyazlaşır ve kollar iyice sertleşir. Başka birtakım durumlarda kişi elinde olmaksızın ellerini yumruk yapabilir. Bütün bunların tersine bütün kaslar öyle güçsüzleşebilir ki kişi ayakta durmakta zorlanabilir. Bacakları sanki kendini taşıyamıyor gibidir. Elleri ve ayakları titrer soğur terler ya da uyuşur.